Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
      Варяниченко Олена Володимирівна       Варяниченко Олена Володимирівна Logo 2022


Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Заступник завідувача кафедри з питань підготовки магістрів за Освітньою програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Викладає дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Управління операціями з експорту-імпорту», «Адміністрування організацій», «Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства», здійснює керівництво: виконанням курсових робіт, практикою, переддипломною практикою, кваліфікаційними роботами бакалавра та магістра

Є членом робочої проектної групи з розробки освітніх програм і планів освітнього процесу за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітнього рівня «магістр»

Працює у складі галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент за спеціалізацією Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності з 2018 року

Щорічно готує студентів для участі у І та ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади  зі спеціальності   «Менеджмент» («Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») та во Всеукраїнському  конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та має переможців.

Щорічно готує школярів для участі у Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, відділення «Економіка», секція «Менеджмент» та має переможців

Закінчила Дніпропетровській Гірничий інститут ім. Артема у 1990 р.

Захистила кандидатську дисертацію у 2008 р.

e-mail: Varyanichenko.o.v@nmu.one


Відзнаки


Публікації:

2019 р.

Іванова М. Формування напрямів стратегічного розвитку підприємств металургійної промисловості України в залежності від тенденцій зміни експорту-імпорту / М. Іванова, В. Швець, О. Варяниченко // Економічний дискурс. 2019. № 4.

Babanskaya A. Varyanichenko E. Cognac market development prospects in Ukraine // Majesty of Marketing: Materials of the ХV International conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 5 грудня 2019. – Режим доступу: http://mk.nmu.org.ua/ua/kaff/news.php

Gynia D., Varyanichenko E. Foreign trade by ferroalloys // Majesty of Marketing: Materials of the ХV International conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 5 грудня 2019. – Режим доступу: http://mk.nmu.org.ua/ua/kaff/news.php

Domanova Y. Varyanichenko E. Definition of the enterprise export system // Majesty of Marketing: Materials of the ХV International conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 5 грудня 2019. – Режим доступу: http://mk.nmu.org.ua/ua/kaff/news.php

Matsyutsa A., Varyanichenko E. Foreign market entering organization of LLC “TISA-MEBLI”// Majesty of Marketing: Materials of the ХV International conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 5 грудня 2019. – Режим доступу: http://mk.nmu.org.ua/ua/kaff/news.php

Melnik I., Varyanichenko E. Competitiveness of the enterprise // Majesty of Marketing: Materials of the ХV International conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 5 грудня 2019. – Режим доступу: http://mk.nmu.org.ua/ua/kaff/news.php

Pyrin K., Varyanichenko E. Formation of economic behavior Private JSC “Ivano-Frankivsktsement” // Majesty of Marketing: Materials of the ХV International conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 5 грудня 2019. – Режим доступу: http://mk.nmu.org.ua/ua/kaff/news.php

Khomenko Y., Varyanichenko E. Overview of the ukrainian confectionery market // Majesty of Marketing: Materials of the ХV International conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 5 грудня 2019. – Режим доступу: http://mk.nmu.org.ua/ua/kaff/news.php

Varyanichenko E., Shytarova O. Research methodology of «Metal Courier» // Majesty of Marketing: Materials of the ХV International conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 5 грудня 2019. – Режим доступу: http://mk.nmu.org.ua/ua/kaff/news.php

2018 рік

Оцінка конкурентоспроможності підприємства / М.І. Іванова, О.В. Варяниченко, С.Ф. Саннікова, С.О. Фаізова // Економічний часопис – ХХІ. – 2018. – № 173 (9–10). – С. 26–31. DOI: https://doi.org/10.21003/ea (Scopus)

SWOT-аналіз у розробці стратегії на прикладі ПАТ «Інтерпайп НТЗ» [Електронний ресурс] / О.В. Варяниченко, П.В. Єгорова // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. –№ 3 (14). – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/14-2018-ukr

Yehorova P., Varyanichenko E. Quantum computer as a new class of computers in future // Modern Technologies: Improving the Present and Impacting the Future: International Multidisciplinary Conference of Students and Beginner Scientists. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн.трансп. ім. В. Лазаряна, 22 жовтня 2018. С. 73-74. – Режим доступу: http://www.tsatu.edu.ua/im/wp-content/uploads/sites/24/thesis-multidisciplinary-conference-2018.pdf;

A.V. Bednyak, Varyanichenko E. Increasing the export potential of ukraine // Modern Technologies: Improving the Present and Impacting the Future: International Multidisciplinary Conference of Students and Beginner Scientists. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн.трансп. ім. В. Лазаряна, 22 жовтня 2018. С. 58. – Режим доступу: http://www.tsatu.edu.ua/im/wp-content/uploads/sites/24/thesis-multidisciplinary-conference-2018.pdf

D.V. Bednyak Varyanichenko E. International market for ukrainian companies // Modern Technologies: Improving the Present and Impacting the Future: International Multidisciplinary Conference of Students and Beginner Scientists. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн.трансп. ім. В. Лазаряна, 22 жовтня 2018. С. 59. – Режим доступу: http://www.tsatu.edu.ua/im/wp-content/uploads/sites/24/thesis-multidisciplinary-conference-2018.pdf

A.D. Klimenko, Varyanichenko E. Ways of increasing the competitiveness of ukrainian products on the international market // Modern Technologies: Improving the Present and Impacting the Future: International Multidisciplinary Conference of Students and Beginner Scientists. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн.трансп. ім. В. Лазаряна, 22 жовтня 2018. С. 64. – Режим доступу: http://www.tsatu.edu.ua/im/wp-content/uploads/sites/24/thesis-multidisciplinary-conference-2018.pdf

Vereshchagina K., Varyanichenko E. Formation of the strategy of hjsitioning of vitamin preparation // Majesty of Marketing: Materials of the XIV  International conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 7 грудня 2018. – Режим доступу: http://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2018/tez2018.php

Galagan P., Varyanichenko E. Procedure for cluster analysis for market segmentation of foreign suppliers of the enterprise // Majesty of Marketing: Materials of the XIV International conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 7 грудня 2018. – Режим доступу: http://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2018/tez2018.php

Dudnyk K., Varyanichenko E.  Implementation of voluntary sustainability standards // Majesty of Marketing: Materials of the XIV International conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 7 грудня 2018. – Режим доступу:

http://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2018/tez2018.php

Diachenko G., Varyanichenko E.  Features of cooperation with foreign suppliers on the market of non-standard electrical cup-board equipment // Majesty of Marketing: Materials of the XIV International conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 7 грудня 2018. – Режим доступу:

http://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2018/tez2018.php

Klepanchuk A., Varyanichenko E. Research of the Ukrainian market of the production of bread and bakery products // Majesty of Marketing: Materials of the XIV International conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 7 грудня 2018. – Режим доступу: http://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2018/tez2018.php

Chernyak D., Varyanichenko E. Process of formation of economic behavior of enterprise // Majesty of Marketing: Materials of the XIV International conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 7 грудня 2018. – Режим доступу:

http://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2018/tez2018.php

2017 р.

Варяниченко О.В., Іванова М.І.,  Порівняння та використання сучасних методів організації оплати праці / О.В. Варяниченко, М.І. Іванова // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2017. – №5. –  Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5600;

Варяниченко О.В. Особливості застосування методів аналізу асортименту торгівельного підприємства для підвищення ефективності його діяльності / М.І. Іванова, С.Ф. Саннікова, О.В. Варяниченко, К.С. Крайняк // Економічний простір. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – № 126. – С. 168-177

Загорудько В.Л., Варяниченко О.В., Єгорова П.В.
Впровадження ощадливого виробництва на підприємствах України / В.Л. Загорудько, О.В. Варяниченко, П.В. Єгорова // Східна Європа:
економіка, бізнес та управління [Електронний ресурс]. – 2017. – Вип. 4 (09) 2017. – С. 92 – 96. –  Режим доступу до журналу: www.easterneurope-ebm.in.ua

Varyanichenko О. Increasing of the energy efficiency of buildings and public construction facilities / О.Varyanichenko // Materials of the international scienific and practical conference «Enercy efficiency and enercy saving 2017» - November 16 - 17. - 2017. - Дніпро. – С.59

Дробаха О.О., Варяниченко О.В. Управління інноваційним потенціалом підприємства [Електронний ресурс]  // «Наукова весна – 2017»: Восьма всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 2017 р.: тези допов. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2017. – Секція 14 «Економіка і управління у промисловості».- Режим доступу:  http://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-zbirok-konferentsiy/naukova-vesna-2017.PDF

Пшенічнікова К.П., Варяниченко О.В. Підвищення ефективності управління запасами на підприємстві» // «Наукова весна – 2017»: Восьма всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 2017 р.: тези допов. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2017. – Секція 14 «Економіка і управління у промисловості». - Режим доступу:  http://rmv.nmu.org.ua/ua/arkhiv-zbirok-konferentsiy/naukova-vesna-2017.PDF

Maryna Bohuslavska Administrative Management System as a Basis for the Effective Functioning of the Enterprise Розширюючи обрії: зб. тез дванадцятого міжнар. форуму студ. і молодих учених, 20 – 21 квітня 2017 р., м. Дніпро/ за ред. С.І. Кострицької; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2017. – Т. 1. –  С. 44-45

Beregnaya D., Varyanichenko E. Geographical distribution of export of ukrainian metal construction [Електронний ресурс] // Majesty of marketing: ХІIІ міжнародна науково -  практична конференція студентів та молодих вчених, 5 – 7 грудня 2017 р., м. Дніпро: тези допов. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ». - Режим доступу: http://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2017/tez2017.php

Misura А.,Varyanichenko E. Сresearch of cheese consumption in Сhina // Majesty of marketing: ХІIІ міжнародна науково -  практична конференція студентів та молодих вчених, 5 – 7 грудня 2017 р., м. Дніпро: тези допов. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ». – Режим доступу: http://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2017/tez2017.php

Kozyr K., Varyanichenko E. Approaches to the justification of the selection of foreign suppliers [Електронний ресурс] // Majesty of marketing: ХІIІ міжнародна науково -  практична конференція студентів та молодих вчених, 5 – 7 грудня 2017 р., м. Дніпро: тези допов. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ». - Режим доступу: http://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2017/tez2017.php

Yehorova P., Varyanichenko E. Differentiation as marketing strategy // Majesty of marketing: ХІIІ міжнародна науково -  практична конференція студентів та молодих вчених, 5 – 7 грудня 2017 р., м. Дніпро: тези допов. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ». - Режим доступу:  http://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2017/tez2017.php 

 

2016 р.

Іванова М.І. Особливості використання сучасних технологій менеджменту персоналу: теоретичний аспект / М.І. Іванова, О.В. Варяниченко  // Економіка та право. Серія: Економіка. – 2016. – №2 (44). С. 83-87

Клименко А.Д., Варяниченко О.В. Управління брендом інноваційної компанії  // Наукова весна 2016: Матеріали VІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 06-07 квітня 2016 року). / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т – Дніпропетровськ : ДВНЗ «НГУ», 2016. – Секція 14 «Економіка і управління у промисловості». - С. 475 – 476

Тоштанова М.К., Варяниченко О.В. Підходи до оптимізації виробництва // Наукова весна 2016: Матеріали VІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 06-07 квітня 2016 року). / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т – Дніпропетровськ : ДВНЗ «НГУ», 2016. – Секція 14 «Економіка і управління у промисловості». - С. 479 – 480

Сердюк Р.С., Варяниченко О.В. Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства // Наукова весна 2016: Матеріали VІІ-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 06-07 квітня 2016 року). / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Нац. гірн. ун-т – Дніпропетровськ : ДВНЗ «НГУ», 2016. – Секція 14 «Економіка і управління у промисловості». - С. 477 – 478

Помазан Т.Р., Варяниченко О.В. Позиціонування експортної продукції  ПАТ «Київський вітамінний завод» на ринку країн Прибалтики [Електронний ресурс]  // Молодь: наука та інновації – 2016: Матеріали IV Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 6-7 грудня 2016 року). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2016. – Секція 14 «Економіка і управління у промисловості» - С. 96-97

Тaran L., Varyanichenko H. The market effect of exports [Електронний ресурс] // Majesty of marketing: ХІI міжнародна науково - практична конференція студентів та молодих вчених», 7 – 8 грудня 2016 р, м. Дніпропетровськ: тези допов. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ». - Режим доступу:  http://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2016/tez2016.php

Філіппова Є.С., Варяниченко О.В. Обґрунтування  управлінських рішень з впровадження проекту використання золи-уноса у виробництві цементу для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» // Молодь: наука та інновації – 2016: Матеріали IV Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 6-7 грудня 2016 року). – Д.: ДВНЗ НГУ, 2016. – Секція 14 «Економіка і управління у промисловості» - С. 122-124

Parshutina J. Varyanichenko H. The modern market of spices and seasonings [Електронний ресурс] // Majesty of marketing: ХІI міжнародна науково - практична конференція студентів та молодих вчених», 7 – 8 грудня 2016 р, м. Дніпропетровськ: тези допов. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ». - Режим доступу:  http://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2016/tez2016.php

Seglianik D., Varyanichenko H. Product assortment as a major step into the international market [Електронний ресурс] // Majesty of marketing: ХІI міжнародна науково - практична конференція студентів та молодих вчених», 7 – 8 грудня 2016 р, м. Дніпропетровськ: тези допов. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ». - Режим доступу: http://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2016/tez2016.php

 

2015 р.

Varyanichenko О., Ivanova М. Formation of marketing strategy of nonprofit organizations in Ukraine // New developments in mining engineering 2015: Theoretical and practical solutions of mineral resources mining. – Netherlands: CRC Press/Balkema, 2015. – P. 563–566 (Scopus)

Варяниченко О.В., Іванова М.І. Переваги та ризики євроінтеграції України. Науковий журнал  «Молодий вчений» . - № 2 (17). - лютий, 2015 р. - Частина 2, С.91-94

Ільїнський С.Ю., Варяниченко О.В.  Особливості управління процесом розробки та реалізації нового продукту підприємства - виробника при веденні зовнішньоекономічної діяльності // Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доповідей VІ Міжнародної науково- теоретичної конференції молодих учених, аспірантів, студентів, 25 лютого 2015 р. – Хмельницький: 2015. – С. 320-321

Бєляєва В.Ю., Варяниченко О.В.  CVP – аналіз як інструмент управління прибутком підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності // Матеріали науково – технічної конференції «Тиждень студентської науки», 23 квітня 2015 р.,  м. Дніпропетровськ. -  С.158-161

Черняк Д.С., Варяниченко О.В.  Управління інвестиційною діяльністю підприємств  // Матеріали науково – технічної конференції «Тиждень студентської науки», 23 квітня 2015 р.,  м. Дніпропетровськ. -  С. 396-401

Єфімова Ю.І. Варяниченко О.В.  Маркетинг-менеджмент в системі управління підприємством // Матеріали науково – технічної конференції «Тиждень студентської науки», 23 квітня 2015 р.,  м. Дніпропетровськ. -  С. 204-207

Варяниченко О.В., Заблуда А.С. Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності підприємства // Матеріали міжнародної науково -  практичної конференції «Сучасні шляхи забезпечення стабільного економічного розвитку», 25 – 26 листопада 2015 р, м. Харків. / ред. кол. : Г.О. Дорошенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – С. 43-45

Варяниченко О.В., Крепко Є.Д. Імпортна діяльність підприємства меблевої промисловості в контексті забезпечення конкурентоспроможності продукції // Матеріали міжнародної наукової конференції «Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн в сучасних ринкових та політичних умовах», 19 – 20 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ. - М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – С. 15-18

Варяниченко О.В., Хижняк І.О. Особливості міжнародної торгівлі ліцензіями // Матеріали міжнародної наукової конференції «Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн в сучасних ринкових та політичних умовах», 19 – 20 листопада 2015 р. м., Дніпропетровськ. - М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – С. 76-79

Варяниченко О.В., Маловік В.В. Сучасні концепції маркетингу в управлінні експортом підприємства // Матеріали III всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Молодь: наука та інновації-2015», 2-3 грудня 2015 р., Т.4. – Економіка і управління у промисловості. - м. Дніпропетровськ   С. 43-44   

Варяниченко О.В., Комліченко А.В. Формування системи управління інтелектуальним капіталом на прикладі ПАТ «Комбінат «Придніпровський» // Матеріали III всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Молодь: наука та інновації-2015», 2-3 грудня 2015 р., Т.4. – Економіка і управління у промисловості. - м. Дніпропетровськ   С. 40-42

Palamarchyk I., Varyanichenko H. Planning of strategic development LLC «Slobozhanskiy milovar» on the basis of swot-analisis [Електронний ресурс]  // Матеріали ХІ міжнародної науково -  практичної конференції студентів та молодих вчених «Majesty of marketing», 9 – 11 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. - Режим доступу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/146714

Burnasheva A., Varyanichenko H. The strategic aspects of the marketing management [Електронний ресурс] // Матеріали ХІ міжнародної науково -  практичної конференції студентів та молодих вчених «Majesty of marketing», 9 – 11 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. - Режим доступу:  http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/146714

Кравченко  А. О.,  Варяниченко О.В. Місце економічного аналізу при виявленні напрямів підвищення ефективності господарської діяльності промислового підприємства // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально- економічних систем в умовах трансформаційної економіки». - Національна металургійна академія України. - Кафедра фінансів, Кафедра обліку і аудиту. - ЧАСТИНА 4. - Секція 4. - С. 72-76

Фесик О.А., Варяниченко О.В. Формування стратегії діяльності ПАТ «Київський вітамінний завод» на основі SWOT-аналізу // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки». - Національна металургійна академія України. - Кафедра фінансів, Кафедра обліку і аудиту. - ЧАСТИНА 4. - Секція 4.  - С. 65-72

2014 р.

Іванова М.І., Варяниченко О.В. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на діяльність бізнес-компаній // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т.1. – С. 111-116

Варяниченко О.В., Коломієць А.В. Економічний аналіз ефективності ділового партнерства підприємства - суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.  «Стратегія та механізми прискореного інноваційного розвитку економіки України на засадах соціально-екологічної відповідальності»,  м. Вінниця, 29 – 30 жовтня 2014 р. - М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – С. 14-16

Варяниченко О.В., Міщук А.А. Процес формування економічної поведінки підприємства при управлінні зовнішньоекономічною діяльністю // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.  «Сталий соціально-економічний та екологічний розвиток: від теорії до практики», м. Дніпропетровськ, 13 – 14 листопада 2014р. - М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – С.134 -138

Титаренко К.Д., Варяниченко О.В. Удосконалення системи управління експортною діяльністю підприємства [Електронний ресурс] // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності», 28 – 29 листопада 2014 р., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, м. Миколаїв. Режим доступу:  http://mmirl.edu.ua/joomla-nauka/galereya-nauk-robit?limitstart=0

Бушуєв Б. Market research as a preparatory stage of foreign economic operations в Матеріалах Х міжнародної науково -  практичної конференції студентів та молодих вчених «Majesty of marketing», 2 – 4 грудня 2014 р., м. Дніпропетровськ. – С.29-30


© 2006-2022 Інформація про сайт