Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
24.01.2017

Ознайомилися з досвідом польських колег

У кінці грудня доценти кафедри БГГМ Хозяйкіна Н.В. і Іванова А.П. відвідали Вищу Банківську Школу у м. Вроцлав (Польща) з метою ознайомлення з організацією навчального процесу і сучасними методиками проведення лекційних і практичних занять.

Делегація побували на кількох лекціях. Одна з лекцій на тему "Сучасні економічні проблеми" (Contemporary economic problems) читалася англійською мовою і була представлена в мультимедійному форматі.

Лекція проходила в інтерактивній формі. Кожна частина лекційного матеріалу в діалоговій формі обговорювалася зі студентами, розглядалися різні ситуації, і закріплювалася роботою в групах.


В процесі лекції викладач в першу чергу озвучив:

1. Вимоги, що пред'являються до слухачів. (Основні економічні знання, комунікативні навички, уміння працювати в групах).

2. Далі були позначені основні маркери роботи в процесі лекції, вимоги щодо виконання домашнього завдання і критерії оцінювання роботи.

3. Головна вимога до групи, працюючої в аудиторії, при виконанні поставленого завданння практичну частину підкріпити теорією.

Максимальна оцінка, яку може отримати студент, працюючи в аудиторії - 40 балів (зі 100).

4. Викладач повідомляє про завершальну зустріч, на якій студенти повинні будуть захистити свою презентацію ессе. Максимальна оцінка - 60 балів. Презентація 15 хвилин - в групах.

Есе - 800-2000 слів і список використовуваної літератури.

5. Головний акцент індивідуальної домашньої роботи - представити власний погляд на досліджуване завдання і закріпити теорією (основними правилами і визначеннями).

Хотілося б відзначити, що під час лекції ми спостергігали доброзичливе ставлення викладачів до студентів, доступність до інформації, якою володіє викладач, до його презентаційних матеріалів і те, що контакт студент-викладач працює 24 години в добу.

До того ж, зазначимо, що аудиторних годин дуже мало. Основний час йде на самостійне навчання, а в аудиторії тільки обговорення, дискусії і акцент на глобальних питаннях.

У підсумку наше знайомство з європейськими методиками проведення занять на базі ВБШ показало: лекції тут проходять у вигляді бесід і дискусій. Розглядаються конкретні ситуації, які обговорюються в групах, що дає можливість студентам навчитися говорити, висловлювати і відстоювати свою думку і таким чином проявляти свої лідерські якості.

Методика проведення практичного заняття дуже схожа на нашу, але роботи, як і раніше, виконуються в групах (2-3 людини). Захист роботи відбувається групою. Триває захист 15 хвилин. Кожен член групи готує есе на роботу з описом свого погляду на виконану роботу і легко орієнтується в матеріалі в цілому.

Обіг супровідних "паперів" між внз і студентом, викладачем і студентом мінімальний, оскільки обмін інформацією відбувається в електронному вигляді.

Пакет документів з дисциплінтеж має мінімальний обсяг.

Програма дисципліни, розроблена викладачем, це – одна сторінка тексту.

Що стосується структури Офіс кар'єри - це ідеальна можливість для створення позитивного іміджу для внз серед абітурієнтів, студентів і випускників. Крім того, це залучення і надання робочих місць, стажувань і практик студентам, що є дуже важливою частиною навчання, а студентам внз дає перспективу набути досвіду роботи і надалі успішно позиціонувати себе на ринку праці.

За звітом доцентів Наталі Хозяйкіної і Анни Іванової

Ознайомитися з матеріалом за таблицями можна за посиланням


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт