Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
04.06.2015

Успішне стажування студентів НГУ

У рамках проекту Міжнародного університету ресурсів 20 п’ятикурсників НГУ пройшли стажування в Краківській гірничо-металургійній академії ім. С. Сташиця (КГМА, Польща).

Студенти стажувалися з таких наукових напрямів і дисциплін, як геомеханіка, вплив гірничих робіт на земну поверхню, вентиляція копалень, геодинамічні явища в копальнях, розробка рудних родовищ та організація виробництва у гірничодобувній промисловості.

Під час проведення практичних та лабораторних занять студенти мали змогу ознайомитися із станом наукових досліджень і розвитком тестової та лабораторної бази КГМА. Упродовж першого етапу навчання студентам були видані завдання для виконання самостійних робіт з дисциплін, за якими проводилося навчання на факультеті Гірництва та Геоінженерії КГМА.

Здобуті знання та отриманий сертифікат Міжнародного університету ресурсів дає можливість випускникам НГУ підтвердити базові знання нашого вузу і в подальшому краще зарекомендувати себе на підприємствах вугільної промисловості України.

Інформація надана кафедрою ПРР НГУ


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт