Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
     Усатенко Олександр Васильович     Усатенко Олександр Васильович


Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Викладає дисципліни: "Управління персоналом", "Діловий та світський етикет", "Формування  ефективної команди", "Ділові комунікації",   "Психологія спілкування",  керівництво магістерськими роботами,  керівництво аспірантами.


e-mail: usatenko7@mail.ru
Публікації зі студентами

2012 рік

Усатенко О.В., Потьомкіна М.С. Исследование факторов внутренней мотивации на промышленных прредприятиях Украины. Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С. 173 - 175.

Усатенко О.В., Шорскіна І.С. Система мотивации персонала предприятия как инструмент повышения его конкурентоспособности. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 31 трав. – 2 черв. 2012 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т.2, С. 16 – 17.

2011 рік

Усатенко О.В., Акастелова О.І. Інновації та трансфер технологій для підприємств металургійної галузі. Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С. 176 – 177.

Усатенко О.В., Руденко К.В. Вибір стратегій для подолання кризових явищ на вітчизняних меблевих підприємствах. Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С. 177 - 179.

2010 рік

Усатенко О.В., Мартинова Г.Г Інноваційні рішення для підприємств металургійної галузі України. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.2, С. 218 – 219.

Усатенко О.В., Руденко К.В. Інноавційні рішення, які спямовані на підвищення конкурентоздатності вітчизняних виробників меблів. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.2, С. 218 – 219.

2009 рік

Усатенко О.В., Потримай Л.Г. Актуальні питання відтворення житла та механізми формування попиту на нього. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, - Випуск 247: В 6 т. – Т V. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 1275 – 1284.

2008 рік

Усатенко А.В., Трегулова А.А. Инновационные решения для предприятий молочной промышленности Украины. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – Т.1, С. 47 – 48.


© 2006-2022 Інформація про сайт