Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Logo 2022 Викладачi кафедри менеджменту
Швець Василь Якович

Vasyl Shvets
Position: Director of Educational and Scientific Institute of Economics, Head of Management Department
Degree: Doctor of Economics
Academic rank: Professor
Teaches subjects: “Creative management”, “Professional functions and tasks of masters”, “Management of educational institutions”, supervision of Bachelor's and Master's qualification work.
e-mail: vasil-shvetc@ukr.net

Амоша Олександр Іванович

Амоша Олександр Іванович
Посада: професор.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Учений-економіст, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Викладає дисципліни: Керівництво магістерськими роботами, керівництво аспірантами.

Бардась Артем Володимирович

Бардась Артем Володимирович
Посада: професор, декан факультету менеджменту ДВНЗ "НГУ".
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
У 2010 р. увійшов до Топ-10 найкращих викладачів ВНЗ України (за рейтингом журналу "Фокус").
Викладає дисципліни: "Менеджмент", "Основи управлінського консультування",   "Корпоративне управління",  "Міжнародний менеджмент",  керівництво магістерськими роботами.
e-mail: BardasA@nmu.org.ua

Барабан Ольга Андріївна

Барабан Ольга Андріївна
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат техічних наук.
Викладає дисципліни: "Статистика", "Статистика підприємства", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: olga_baraban@ukr.net

Баранець Ганна Валеріївна

Baranets Ganna
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: "Логістичний менеджмент", "Трансфер інновацій в логістичних системах", "Управління змінами", "Управлінський аналіз діяльності підприємства", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: anna270276@ua.fm

Бойко Валентина Володимирівна

Бойко Валентина Володимирівна
Посада: професор.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: Економіка підприємства.
e-mail: bossgt.boyko2@gmail.com

Бойченко Микола Вікторович

Бойченко Микола Вікторович
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: "Менеджмент", "Основи менеджменту та організація праці менеджера", "Логістика", "Функціональна логістика", "Логістичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності", "Економіка природокористування", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: boynv@i.ua

Варяниченко Олена Володимирівна

Варяниченко Олена Володимирівна
Посада: доцент, заступник завідувача кафедри за напрямом "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: "Інтелектуальна власність", "Аналіз та бюджетування ЗЕД", "Правове регулювання ЗЕД", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: Varyanichenkoelen@ukr.net

Грошелєва Олена Геннадіївна

Грошелєва Олена Геннадіївна
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: "Управління персоналом", "Менеджмент організації", "Ділові комунікації", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: ElenaG2107@yandex.ua

Єрохондіна Тетяна Олександрівна

Єрохондіна Тетяна Олександрівна
Посада: доцент, заступник завідувача кафедри за напрямом "Менеджмент інноваційної діяльності".
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: "Інвестиційний та інноваційний  менеджмент", "Інноваційна економіка", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: erohondina@gmail.com

Іванова Марина Іллівна

Іванова Марина Іллівна
Посада: доцент, заступник завідувача кафедри.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: "Ризик-менеджмент", "Стратегічний менеджмент", "Антикризовий менеджмент", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: ma_riva@ukr.net

Коміссаров Валерій Федорович

Коміссаров Валерій Федорович
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: "Основи менеджменту", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: vfkdpua@gmail.com

Лозинський Ілля Євгенович

Лозинський Ілля Євгенович
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: "Моделювання в менеджменті", "Стратегія міжнародного бізнесу", "Державне та регіональне управління", "Математичне моделювання економічних систем", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: Lozinsk@mail.ru

Папіж Юлія Сергіівна

Папіж Юлія Сергіівна
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: "Ризик-менеджмент", "Логістика",  "Стратегічний менеджмент",  "Антикризовий менеджмент",  "Інвестиційний аналіз",  "Автоматизоване робоче місце менеджера",  "Планування діяльності підприємства".
e-mail: yulija-18@yandex.ua

Саннікова Світлана Федорівна

Саннікова Світлана Федорівна
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: "Статистика", "Планування діяльності підприємства", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: SFSannikova@mail.ru

Симоненко Олександр Іванович

Симоненко Олександр Іванович
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: "Комп'ютерне моделювання бізнес-проектів", "Логістика", "Проектний менеджмент", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: sai90@mail.ru

Стеханова Зінаїда Семенівна

Стеханова Зінаїда Семенівна
Посада: доцент, член НМК МОНУ з менеджменту.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: "Основи зовнішньоекономічної діяльності", "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції", "Регулювання та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств", "Професійні функції та задачі магістра",  керівництво магістерськими роботами.
e-mail: Stehanova@mail.ru

Трифонова Олена Василівна

Трифонова Олена Василівна
Посада: доцент, заступник завідувача кафедри.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук .
Викладає дисципліни: "Економетрія", "Статистика і економетрія", "Стратегічний менеджмент ", керівництво магістерськими роботами,  керівництво аспірантами.
e-mail: Triphonova_E@mail.ru

Усатенко Олександр Васильович

Усатенко Олександр Васильович
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: "Управління персоналом", "Діловий та світський етикет", "Формування  ефективної команди", "Ділові комунікації",   "Психологія спілкування",  керівництво магістерськими роботами,  керівництво аспірантами.
e-mail: usatenko7@mail.ru

Черняк Володимир Іванович 

Черняк Володимир Іванович 
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: "Менеджмент", "Антикризовий менеджмент", "Митне регулювання ЗЕД", "Міжнародні економічні відносини",  "Управління інноваційними проектами", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: Vi_Chernyak@ukr.net

Загорудько Валерій Леонідович

Zagorudko Valeriy
Посада: доцент.
Викладає дисципліни: "Операційний менеджмент", "Контролінг", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: Valera_Zagorudko@ukr.net

Дудник Алла Вікторівна

Дудник Алла Вікторівна
Посада: старший викладач.
Викладає дисципліни: "Менеджмент", "Основи менеджменту та організація праці менеджера", "Організація виробництва в галузях промисловості",  "Стратегічний менеджмент",  "Професійні функції та задачі магістра", "Професійні функції та задачі спеціаліста",  "Основи управлінського консультування", "Корпоративне управління",  "Міжнародний менеджмент", "Менеджмент персоналу ".
e-mail: alvikdud@rambler.ru

Тютченко Світлана Миколаївна

Тютченко Світлана Миколаївна
Посада: старший викладач.
Викладає дисципліни: "Основи інвестиційного управління", "Інвестиційне проектування", "Ризик-менеджмент",  "Міжнародна статистика".
e-mail: SwetlanaT@bk.ru

Деордієва Вікторія Анатольєвна

Деордієва Вікторія Анатольєвна
Посада: асистент.
Викладає дисципліни: "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Менеджмент персоналу", "Операційний менеджмент", "Контролінг".
e-mail: saklakova_v2002@mail.ru

Ільїнський В'ячеслав Вікторович

Ільїнський В'ячеслав Вікторович
Посада: асистент.
Викладає дисципліни: "Статистика", "Статистика підприємства", "Навчальна практика "Вступ до фаху".
e-mail: Slavik_dnepr777@mail.ru

Казимиренко Олексій Володимирович

Казимиренко Олексій Володимирович
Посада: асистент.
Викладає дисципліни: "Офіс-менеджмент", "Менеджмент організацій",  "Моделювання в менеджменті",  "Логістика",  "Економіка праці і соціальні-трудові відносини",  "Методи прийняття управлінських рішень".
e-mail: av.kazimir@gmail.com

Мороз Володимир Іванович

Мороз Володимир Іванович
Посада: асистент.
Викладає дисципліни: "Теорія організації", "Теорія PR",  "Практика PR",  "Лідерство",  "Фінансовий менеджмент",  "Теорія лідерства",  "Практика лідерства",  "Теорія організацій",  "Комунікаційний  менеджмент".
e-mail: morozvi@i.ua

Скіба Елеонора Костянтинівна

Скіба Елеонора Костянтинівна
Посада: асистент.
Науковий ступінь: к. филос. Н.
Викладає дисципліни: "Право", "Господарське законодавство", "Міжнародні страхові послуги", "Страхування інновацій", "Підприємницьке право", "Міжнародне право",  "Трудове право".
e-mail: Eleonora.Skiba@mail.ru

Кравець Олеся Юріївна

Кравець Олеся Юріївна
Посада: доцент.
Викладає дисципліни: "Інформаційні системи в менеджменті" .
e-mail: mail2473@yandex.ru

Шликова Валентина Михайлівна

Шликова Валентина Михайлівна
Посада: асистент.
Викладає дисципліни: "Моделювання в менеджменті",  "Математичне моделювання економічних систем",  "Економетрика",  "Статистика і економетрія",  "Навчальна практика "Вступ до фаху".
e-mail: 1171976@rambler.ru

Щербакова Олена Вікторівна

Щербакова Олена Вікторівна
Посада: асистент.
Викладає дисципліни: "Психологія особистості", "Психологія управління та конфліктологія",  "Соціальна психологія",  "Корпоративна культура",  "Управління персоналом".
e-mail: Shcerbakova_olena@ukr.net

фото Тимошенко.jpeg

Hryshanina Oleksandra             
   Position: Assistant
   Scientific Degree: Candidate of Economic Sciences
   e-mail: timoshenko.o.o@nmu.one


Юденко Вікторія Валеріївна

Юденко Вікторія Валеріївна
Посада: асистент.
Викладає дисципліни: "Основи зовнішньоекономічної діяльності", "Регулювання та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств", "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції".
e-mail: Vika0609@i.ua


© 2006-2022 Інформація про сайт