Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
06.12.2016

Комунікативний дизайн – це сучасно!


Сучасний світ змушує по-іншому поглянути на важливість способу подачі інформації як у своїй традиційній, так і в новій комп'ютерній формі. 

Безмежні можливості комунікаційних технологій дозволяють роботодавцю все частіше використовувати нові форми спілкування із здобувачем – на відстані, через соціальні мережі. Нові віяння вимагають від здобувача крім здатності презентувати себе, уміти використовувати інформаційні технології в повному спектрі можливостей. 

Багаторічний досвід співпраці з Дніпропетровським обласним центром зайнятості дозволив колективу кафедри основ конструювання механізмів і машин (ОКММ) проаналізувати сучасний ринок праці та виявити перспективні напрямки його в сфері використання інформаційних технологій. Зазначимо, що з розвитком виробництва і технологій та виникненням у суспільстві ідеології масового споживання, де особливого значення набула реклама, споживацька мотивація суттєво змінилась: потребу у продукті замінила потреба у комунікативному акті. Але крім володіння комунікативними здібностями, фахівець повинен володіти ще й засобами комунікації. 

Саме такі загальні компетентності як здатність до представлення результатів досліджень з використанням медійних засобів та перетворення матеріалу на інформаційно-комунікаційну технологію в будь-якому професійному середовищі вивчає дисципліна «Комунікативний дизайн».

Ця дисципліна вперше започаткована в Національному гірничому університеті на кафедрі основ конструювання механізмів і машин у цьому навчальному році. Тож кафедри технології гірничого машинобудування та будівництва і геомеханіки нашого вишу підтримали ініціативу колективу кафедри основ конструювання механізмів і машин й запропонували своїм випускникам – магістрам та спеціалістам – опануватинову дисципліну.

І ось прийшов той день, коли на кафедрі ОКММ проведено першу презентацію студентських робіт з дисципліни «Комунікативний дизайн». У презентації взяли участь студенти, які вивчали представлений курс в рамках нормативної підготовки, а саме магістри та спеціалісти спеціальності 131 прикладна механіка і магістри спеціальностей 184 гірництво (факультет будівництва) та 192 будівництво та архітектура. 
Презентація відбулась за підтримки завідувачів випускових кафедр – технології гірничого машинобудування професора В.В Проціва та будівництва і геомеханіки професора С.М. Гапєєва. 

Студент, які опанували дисципліну «Комунікативний дизайн» представили відеоматеріал, де відобразили свої здобутки, а також продемонстрували ті навички, які вони отримали і які зможуть вплинути на їх майбутню кар’єру.


Сьогодні при прийомі на роботу сучасний роботодавець цікавиться не тільки рівнем та кваліфікацією, що записані в дипломі випускника, а й тим, що випускник вміє робити, що йому цікаво і які він має результати роботи. Якщо випускники нашого вишу будуть мати до своїх професійних компетентностей додаткові загальні знання й особливі уміння, які вони отримають за період навчання, – це дасть змогу бути конкурентоспроможними на ринку праці і відповідати вимогам часу, як і наголошує девіз університету «НГУ – відповідність часу!!!».


Інформація надана кафедрою основ конструювання механізмів і машин 

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт