Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
27.12.2016

Сонячні електростанції кафедри ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Всього п’ять років у Національному гірничому університеті існує кафедра відновлюваних джерел енергії, але 45 років це була кафедра електричних машин. Багата її півстолітня історія!

Сьогодні колектив кафедри ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НГУ готує спеціалістів у галузі класичної та відновлюваної енергетики, а також удосконалює електротехнічну підготовку студентів технологічних спеціальностей гірничого університет

А все починалося у далекому 1966 році. Шістдесяті роки ХХ століття були роками активного розвитку науки і техніки. Нові потреби промисловості, гірництва ставили нові завдання перед вченими: виникла необхідність у висококваліфікованих фахівцях електромеханічного профілю, які б мали поглиблену підготовку з питань електромеханічного перетворення енергії і були б знайомі з новітніми досягненнями в теорії електричних машин та електротехнічних матеріалів.


Лабораторія електричних машин у 60-х роках

Саме в 60-ті роки створено електротехнічний факультет на базі існуючих кафедр електрифікації гірничих робіт, автоматизації виробничих процесів, електротехніки, а також створено інші кафедри – електричних машин, електропривода, промислової електроніки та обчислювальної техніки.


Лабораторія електричних машин у 2000 роках

За ініціативи ректора Національного гірничого університету академіка Півняка Геннадія Григоровича та професора Шкрабця Федора Павловича і за їх безпосередньою участю у 2011 році в НГУ розпочато підготовку фахівців за спеціальністю "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії". Ліцензію Державної акредитаційної комісії України на підготовку спеціалістів та магістрів отримано 30 червня 2011 року (протокол №88), а у 2014 році успішно проведено акредитаційну експертизу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" та "магістр".


Лабораторія електротехніки

У зв’язку з відкриттям нової спеціальності та відповідно до профілю спеціальності 30 вересня 2011 року наказом ректора назву кафедри з "Електричних машин" було змінено на "Відновлюваних джерел енергії".


Лабораторія відновлюваних джерел енергії

Сьогодні дружний колектив кафедри складається з 13 викладачів, у тому числі трьох докторів наук, професорів, сімох доцентів, одного старшого викладача та двох асистентів. Кафедру очолює доктор наук, професор, академік Академії наук Вищої школи, Лауреат державної премії в галузі науки і техніки Шкрабець Федір Павловича .

Після відкриття спеціальності кафедра знайшла підтримку керівництва університету і їй було виділено додаткові приміщення у гуртожитку № 2, які переобладнані у навчальну лабораторію електротехніки, де головним чином проходять заняття зі студентами неелектротехнічних спеціальностей Національного гірничого університету і встановлено сучасне обладнання.


Мініфотогальванічна станція

Використовуючи отримане обладнання, науковці кафедри розробили і встановили мініфотогальванічну станцію, обладнання якої також досліджує сонячні панелі, системи акумулювання і перетворення енергії сонця. Лабораторний стенд з дослідження сонячних панелей ще й додатково вирішує питання нічного освітлення коридорів головного корпусу.

Викладачі кафедри активно працюють над підготовкою навчальної та навчально-методичної літератури. За останні роки на кафедрі підготовлено понад 10 підручників, навчальних посібників. Високий рівень навчальної літератури не раз відзначався премією Національного гірничого університету в галузі освіти.

Навчальна практика на сонячній електростанції "Солар Парк Підгородне" 

Від щирого серця Гірничий університет вітає колектив кафедри відновлюваних джерел енергії з ювілеєм! Нехай всі сьогоднішні побажання і ваші особисті мрії обов’язково здійсняться!

 

                                         


Фото відеостудії "Юність" НГУ

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт