Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Logo 2022 Викладачi кафедри менеджменту
ВЯ 2022

Vasyl Shvets
Position: Director of Educational and Scientific Institute of Economics, Head of Management Department
Degree: Doctor of Economics
Academic rank: Professor
Teaches subjects: “Creative management”, “Professional functions and tasks of masters”, “Management of educational institutions”, supervision of Bachelor's and Master's qualification work.
e-mail: vasil-shvetc@ukr.net

Амоша Олександр Іванович

Амоша Олександр Іванович
Position:Professor
Degree:Doctor of Economics
Economist scientist,Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine,Honored Worker of Science and Technology of Ukraine,laureate of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology.
Teaches subjects: Supervision of master`s theses and postgraduate students

Бардась Артем Володимирович

Бардась Артем Володимирович
Посада: професор, декан факультету менеджменту ДВНЗ "НГУ".
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
У 2010 р. увійшов до Топ-10 найкращих викладачів ВНЗ України (за рейтингом журналу "Фокус").
Викладає дисципліни: "Менеджмент", "Основи управлінського консультування",   "Корпоративне управління",  "Міжнародний менеджмент",  керівництво магістерськими роботами.
e-mail: BardasA@nmu.org.ua

Баранець Ганна Валеріївна

Baranets Ganna
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: "Логістичний менеджмент", "Трансфер інновацій в логістичних системах", "Управління змінами", "Управлінський аналіз діяльності підприємства", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: anna270276@ua.fm

Бойченко Микола Вікторович

Бойченко Микола Вікторович
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: "Менеджмент", "Основи менеджменту та організація праці менеджера", "Логістика", "Функціональна логістика", "Логістичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності", "Економіка природокористування", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: boynv@i.ua

Варяниченко Олена Володимирівна

Варяниченко Олена Володимирівна
Посада: доцент, заступник завідувача кафедри за напрямом "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: "Інтелектуальна власність", "Аналіз та бюджетування ЗЕД", "Правове регулювання ЗЕД", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: Varyanichenkoelen@ukr.net

Грошелєва Олена Геннадіївна

Грошелєва Олена Геннадіївна
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: "Управління персоналом", "Менеджмент організації", "Ділові комунікації", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: ElenaG2107@yandex.ua

Іванова Марина Іллівна

Іванова Марина Іллівна
Посада: доцент, заступник завідувача кафедри.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: "Ризик-менеджмент", "Стратегічний менеджмент", "Антикризовий менеджмент", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: ma_riva@ukr.net

Папіж Юлія Сергіівна

Папіж Юлія Сергіівна
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: "Ризик-менеджмент", "Логістика",  "Стратегічний менеджмент",  "Антикризовий менеджмент",  "Інвестиційний аналіз",  "Автоматизоване робоче місце менеджера",  "Планування діяльності підприємства".
e-mail: yulija-18@yandex.ua

Саннікова Світлана Федорівна

Саннікова Світлана Федорівна
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Викладає дисципліни: "Статистика", "Планування діяльності підприємства", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: SFSannikova@mail.ru

Трифонова Олена Василівна

Трифонова Олена Василівна
Посада: доцент, заступник завідувача кафедри.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук .
Викладає дисципліни: "Економетрія", "Статистика і економетрія", "Стратегічний менеджмент ", керівництво магістерськими роботами,  керівництво аспірантами.
e-mail: Triphonova_E@mail.ru

Усатенко Олександр Васильович

Усатенко Олександр Васильович
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: "Управління персоналом", "Діловий та світський етикет", "Формування  ефективної команди", "Ділові комунікації",   "Психологія спілкування",  керівництво магістерськими роботами,  керівництво аспірантами.
e-mail: usatenko7@mail.ru

Черняк Володимир Іванович 

Черняк Володимир Іванович 
Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Викладає дисципліни: "Менеджмент", "Антикризовий менеджмент", "Митне регулювання ЗЕД", "Міжнародні економічні відносини",  "Управління інноваційними проектами", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: Vi_Chernyak@ukr.net

Загорудько Валерій Леонідович

Zagorudko Valeriy
Посада: доцент.
Викладає дисципліни: "Операційний менеджмент", "Контролінг", керівництво магістерськими роботами.
e-mail: Valera_Zagorudko@ukr.net

Дудник Алла Вікторівна

Дудник Алла Вікторівна
Посада: старший викладач.
Викладає дисципліни: "Менеджмент", "Основи менеджменту та організація праці менеджера", "Організація виробництва в галузях промисловості",  "Стратегічний менеджмент",  "Професійні функції та задачі магістра", "Професійні функції та задачі спеціаліста",  "Основи управлінського консультування", "Корпоративне управління",  "Міжнародний менеджмент", "Менеджмент персоналу ".
e-mail: alvikdud@rambler.ru

Казимиренко Олексій Володимирович

Казимиренко Олексій Володимирович
Посада: асистент.
Викладає дисципліни: "Офіс-менеджмент", "Менеджмент організацій",  "Моделювання в менеджменті",  "Логістика",  "Економіка праці і соціальні-трудові відносини",  "Методи прийняття управлінських рішень".
e-mail: av.kazimir@gmail.com

фото Тимошенко.jpeg

Hryshanina Oleksandra             
   Position: Assistant
   Scientific Degree: Candidate of Economic Sciences
   e-mail: timoshenko.o.o@nmu.one


Юденко Вікторія Валеріївна

Юденко Вікторія Валеріївна
Посада: асистент.
Викладає дисципліни: "Основи зовнішньоекономічної діяльності", "Регулювання та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств", "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції".
e-mail: Vika0609@i.ua


© 2006-2022 Інформація про сайт