Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
09.02.2017

Крокувати в ногу з часом


Звітувати перед ректоратом за роботу факультету в минулому навчальному році - справа нелегка, відповідальна,водночас - почесна. Але це є обов’язковою процедурою у Національному гірничому університеті. Сьомого лютого тримав слово перед колегами декан Юридичного факультету Сергій Вікторович Грищак. Цей факультет відносно молодий, йому нещодавно виповнилося лише 15 років. Однак досягненням, здобуткам та перемогам може позаздрити не один класичний Юридичний університет з багаторічною історією.
 
На сьогодні на юридичному факультеті НГУ працює п’ять кафедр: історії та політичної теорії, філософії та педагогіки, конституційного та адміністративного права, кримінального права та кримінології, цивільного, господарського та екологічного права, Центр соціологічних досліджень та Юридична клініка.
Зараз на факультеті навчається 224 студенти. Середній конкурс по факультету під час приймальної кампанії 2015 року у зв’язку зі збільшенням ліцензії становив 6 осіб за контрактом, у 2016 році – 8 осіб. Зараховано 73 особи на бакалаврат та 28 осіб до магістратури (6 – на бюджетне фінансування «Науки про освіту»). У наш час мати такий конкурсний відбір – говорить лише про авторитетність юридичного факультету з Гірничого.
Досягненням поточного навчального року є відкриття на факультеті аспірантури за спеціальністю 12.00.06. – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
Професорсько-викладацький склад юридичного факультету нараховує 67 осіб. Серед них – два академіки галузевих академій наук України, 12 докторів наук, 39 кандидатів наук, два Заслужених юристи України.

Професор кафедри кримінального права та кримінології П.В. Хряпінський отримав звання Заслужений діяч науки і техніки.
Керівництвом факультету була проведена чимала робота щодо покращення кадрового забезпечення навчального процесу. На кафедрі цивільного, господарського та екологічного права захищено докторську дисертацію доцентом Р.С.Кіріним за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право, природоресурсне право; екологічне право». 29 грудня 2016 року була захищена ще одна докторська дисертація доц. І.О. Кочергіним. Також захистили дві кандидатських роботи: старший викладач К.Г.Головачова та О.В.Тимофєєв, що вигідно вирізняє факультет, впотужнює його науковий потенціал.


Цього року прийнято до аспірантури на PhD спеціальності 081 «Право» по кафедрі цивільного, господарського та екологічного права шестеро аспірантів, у тому числі двоє - за бюджетною формою навчання.
Цей рік тривала копітка робота на кожній з кафедр факультету. Так кафедра історії та політичної теорії продовжувала випуск двох фахових видань: щоквартального “Гуманітарного журналу” і щорічника “Історія і культура Придніпров’я: невідомі та маловідомі сторінки”
Викладачі кафедр вдосконалюють та підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність на постійно діючих кафедральних науково-методологічних семінарах.
За звітній період науково-педагогічні працівники факультету опублікували 110 статей у фахових виданнях, спільно зі студентами підготовлено 43 публікації у вигляді тез доповідей на конференціях. Традиційним залишається проведення Всеукраїнських наукових конференцій на базі кафедр факультету. У звітному навчальному році таких було проведено шість. Викладачі факультету взяли участь у 173 конференціях.

У Центрі Інженерної педагогіки (директор – проф. Ю.О.Шабанова) протягом звітного періоду курси з інженерної педагогіки відвідали шестеро викладачів НГУ, які отримали Сертифікат Міжнародного товариства з інженерної педагогіки «Міжнародний інженер-викладач». На даний час проводиться робота щодо набору нових слухачів курсів з інженерної педагогіки та їх підготовки для отримання Міжнародного сертифікату.
У діяльності юридичного факультету НГУ передбачена міжнародна співпраця з навчальними закладами, правоохоронними установами та науковими організаціями інших країн. Ця робота проводиться за такими напрямами:
- стажування викладачів у вищих навчальних закладах та культурно-освітніх організаціях інших країн; 
- перебування викладачів кафедр у науково-творчих і ділових зарубіжних відрядженнях, обмін навчально-методичною літературою;
- проведення спільних науково-теоретичних та науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів;
- видання збірників, наукових праць, матеріалів науково-теоретичних конференцій, інформаційних бюлетенів.
За звітний період проходила стажування у правоохоронних органах Туреччини (м. Мугла) доцент С.О. Касапоглу. Проф. В.В. Лень відвідав науково-практичний семінар «Вогнепальна зброя в штаті Техас, США: законодавство, обіг та використання населенням» (м. Френсвуд, США).
З метою координації міжнародних контактів, здійснення обміном досвіду та інформацією кафедра кримінального права та кримінології встановлює прямі зв’язки з іноземними освітніми і науковими інституціями, професорами і лекторами цих навчальних закладів у сфері освітньої, наукової та навчально-методичної діяльності (запрошення та участь в міжнародних конференціях, симпозіумах, круглих столах, в тому числі і особисті запрошення). 
Протягом року співробітники факультету здійснювали закордонні відрядження з метою стажування, участі у конференціях, обмін досвідом тощо. Серед них С.В. Грищак, Г.Л.Первий – відвідали м. Каунас (Литва) та зустрілися з керівництвом Університету ім.Вітовта Великого, С.П.Зимницька – перебувала з робочими візитами в університетах м. Варшава (Польща) та м. Каунас (Литва), проф. С.Є. Ігнатьєва брала участь у роботі українознавчої конференції у м. Познань (Польща).
З цього року налагоджено зв’язки з Університетом ім.Вітовта Великого (Литва). Декан юридичного факультету був призначений координатором академічного співробітництва з країнами Балтії. З вересня 2017 року спільно з Університетом ім. Вітовта Великого заплановано впровадження бакалаврської програми «Світова політика та економіка». Також у планах відкриття спільно з Університетом ім.Вітовта Великого магістерської програми «Освітній менеджмент». Триває робота щодо узгодження навчальних планів магістерської програми «Міжнародне бізнес право» та бакалаврської програми «Право і фінанси»


У юридичного факультету сміливі плани щодо розширення кордонів міжнародної співпраці. Планується тісний зв’язок з університетами Франції. Найближчим часом можна очікувати відкриття Центру європейського права у НГУ.
Як зазначив доповідач – декан юридичного факультету, кандидата юридичних наук, професор Сергій Вікторович Грищак – всі заплановані заходи і завдання факультетом виконані, у цьому навчальному році колектив Юридичного готовий підкорювати більш амбітні вершини. 
На питання ректора НГУ Г.Г.Півняка щодо нестатутних відношень на факультеті, відповідь тримали всі п’ятеро завідувачів кафедр:«На факультеті доброзичлива атмосфера. Всі: й викладачі, і співробітники, і, особливо, студенти почуваються як одна дружня родина. Наша «великолепная пятерка и декан» - це команда однодумців, тому і минулий рік був роком плідної праці та здорових амбіцій. Наші випускники користуються попитом у роботодавців. Хоча важко конкурувати з профільними вишами, але ми легкі на підйом, ходимо на роботу із задоволенням, а повертаємося - з почуттям виконаного обов’язку».
Кожен член ректорату брав участь в обговоренні звіту декана юридичного факультету. Цього засідання на адресу юристів лунало наступне: 13 років з 15 Сергій Грищак керує факультетом, він є рушієм всієї роботи й прекрасним менеджером. Йому вдалося створити атмосферу довіри, розуміння, взаємоповаги, гідності. Декан - людина ґрунтовна, принципова, миттєво реагує на події й виклики, хоча на факультеті працювати нелегко, бо тут всі особистості, всі творчі люди. Гуманітарна складова діяльності юридичного факультету на високому рівні. Наш Юридичний демонструє сталий розвиток. Тут формується еліта нації, а також твориться сучасна юридична наука. Цього року відбувся міжнародний прорив щодо зближення з європейською науковою спільнотою. Наукові досягнення і здобутки засвідчують активну роботу всього колективу та характеризують його монолітом, гідним слави Гірничого.


Після обговорення звіту, ректорат був одностайним в прийнятті рішення: це був один з найкращих виступів, тому роботу юридичного факультету за звітній період вважати «задовільною», а діяльність декана С.В.Грищака – «позитивною».
Таким врожайним був минулий навчальний рік для юридичного факультету НГУ. Попереду нові обрії роботи, думається – будуть не менш успішними.Фото з архіву відеостудії «Юність»
ІАЦ НГУ


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт