Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
02.12.2016

Участь НГУ у Міжнародному форумі Innovation Market

Національний гірничий університет традиційно бере участь у заходах Міжнародного виставкового центру, що у Києві.


У кінці листопада відбувся Міжнародний Форум “INNOVATION MARKET” (МФІМ), в якому взяли участь представники НГУ. На Форумі зібралися новатори, винахідники, виробники провідних інноваційних технологій, автори Startup- проектів, які отримали можливість зустрітися з представниками підприємств, потенційними споживачами, зацікавленими в технологічному оновленні виробничих процесів; акселераторами інвестиційних проектів, експертами в різних галузях економіки, консультантами у сфері захисту інтелектуальної власності, представниками авторитетних інвестиційно-фінансових установ України, Польщі та Китаю, з політичними лідерами України.

Представники Інноваційного Центру НГУ тв. Цього разу взяли участь у виставці, де мали змогу презентувати науково-технічні розробки НГУ у сфері енергозбереження та технічної безпеки, а саме: «Ліфтові установки нового покоління»; «Автоматична система управління тепловими насосами»; «Технологія виробництва твердого органічного палива на базі установки ХОТ-31М».


Директор бізнес-інкубатору Олена Горяча презентувала діяльність Інноваційного центру, бізнес-інкубатору НГУ та інноваційної платформи.

Олена Гладун взяла участь у науково-практичному семінарі “Практика створення офісів управління інтелектуальною власністю”, що проводився за участю НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, УкрІНТЕІ МОН України, ВГО “Українська Рада винахідників і новаторів”. У рамках заходу обговорювались такі важливі питання, як: проблеми авторів при захисті своїх ноу-хау і як запобігти цих проблем, як захистити інтелектуальну власність, порівняння механізмів України та країн ЄС, правове поле захисту інтелектуальної власності та вибір форми договору, практичний зміст термінів ноу-хау, інтелектуальна власність, комерційна таємниця тощо.

Олена отримала Сертифікат про підвищення кваліфікації з управління інтелектуальною власністю.


У рамках Форуму пройшла конференція, присвячена комплексному охопленню проблем науки та пропозицій щодо шляхів і способів їх вирішення – від допомоги в знаходженні грантів, програм реалізації рішень, до ініціації необхідних законопроектів, спрямованих на створення механізмів взаємодії ринків науково-технічних завдань і рішень. Піднімалися питання щодо програм фінансування інноваційних проектів, інструментів для їх реалізації на прикладі досвіду Чехії та Польщі, а також з інноваційних технологій у сферах сільського господарства та ІТ.

Тож проблема комерціалізації інновацій стає все більш актуальною серед авторів наукових розробок України. Найважливішими складовими процесу комерціалізації є чітка та обґрунтована оцінка ноу-хау та правильний вибір форми договірних відносин між винахідником і замовником інноваційного продукту (майбутнім бенефиціаром), що належним чином забезпечить захист прав винахідника на його інтелектуальну власність. При вирішенні цього питання потрібно керуватися досвідом зарубіжних країн, зокрема, Європи, оскільки вони працюють у більш вдосконаленому та прозорому правовому полі та мають більш спрощені механізми реалізації ноу-хау та довший досвід.


Деякі вищі навчальні заклади України вже створили в межах своїх структур інноваційні центри, або центри з комерціалізації інновацій та технологій (Наприклад, НТУ України Київський політехнічний інститут, НТУ Харківський політехнічний інститут). Центр інноваційного розвитку працює в НГУ.

Існування таких підрозділів на базі університету учасники форуму вважають доцільними й перспективними, оскільки це допомагає винахідникам адекватно оцінити свої права на ноу-хау, знайти замовників на свої винаходи та захистити свої розробки за допомогою кваліфікований фахівців в галузі економіки, фінансів та права.

Інформація надана відділом маркетингу НГУ


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт