Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
     Іванова Марина Іллівна     Іванова Марина Іллівна


Посада: доцент, заступник завідувача кафедри.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни: "Ризик-менеджмент", "Стратегічний менеджмент", "Антикризовий менеджмент", керівництво магістерськими роботами.

Захистила кандидатську дисертацію в 2009 р.

e-mail: ma_riva@ukr.net


Публікації зі студентами

2012 рік

Іванова М.І., Валєтов М.Я. Розробка стратегії імпорту підприємства у сучасних ринкових умовах // Матеріали IIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна – 2012». – Дніпропетровськ, 29 березня 2012 р. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – С. 424-425.

Іванова М.І., Патретна Я.В. Обґрунтування доцільності впровадження інвестиційного проекту виробництва паливних пеллет // Матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації і трансфер: від ідеї до прибутку». – Дніпропетровськ, 4-6 квітня 2012 р. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – С. 148-150.

Іванова М.І., Стєхова А.К. Формування стратегії диверсифікації у сучасних умовах функціонування // Матеріали IIІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна – 2012». – Дніпропетровськ, 29 березня 2012 р. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – С. 426-427.

Іванова М.І., Тєвсєєв Є.Х. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : міжн. наук.-практ. конф., 2012 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 2. – С. 48-49.

2011 рік

Engels I., Ivanova M.I., Valyushko V.E. Influence of Enterprise Activity on the Innovative Development of Economy // Widening our horizons : the 6th International Forum for Students and Young Researchers, 2011 : abstracts. – Dnepropetrovsk, 2011. – P. 20.

Іванова М.І., Григолая Г.А. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: сучасний досвід і перспективи розвитку // Особливості функціонування підприємств України в сучасних економіко-правових умовах : міжн. наук.-практ. конф., 2011 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 86-88.

Іванова М.І., Єгорова Н.О. Використання сучасних методів управління персоналом на виробничих підприємствах // Економічний вісник НГУ. – 2011 – №3. – С. 82-91.

Іванова М.І., Кримський В.О. Удосконалення управління інноваціями підприємства // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : міжн. наук.-практ. конф., 2011 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2011. – Т. 2. – С. 19-21.

Іванова М.І., Маргаритіна Є.С. Підвищення ефективності управління якістю продукції // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : міжн. наук.-практ. конф., 2011 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2011. – Т. 2. – С. 22-23.

Іванова М.І., Маркус О.Е. Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентоспроможності // Економічний простір : Збірник наукових праць. – № 48/2. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 189-196.

Іванова М.І., Ткаченко М.О. Модель управління санацією промислових підприємств у сучасних умовах функціонування // Наукова весна – 2011 : ІІ наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, 2011 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 329-330.

Іванова М.І., Янда Д.С. Формування маркетингової стратегії, використовуючи сучасні методи управління асортиментом // Особливості функціонування підприємств України в сучасних економіко-правових умовах : міжн. наук.-практ. конф., 2011 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 88-90.

2010 рік

Іванова М.І., Гомон Н.І. Особливості формування кадрової стратегії в умовах нестабільного зовнішнього середовища // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : ІХ Ювілейна всеукраїнська наук. конф. молод. вчених та студентів присвячена 80-річчю КНУТД, 2010 : тези допов. – К., 2010. – С. 213-214.

Іванова М.І., Мірзаєв Р.С. Впровадження нового інноваційного продукту – податкового банківського обліку // Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи : ХІІ Міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених, 2010. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 140-142.

Радін В.М., Іванова М.І., Радін В.В. Механізм розвитку сучасної економічної кризи та шляхи оцінки стану економіки // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму «Світова динаміка ХХІ століття: цикли та кризи» – 2010 – 1(3). –Т. 2. – С. 268-276.

2009 рік

Іванова М.І., Виноградова Н.Ю. Причини виникнення світової економічної кризи та наслідки впливу на стан підприємств в Україні // Хімія і сучасні технології : IV міжн. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 2009 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 377.

Іванова М.І., Діденко І.Ю. Роль держави у подоланні кризового станову підприємств України // Хімія і сучасні технології : IV міжн. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 2009 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 378.

Іванова М.І., Живоракіна О.С. Виявлення резервів і розробка стратегії розвитку підприємства, що функціонує у сфері послуг // Хімія і сучасні технології : IV міжн. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 2009 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 379.

Іванова М.І., Панфілова Н.М. Особливості формування, розробки і впровадження корпоративної стратегії // Хімія і сучасні технології : IV міжн. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 2009 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 380.

Іванова М.І., Пісоцька А.Ю. Шляхи подолання економічної кризи для підприємств України // Хімія і сучасні технології : IV міжн. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 2009 р. : тези допов. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 381.


© 2006-2022 Інформація про сайт