Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
26.05.2015

Пам’яті видатного вченого

На кафедрі будівельної, теоретичної та прикладної механіки НГУ пройшли "Академічні читання", присвячені пам'яті видатного вченого професора Ф. В. Флоринського.

З історії заснування кафедри

Зазначимо, що ця кафедра має глибоке історичне коріння і сьогодні її професорсько-викладацький склад на чолі з доцентом Дмитром Колосовим шанує пам'ять про своїх попередників і зберігає закладені ними традиції. 

Фундатором кафедри будівельної механіки (саме таку назву вона мала з 1907 року) став ад'юнкт механіки професор С.А. Заборовський. Зазначимо, що Сергій Андрійович – випускник Морської академії, працював у НГУ з 1906 до 1929 рр. і був ректором у 1920 році. На посаді завкафедри працював з дня її заснування і до кінця життя. Цікаво, що професор Заборовський добре знав морську справу, але занурившись у гірництво, вперше розрахував шахтну кліть на динамічну міцність, виконав розрахунок шахтного залізобетонного кріплення.

Шістьма роками пізніше (у 1913) в історії НГУ з’являється кафедра теоретичної механіки, яку очолив професор О.М. Динник, згодом академік АН УРСР. До кафедри тісно примикала лабораторія механічних випробувань матеріалів, якою спочатку завідував С.А. Заборовський, а з 1922 р. - О.М. Динник. Під керівництвом Олександра Миколайовича кафедра теоретичної механіки отримала прикладний напрямок і в 1919 р. була перейменована в кафедру технічної механіки.

Невпинний хід історії звів долі двох кафедр і у 1930 р. створюється кафедра теоретичної і будівельної механіки, яку очолив учень А.Н. Динника, доктор прикладної математики професор А.Ш. Локшин, який упродовж усього свого наукового життя постійно займався динамікою шахтних канатів.

Наступником професора Локшина у 1934 р. став Ф. В. Флоринский - випускник гірничого інституту за спеціальністю гірнича електромеханіка. В лютому 1930 року ще студентом останнього курсу його було призначено асистентом кафедри теоретичної і будівельної механіки. Він був учасником Великої Вітчизняної війни (1941-1944 рр.). З 1944 р. знову працював в гірничому інституті.

Ф.В. Флоринский був продовжувачем тієї наукової школи механіків, основи якої в гірничому інституті заклав академік О.М. Динник. Зазначимо, що останній вважається засновником визнаної у світі наукової школи теорії та розрахунку підйомних канатів, стійкості форм і пружної рівноваги, вчення про тиск гірських порід.

Послідовник наукової школи академіка О.М. Динника професор Флоринський поглиблював розрахунки шахтних канатів, працював над вибором їх оптимальних параметрів та прогнозуванням довговічності.

Інформація про «Академічні читання»

Відкрив читання завідувач кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки доцент Дмитро Колосов. Про життєву долю, участь у Великій Вітчизняній війні й наукову діяльність професора Флоринського доповіла професор кафедри історії та політичної теорії НГУ Ганна Швидько. 

Декан Механіко-машинобудівного факультету НГУ професор Станіслав Фелоненко у своєму виступі відзначив велике значення спадкоємності на кафедрі будівельної, теоретичної та прикладної механіки і зазначив, що пам'ять про Федора Валентиновича живе у практиці викладання предметів по-Флоринському.

Зі спогадами про цю визначну особистість виступили професори НГУ Р.П. Дідик і К.С. Заболотний. До речі, від Флоринського, як зізнався Костянтин Сергійович, він взяв строгу академічну методику викладання. Професор Дідик підкреслив, що характерною рисою Ф.В. Флоринского було те, що свої складні розрахунки і обчислення він незмінно доводив до простих інженерних формул і це дозволяло ними користуватися широкому колу дослідників і практиків.

Багато теплих слів сказали про професора Флоринського його колишній аспірант, а нині професор Українського державного хіміко-технологічного університету Борис Виноградов і колишній асистент кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки В.Ю. Артюхова.

Треба відзначити і професора кафедри В.А. Ропая, який розповів, що власноруч переписав класичну монографію Флоринського «Динаміка шахтного підйомного каната», аби в процесі переписування на папір глибше розібратися в теорії.

«Академічні читання», присвячені пам'яті професора Ф. В. Флоринського пройшли у теплій атмосфері і закінчилися на тій високій ноті, що в науковій і навчальній роботі треба орієнтуватися на Флоринського.

Кафедра будівельної, теоретичної і прикладної механіки дякує за допомогу у підготовці і проведенні читань професору кафедри історії та політичної теорії Ганні Швидько, директору бібліотеки Ользі Нефедовій, директору народного музею НГУ ім. О. Поля Ігорю Нікітенку, завідуючому лабораторією інформаційних технологій проектування Іллі Вернеру, редакторам ІАЦ НГУ, студентам і викладачам – учасникам заходу.

Валентина Шабетя, ІАЦ НГУ

Фото Альони Леонович (відеостудія «Юність»)


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт