Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
05.10.2016

Звіт директора Павлоградського технікуму Державного ВНЗ «НГУ»

4 жовтня 2016 року відбулось чергове засідання ректорату Національного гірничого університету, на якому звітувала директор Павлоградського технікуму Державного ВНЗ «НГУ» Л.М. Посунько про підсумки діяльності цього навчального закладу за 2015-2016 навчальний рік.На підставі звіту ректорат Національного гірничого університету констатував:

Робота колективу технікуму зорієнтована на забезпечення подальшого інноваційного розвитку навчального закладу, підвищення якості освіти, високого рівня соціального захисту працівників і студентів, виховання молоді.

Сьогодні в технікумі навчається 1011 студентів, в тому числі за денною формою навчання -796 осіб, за заочною -215 осіб (685 – бюджетна форма, 326 – контрактна); за спеціальністю «Гірництво» -56% від загального контингенту студентів.

На обліку в технікумі знаходяться 20 студентів з числа дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування ( з них сироти – 11 осіб, позбавлені батьківського піклування – 9 осіб).
У 2016 році до технікуму зараховано 276 осіб, з них 180 – за державним замовленням, 96 – за контрактом; продовжили навчання в Державному ВНЗ «НГУ» 157 випускників технікуму. В 2017 році планується випуск 294 студентів, з них 223 денної форми навчання. 71 – заочної.

З метою підвищення якості підготовки випускників запрошуються відомі вчені Державного ВНЗ «НГУ» та провідні фахівці гірничої галузі для проведення занять зі студентами та викладачами.
Постійно оновлюється банк потенційних роботодавців, функціонує служба сприяння працевлаштуванню випускників. Проводяться ярмарки вакансій, семінари з техніки пошуку роботи, зустрічі з роботодавцями та успішними випускниками технікуму. Перше робоче місце у 2016 році отримали 87% випускників.

У технікумі системно працює методичне об’єднання викладачів-початківців «Школа педагогічної майстерності», яке є дієвим чинником зростання фахового рівня молодих викладачів. Проведено 33 тематичні книжкові виставки, випущено 57 примірників навчально-методичних матеріалів та 55 електронних підручників у вигляді web-сторінок. Інформація на сайті навчального закладу www.ptngu.com постійно оновлюється. Вдосконалюється інформаційне забезпечення навчального процесу. Книжковий фонд бібліотеки складає 50125 примірників.

Викладацький колектив навчального закладу складається з 73 осіб, які об’єднані в 10 циклових комісій. Серед них: кандидатів технічних наук -5; викладачів вищої кваліфікаційної категорії – 31,5%; магістрів за фахом «Педагогіка вищої школи» -11; відмінників освіти України – 6; нагороджених грамотами МОН України – 9; знаком «Шахтарська слава» - 5 та знаком «Антон Макаренко» - 2 особи.
За цей період в технікумі проведено 29 відкритих занять, 2 літературно-музичні вистави. 6 студентських науково-практичних конференцій, 25 конкурсів, 29 тематичних та одна дослідницька екскурсії, 7 спортивних турнірів, 7 творчих зустрічей, педагогічні читання.

Студенти технікуму посіли 8 призових місць в регіональних та обласних олімпіадах та конкурсах. Гуманітарна освіта і виховання в Павлоградському технікумі Державного ВНЗ «НГУ» здійснюються відповідно Концепції національно-патріотичного виховання, вимог і потреб сучасного життя в Україні та світі і спрямована на підтримку висококваліфікованих молодших спеціалістів для роботи в якісно нових умовах розвитку суспільства.

Бюджет технікуму в 2015 році склав 12294,27 тис. грн.
Бюджет технікуму в 2016 році складає 12514,7 тис. грн.

Ректорат відзначив:
У технікумі впроваджуються ефективні форми і методи навчально-виховного впливу на формування у студентів високого рівня знань, творчої ініціативи та моральних якостей, як необхідної умови конкурентоспроможності майбутніх фахівців на ринку праці.

Значно підвищився рівень співпраці та взаємодії технікуму з Державним ВНЗ «НГУ». Педагогічну діяльність здійснює єдиний творчий колектив однодумців. Розширюється і збагачується матеріально-технічна база навчального закладу. Застосовуються новітні технології навчання з використанням комп’ютерної та мультимедійної техніки. Практична підготовка студентів здійснюється на більш ніж 50 підприємств регіону. Опрацьована схема співробітництва технікуму з компанією-роботодавцем ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля».
Студенти Павлоградського технікуму – активні учасники різних заходів, які проводяться як в технікумі, так і в місті, регіоні, області. Всебічну підтримку має студентське самоврядування, поглиблюються студентські культурні контакти.

Ректорат постановив:
визнати діяльність Л.М.Посунько за звітний період на посаді директора Павлоградського технікуму Державного ВНЗ «НГУ» задовільною, а роботу технікуму позитивною.
З урахуванням досягнень у 2015-2016н.р. оголосити подяку та преміювати за рахунок коштів технікуму найбільш результативних працівників навчального закладу, директора Л.М.Посунько.


ІАЦ НГУ

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт