Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
21.10.2016

Круглий стіл про місце англійської мови в українських ВНЗ

Питання, пов’язані з покращенням якості викладання англійської мови для спеціальних та для академічних цілей, а також проблеми викладання спеціальних дисциплін англійською мовою обговорювались учасниками круглого столу «Місце англійської мови в українських ВНЗ», що проводився на кафедрі іноземних мов ДВНЗ «НГУ».


У центрі уваги було обговорення інновацій і рекомендацій щодо введення якісних змін в навчальний процес за результатами тренінгів, організованих Британською Радою в Україні.

Проректор з інноваційної діяльності Н. В. Трегуб, декан факультету менеджменту А. В. Бардась та доцент П. Ю. Красовський представили інтерактивну лекцію в дії, ознайомивши учасників семінару з її основними компонентами і вмінням давати конструктивний відгук.


Особливу зацікавленість присутні проявили до командного проекту, представлений лекторами випускових кафедр та викладачами кафедри іноземних мов (доц. Д.В. Бабець, викл. О.В. Хазова, ас. О.О. Березняк). На загальне обговорення винесли питання про засади навчання у 21-му столітті та їх переваги у порівнянні з традиційним навчанням. Зокрема, звернуто увагу на розвиток креативності, критичного мислення і вміння роботи в команді для вміння спілкуватися з представниками різних культур.


На кафедрі іноземних мов в рамках проекту «Англійська для університетів» створено фокус-групу (керівник – зав. каф. іноземних мов, проф. С.І. Кострицька), викладачів залучено до розробки робочих програм дисциплін з урахуванням інновацій, що ґрунтуються на компетентнісному підході до розробки освітніх програм. Доц. І.І. Зуєнок на прикладі робочої програми англійської мови професійного спрямування ознайомила присутніх з переліком компетентностей, необхідних фахівцям 21-го сторіччя.


Викладач В.В. Тихоненко надала присутнім корисні посилання, що допоможуть науковцям якісно писати статті за результатами досліджень та готувати лекції академічною англійською мовою.

Доцент М.Л. Ісакова провела майстер-клас за темою “Методи та матеріали у процесі роботи над дисертаційним дослідженням”. Було продемонстровано в дії новітні методики викладання іноземних мов з урахуванням таксономії Блума.

Учасники спільного проекту Британської Ради в Україні та МОН України «Англійська мова для університетів» своїми презентаціями, міні-лекціями та робочими майстернями продемонстрували присутнім інноваційні підходи та новітні матеріали, отримані за результатами низки тренінгів під керівництвом британських фахівців, що активно впроваджуються в навчальний процес в НГУ. Ці інновації розглядаються як запорука внесення якісних змін в навчальний процес, підвищення якості викладання та інтернаціоналізації вищої освіти України.

Учасниками Круглого столу розроблено і затверджено рекомендації щодо впровадження інновацій в навчальний процес в НГУ та план дій щодо забезпечення гарантій якості освіти. За результатами пілотування запропонованих інновацій наприкінці навчального року планується проведення наступного круглого столу.

Інформація кафедри іноземних мов НГУ


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт