Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
     Варяниченко Олена Володимирівна     Варяниченко Олена Володимирівна


Посада: доцент, заступник завідувача кафедри за напрямом "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни: "Інтелектуальна власність", "Аналіз та бюджетування ЗЕД", "Правове регулювання ЗЕД", керівництво магістерськими роботами.

Закінчила: Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема в 1990 р. за спеціальністю "Економіка і організація гірничої промисловості".
Захистила кандидатську дисертацію в 2008 р.

e-mail: Varyanichenkoelen@ukr.net


ВідзнакиПублікації зі студентами

2012 рік

В.Я. Швець, О.В. Варяниченко, О.Г. Єсаулова. Управління конкуреннтностійкістю підприємства чорної металургії через інноваційно-інвестиційний механізм // Економіка і регіон. – 2012. – №3. – ПолтНТУ.- С. 97 – 101.

Вакуленко Е.Ю. Влияние рынка слияний и поглощений (М&А) на Украинскую экономику // Матеріали ХVІ міжнар. наук.-практ. конф. «Фінанси України: глобальні та національні імперативи розвитку», 30 – 31 березня 2012 р., м. Дніпропетровськ – Д.: ДНУ. – 2012. – С. 256 – 257 (в якості наукового керівника).

Вакуленко Е.Ю., Варяниченко О.В. Сбалансированная система показателей как один из методов повышения эффективности управления предприятием в условиях глобализации современного бизнеса // Матеріали ІІІ всеукраїнської наук.-практ. конф. Студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми міжнародної економіки», квітень 2012 р., м. Дніпропетровськ – Д.: ПДАБтаА. – 2012. – С. 22 – 24.

Варяниченко Е.В., Вакуленко Е.Ю. Инновационные подходы к проблеме неэффективного управления предприятием // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України», 31травня 2012 р., м. Дніпропетровськ – Д.: НГУ. – 2012. – Т.2. – С. 18 – 20.

Варяниченко О.В., Позднєєва А.В. Правові основи управління експортом підприємства // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку», 4 – 6 квітня 2012 р., м. Дніпропетровськ – Д.: НГУ. – 2012. – С. 140 – 142.

Єднак В.М. Методичні основи визначення фінансової стабільності підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку», 4 – 6 квітня 2012 р., м. Дніпропетровськ – Д.: НГУ. – 2012. – С. 144 – 145 (в якості наукового керівника).

Мосійко Ю.О. Управління інноваційними ризиками в діяльності підприємства // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку», 4 – 6 квітня 2012 р., м. Дніпропетровськ – Д.: НГУ. – 2012. – С. 155 – 157 (в якості наукового керівника).

2011 рік

Alina Pozdnieva, E.V. Varyanichenko, S.I. Kostriskaya. Globalization Processes in Ukraine // Шостий міжнародний форум студентів і молодих вчених «Розширюючи обрії» 14-15 квітня 2011р., м. Дніпропетровськ. Зб. Тез. / За заг. ред. О.І. Шарова, С.І. Кострицької. – Д.: НГУ, 2011. – Т.1. – С. 47.

Anastasiya Vasina, E.V. Varyanichenko, I.I. Zuyenok. Charismatic HR Management // Шостий міжнародний форум студентів і молодих вчених «Розширюючи обрії» 14-15 квітня 2011р., м. Дніпропетровськ. Зб. Тез. / За заг. ред. О.І. Шарова, С.І. Кострицької. – Д.: НГУ, 2011. – Т.1. – С. 119.

Hanna Spravcheva, E.V. Varyanichenko, V.V. Gubkina. Effective Time Management // Шостий міжнародний форум студентів і молодих вчених «Розширюючи обрії» 14-15 квітня 2011р., м. Дніпропетровськ. Зб. Тез. / За заг. ред. О.І. Шарова, С.І. Кострицької. – Д.: НГУ, 2011. – Т.1. – С. 112.

Iulia Bolotova, E.V. Varyanichenko, V.V. Zabolotnikova. IT Outsourcing as a Key Element in the Business Strategy of Ukrainian Enterprises // Шостий міжнародний форум студентів і молодих вчених «Розширюючи обрії» 14-15 квітня 2011р., м. Дніпропетровськ. Зб. Тез. / За заг. ред. О.І. Шарова, С.І. Кострицької. – Д.: НГУ, 2011. – Т.1. – С. 79.

Kate Zhurnakovskaya, E.V. Varyanichenko, V.V. Gubkina. Management of Foreign Trade Activities of Ukraine // Шостий міжнародний форум студентів і молодих вчених «Розширюючи обрії» 14-15 квітня 2011р., м. Дніпропетровськ. Зб. Тез. / За заг. ред. О.І. Шарова, С.І. Кострицької. – Д.: НГУ, 2011. – Т.1. – С. 122.

Katerina Shvets, O.V. Varyanichenko, V.V. Gubkina. Performance Management in Organization // Шостий міжнародний форум студентів і молодих вчених «Розширюючи обрії» 14-15 квітня 2011р., м. Дніпропетровськ. Зб. Тез. / За заг. ред. О.І. Шарова, С.І. Кострицької. – Д.: НГУ, 2011. – Т.1. – С. 57.

Lysina Ludmila, E.V. Varyanichenko, V.V. Gubkina. Team-Building is one of the most important manager’s Role // Шостий міжнародний форум студентів і молодих вчених «Розширюючи обрії» 14-15 квітня 2011р., м. Дніпропетровськ. Зб. Тез. / За заг. ред. О.І. Шарова, С.І. Кострицької. – Д.: НГУ, 2011. – Т.1. – С. 92.

Rossita Svistun, E.V. Varyanichenko, V.V. Gubkina. Five Myths about Innovation // Шостий міжнародний форум студентів і молодих вчених «Розширюючи обрії» 14-15 квітня 2011р., м. Дніпропетровськ. Зб. Тез. / За заг. ред. О.І. Шарова, С.І. Кострицької. – Д.: НГУ, 2011. – Т.1. – С. 114.

Варяниченко О.В., Болотова Ю.С. Міжнародна політика ціноутворення як невід’ємий елемент менеджменту зовнішньоекономічної діяльності // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України», 2 – 4 червня 2011 р., м. Дніпропетровськ – Д.: НГУ. – 2011. – Т.2. – С. 9 – 11.

Варяниченко О.В., Дзюба А.В. Рынок автохимической продукции: перспективы для производителей // Матеріали ІІ наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна - 2011», м. Дніпропетровськ, 25 березня 2011. – Д.: ДВНЗ НГУ. – С. 308 – 309.

Варяниченко О.В., Лисунець І.І. Аналіз цінової кон’юктури на ринку коксівного вугілля // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку», 27 – 29 квітня 2011 р., м. Дніпропетровськ – Д.: НГУ. – 2011. – С. 139 – 141.

Варяниченко О.В., Мовчан М.В. Інноваційна стратегія диверсифікаційного зростання промислових підприємств із зовнішньоекономічною діяльністю // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., «Особливості функціонування підприємств України в сучасних економіко-правових умовах», 7-9 грудня 2011 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С. 76 – 78.

Варяниченко О.В., Позднєєва А.В. Правове обґрунтування організації та виконання зовнішньоторговельної угоди // Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., 15 грудня 2011 р. «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики». – К.: КиМУ, 2011. – С. 197 – 200.

Варяниченко О.В., Решетникова Н.К. Управління ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності на промислових підприємствах // Матеріали ІІ наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна - 2011», м. Дніпропетровськ, 25 березня 2011. – Д.: ДВНЗ НГУ. – С. 310 – 311.

Варяниченко О.В., Савченко Н.В. Методичні основи обґрунтування вибору закордонних постачальників на основі кластерного аналізу // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., «Особливості функціонування підприємств України в сучасних економіко-правових умовах», 7-9 грудня 2011 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С. 78 – 80.

Варяниченко О.В., Федорко А.О. Інвестиційна привабливість Гаїті // Матеріали ІІ наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна - 2011», м. Дніпропетровськ, 25 березня 2011. – Д.: ДВНЗ НГУ. – С. 312 – 313.

Варяниченко О.В., Якимович О.С. Управління конкурентоспроможністю підприємства з дрібносерійним виробництвом при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності // Матеріали ІІ наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна -2011», м. Дніпропетровськ, 25 березня 2011. – Д.: ДВНЗ НГУ. – С. 314 – 315.

О.В. Варяниченко, Ю.С. Болотова, А.Г. Яременко. Практичні аспекти управління міжнародною маркетинговою діяльністю українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності згідно вимог СОТ // Регіональний збірник наукових праць з економіки Прометей. 2011. – Випуск 2(35). – С. 23 – 26.

О.В. Варяниченко., Т.В. Кудрявцева. Використання торговельного порту в Ельблонзі: на шляху до Балтійської інтеграції України // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «перспективи розвитку інформаційних та транспортно-митних технологій у митній справі, зовнішньоекономічній діяльності та управлінні організаціями», м. Дніпропетровськ, 2 грудня 2011. – Д.: Академія митної служби України. – С. 332 – 334.

2010 рік

Варяниченко Е.В., Гриненко А.В. Экономическое обоснование управленческого решения по развитию внешнеэкономической деятельности предприятия // Матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. Студ., асп., і мол. учених «Трансфер технологій: від ідеї до прибутку» 20 – 22 травня, м. Дніпропетровськ – в 2 Т. – Д.: НГУ, 2010. – Т.1., С. 168 – 169.

Варяниченко Е.В., Журнаковская Е.И. Инновационный продукт как способ повышения эффективности экономической деятельности предприятия // Матеріали міжнар. наук.- практ. конф. ”Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України„ 20 – 22 травня , м. Дніпроперровськ – Д.: НГУ. – 2010. – Т. 2. – С. 132 – 133.

Варяниченко Е.В., Лысина Л.А. Интенсификация использования инновационного потенциала в повышении инновационной активности предприятия» // Матеріали ІІІ міжнар. наук. - практ. конф. «Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку», м. Сімферополь, 24 грудня 2010 р. – С.: ВіТроПринт. – С. 310 – 315.

Варяниченко Е.В., Решетникова Н.К. Бюджетирование как основа эффективного управления предприятием // Збірник матеріалів ІІ міжнар. наук. студ. конф. «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді» 26 березня, м. Харків – Харків: ХНАДУ. – 2010. – Т. 2. – С. 113 – 114.

Варяниченко Е.В., Решетникова Н.К. Стратегия и тактика участников процесса мерчендайзинга в системе организации торговки // Збірник тез доповідей І міжнар. наук.-практ.студ.конференції «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств» 8 квітня, м. Дніпропетровськ – Д.: ДУЕП. – 2010. – Т. 2. – С. 125 – 127.

Варяниченко О.В., Гриненко А.В. Специфика венчурного процесса и ролевые позиции его участников // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ”Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України„ 20-22 травня, м. Дніпропетровськ – Д.: НГУ. – 2010. – Т. 2. – С. 130 – 131.

Варяниченко О.В., Карасьова А.В. Високий освітній рівень персоналу – запорука успішної діяльності підприємства // Збірник тез доповідей І міжнар. наук. - практ. студ. конференції «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств» 8 квітня, м. Дніпропетровськ – Д.: ДУЕП. – 2010. – Т. 1. – С. 125 – 127.

Варяниченко О.В., Позднєєва А.В. Іноземне інвестування як ефективний ресурс розвитку України в умовах глобалізаційних процесів // Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. «Стратегія розвитку України у глобальному середовищі», 17-19 листопада 2010 р. м. Ялта. – С.: ВіТроПринт. – С. 319 – 322.

Варяниченко О.В., Позднєєва А.В. Тінізація економіки як глобальне явище та загроза фінансової безпеці України // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації» 3 грудня 2010 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: АМСУ. – С. 244 – 246.

Варяниченко О.В., Решетникова Н.К. Personnel motivation as the key to business success // Матеріали VII Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф. «Молодь України в контексті між культурної комунікації» 22 квітня 2010 р., м. Дніпропетровськ – Д.: ДУЕП. – 2010. – Т.1. – С. 282 – 283.

Варяниченко О.В., Решетникова Н.К. Інноваційний розвиток - євроінтеграційний курс України // Наука і вища освіта: тези доповідей учасників ХVІІІ Між нар. наук. конф. студентів і молодих учених – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 22 – 23 квітня 2010 р., м. Дніпропетровськ: у 4 т., вид-во КПУ. – 2010. – Т. 1. – С. 26.

Варяниченко О.В., Решетникова Н.К. Система організації зовнішньоекономічних зв’язків за умови членства України в Світовій організації торгівлі // Збірник матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» 07 – 10 квітня м. Харків – Харків НТУ «ХПІ». – 2010 р. – С. 567 – 569.

Варяниченко О.В., Якимович О.С. Social responsibility of organization in business // Матеріали VII Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф. «Молодь України в контексті між культурної комунікації» 22 квітня, м. Дніпропетровськ – Д.: ДУЕП. – 2010 – Т.1. – С. 374 – 375.

Варяниченко О.В., Якимович О.С. Забезпечення конкурентоспроможності економіки України в умовах сучасних інтеграційних процесів // Наука і вища освіта: тези доповідей учасників ХVІІІ Між нар. наук. конф. студентів і молодих учених – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 22 – 23 квітня 2010 р., м. Дніпропетровськ: у 4 т., вид-во КПУ. – 2010 –Т.1. – С. 39 – 40.

Варяниченко О.В., Якимович О.С. Конкурентоспроможність – атрибут успішного функціонування підприємства // Збірник матеріалів ІІ міжнар. наук. студ. конф. «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді» 26 березня, м. Харків – Харків: ХНАДУ. – 2010. – Т. 2. – С. 121 – 122.

Варяниченко О.В., Якимович О.С. Якість продукції в інтересах держави, виробників та споживачів // Збірник тез доповідей І міжнар. наук.-практ.студ.конференції «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств» 8 квітня, м. Дніпропетровськ – Д.: ДУЕП. – 2010. – Т. 2. – С. 258 – 259.

Решетникова Н.К., Кострицька С.І., Варяниченко О.В. Ensuring the Development of Innovation System in Ukrainian Economy as a Precondition for Integration in EU // П’ятий міжнародний форум студентів і молодих вчених «Розширюючи обрії»: Зб. Тез. / За заг. ред. О.І. Шарова, С.І. Кострицької. – Д.: НГУ. – 2010. – Т. 2. – С. 75.

Якимович О.С., Кострицька С.І., Варяниченко О.В. Competitivness and Trends of its Increasing in the Condition of Globalization of Public Manufacturing // П’ятий міжнародний форум студентів і молодих вчених «Розширюючи обрії»: Зб. Тез. / За заг. ред. О.І. Шарова, С.І. Кострицької. – Д.: НГУ, 2010. – Т. 2. – С. 99.

2009 рік

Варяниченко Е.В., Волнянская И.В. Развитие экономики Украины: результаты антикризисного регулирования // Матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. студ. і молодих вчених «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах фінансово-економічної кризи», 10 – 11 грудня, м. Донецьк. – ДонДУУ. – 2009. – С. 210 – 213.

Варяниченко Е.В., Шульга М.В. Перспективы налога на добавленную стоимость в Украине и его влияние на внешнеэкономическую деятельность предриятия // Матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. студ. і молодих вчених «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах фінансово-економічної кризи», 10-11 грудня, м. Донецьк. – ДонДУУ. – 2009. – С. 243 – 246.

Варяниченко О.В., Карасьова Г.В. Значення бізнес-освіти для підготовки менеджерів в області інноваційної діяльності // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ”Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України„ – Д.: НГУ, 2009.

Варяниченко О.В., Карасьова Г.В. Стандарти ISO 9000: якість як принцип та основа довіри між виробником та споживачем // Економічний вісник НГУ. – 2009. – №1. – С. 115 – 123.

Варяниченко О.В., Ніколаєва О.Г. Проблеми формування національної інноваційної системи України // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ”Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України„ – Д.: НГУ, 2009. – С. 90 – 91.

І.В. Васильєв, Є.В. Романовська, О.В. Варяниченко Управління нововведеннями: мотиви, принципи та специфіка підприємництва в інноваційній сфері // Науковий вісник НГУ. – 2009. – № 6, С. 118 – 121.

Романовская Е.В., Васильев И. В., Варяниченко Е.В. Эффективность функционирования масложирового комплекса Украины в условиях мирового кризиса // Materialy V Miedzynarodowej naukowi – praktycznej konferencij « Europejska nauka XXI powieka – 2009» – V.4 – Pizemysl: Nauka I studia, 2009. – P. 52 – 54.

Романовська Є В., Васильєв І.В., Варяниченко О.В. Специфіка мотивації підприємництва в інноваційній сфері // Матеріали за 5-а международна научна практична конференція «Новини от добрата наука» – Т. 4. – Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 2009. – С. 11 – 12.

Романовська Є В., Васильєв І.В., Варяниченко О.В. Фінансове зростання завдяки перевагам від завпровадження системи ERP // Матеріали VI міжнар. наук.-теор. конф. молодих вчених і студентів «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери» – Т.2 – Донецьк: ДНТУ, 2009. – С.163 – 164.

2008 рік

Варяниченко О., Криворучка С. Сучасні методологічні аспекти розуміння категорії конкурентоспроможність: до умов функціонування підприємств машинобудування // Матеріали Міжнар. наук. - практ. конф. «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України», 22 – 24 травня 2008 р., м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: НГУ, 2008. – С. 136 – 138.


© 2006-2021 Інформація про сайт