Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
     Трифонова Олена Василівна     Трифонова Олена Василівна


Посада: доцент, заступник завідувача кафедри.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук .

Викладає дисципліни: "Економетрія", "Статистика і економетрія", "Стратегічний менеджмент ", керівництво магістерськими роботами,  керівництво аспірантами.

Захистила кандидатську дисертацію в 2006 р.

e-mail: Triphonova_E@mail.ru


Публікації зі студентами

2012 рік

Трифонова О.В., Коваленко О.І. Механізм стратегічного управління металургійним підприємством на основі моделювання попиту на продукцію // Інновації і трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 квітня 2012. – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – С. 171-173.

Трифонова О.В., Олійник С.П. Фактори стратегічного розвитку підприємств з видобування неенергетичних корисних копалин // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки, – Випуск 29. – Ч. І. – 2012. – С. 73-78.

2011 рік

Трифонова Е.В., Нагорная А.С. Принципы формирования маркетинговой программы // Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності: Зб. наук. праць ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 7-8 квіт. 2011 р.: У 6 т. – Д.: Біла К.О., 2011. – С. 80-81. (м. Жовті води)

Трифонова О., Болотова Ю.С. Теоретичні аспекти впровадження TQM на українських підприємствах // Наукова весна – 2011: Матеріали II науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпропетровськ, 25 березня 2011 р.). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2011. – С. 356-357.

Трифонова О., Склярук Я.О. Науково-практичні підходи до діагностики банкрутства промислового підприємства // Наукова весна – 2011: Матеріали II науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпропетровськ, 25 березня 2011 р.). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2011. – С. 377-378.

Трифонова О., Федорова О. Дослідження теоретичних та практичних аспектів управління персоналом // Materialy VII mezinarodni vedecko-prakticka conference “Veda a vznik – 2010/2011”. – Dil 4. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – С. 6-11.

Трифонова О.В., Болотова Ю.С. Логістичні витрати як фактор стійкого функціонування промислового підприємства // Економічний вісник НГУ. – 2011. – №3. – С. 25-33.

Трифонова О.В., Болотова Ю.С. Основні чинники забезпечення якості продукції на підприємстві // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОНМС України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: ДЕГІ, 2011. – Вип. 2(35). – С. 148-151.

Трифонова О.В., Болотова Ю.С., Єсаулова О.Г. Чинники формування ринку біопалива // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України [Текст]: матеріали між нар. наук.-практ. конф., 2-4 черв. 2011 р., м. Дніпропетровськ / редкол.: О.І. Амоша [та ін.]: у 2 т. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Т. 1. – С. 189-191.

Трифонова О.В., Єсаулова О.Г. Іноземні інвестиції в українську металургію // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОНМС України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: ДЕГІ, 2011. – Вип. 2(35). – С. 250-253.

Трифонова О.В., Єсаулова О.Г. Ризики та перспективи залучення іноземних інвестицій до металургійної галузі України // Наукова весна – 2011: Матеріали II науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпропетровськ, 25 березня 2011 р.). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2011. – С. 358-359.

Трифонова О.В., Олійник С.П. Теоретичні і практичні підходи до організації системи матеріального стимулювання праці // Актуальні проблеми економіки, 2011. - №7 (121). – С. 206-213.

Трифонова О.В., Склярук Я.О. Науково-практичні підходи до діагностики банкрутства промислового підприємства // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 48/2. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 286-295.

Трифонова О.В., Ткачук Ю. Управлінський облік на підприємствах з точки зору менеджменту // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 трав. 2011 р.: У 7 т. Т. 6. – Д.: Біла К.О., 2011. – С. 92-94. (м. Жовті води).

Трифонова О.В., Ткачук Ю.С. Принципи управління витратами промислових підприємств // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОНМС України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: ДЕГІ, 2011. – Вип. 2(35). – С. 125-148.

2010 рік

Anna Turbar, O.V. Trifonova, V.O. Nazarko. Job Interview// Widening our horizons: Зб.: П'ятий міжнародний форум студентів та молодих вчених «Розширюючи обрії» (Dnipropetrovck, 22-23 april 2010). – Д.: НГУ, 2010. – Т. 2. – С. 141.

Katya Dardesova, O.V. Trifonova, V.O. Nazarko. Japanese Management Culture // Widening our horizons: Зб.: П'ятий міжнародний форум студентів та молодих вчених «Розширюючи обрії» (Dnipropetrovck, 22-23 april 2010). – Д.: НГУ, 2010. – Т. 2. – С. 109.

Трифонова Е.В., Болотова Ю.С., Холодний А.С. Биотопливо как альтернативный энергоресурс // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Зб.: І Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Дніпропетровськ, 27-29квітня 2010 р.). – Д.: НГУ, 2010. – Т. 1. – С. 206-208.

Трифонова Е.В., Печариця Ю.И. Методы управления персоналом в менеджменте // Efektivni nastroje modernich ved – 2010: Зб.: Materialy VI Mezinarodni vedecko-prakticka konference (Praha, 27 dubna – 05 kvetna 2010 roku). – Praha: Publishing House «Education and Science», 2010. – С. 38-43.

Трифонова Е.В., Печариця Ю.И. Моделювання інноваційного процесу // Europejska nauka XXI powiek - 2010: Зб.: Materialy VI Miedzynarodowej konferencji (Przemysl, 07-15 maja 2010 roku). – Przemysl: Sp. z. o. o. «Nauka I studia», 2010. – С. 9-10.

Трифонова Е.В., Склярук Я.А. Менеджмент внедрения информационных технологий в систему управления предприятием // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: Зб.: Матеріали VII Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів. – В 2-х томах. – Т. 2. (м. Донецьк, 20-21 травня 2010 р.). – Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2010. – Т. 2. – С. 249-250.

Трифонова О.В., Ємельянова Д.К. Інноваційний підхід до управління підприємством // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Зб.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 20-22 травня 2010 р.). – Д.: НГУ, 2010. – Т. 2. – С. 202-203.

"

Трифонова О.В., Заозерний Є.О. Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д.: ДНУ, 2010. – Вип. 261. Т. ІV. – С. 1119-1123. – (Тр. ДНУ).

"

Трифонова О.В., Печариця Ю.І. Проблеми розвитку легкої промисловості України // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д.: ДНУ, 2010. – Вип. 259. Т. VІІ. – С. 1722-1726. – (Тр. ДНУ).

Трифонова О.В., Печариця Ю.І. Способи збуту продукції швейних підприємств України // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д.: ДНУ, 2010. – Вип. 260. Т. VІ. – С. 1546-1551. – (Тр. ДНУ).

Трифонова О.В., Склярук Я.О. Дослідження практичних аспектів побудови програми маркетингу металургійного підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д.: ДНУ, 2010. – Вип. 262. Т. ІІ. – С. 382-387. – (Тр. ДНУ).

Трифонова О.В., Склярук Я.О. Програма маркетингу як складова маркетингової функціональної стратегії // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д.: ДНУ, 2010. – Вип. 261. Т. ІV. – С. 989-996. – (Тр. ДНУ).

Трифонова О.В., Склярук Я.О. Програма маркетингу як складова маркетингової функціональної стратегії // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Зб.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 20-22 травня 2010 р.). – Д.: НГУ, 2010. – Т. 3. – С. 36-37.

2009 рік

Трифонова О.В., Гриценко М.М. Теоретичні аспекти управління ризиками металургійних підприємств в умовах світової фінансової кризи // Економіка: проблеми теорії та практики. – Д., 2009. – Вип. 257. Т. ІІ. – С. 293-302. – (Тр. ДНУ).

2008 рік

Трифонова О.В., Цінь Юнь. Управління інноваційною діяльністю вугільних шахт // Інноваційний розвиток економіки регіону: Зб.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Д.: НГУ, 2008. – Т. 1. – С. 55-56.

2007 рік

Трифонова О.В., Павленко А.М. Забезпечення конкурентоспроможності гірничих підприємств на основі управління внутрішніми резервами // Економічний вісник НГУ. – 2007. – №2. – С. 48-55.


© 2006-2022 Інформація про сайт