Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
06.04.2017

Нова платформа для співпраці

Днями делегація НГУ на чолі з ректором академіком НАН України Геннадієм Півняком відвідала Польщу з метою обговорення умов і планів подальшої співпраці між структурними підрозділами Національного гірничого університету та ТУ «Вроцлавська політехніка», Вищої банківської школи у Вроцлаві, Краківської гірничо-металургійної академії ім. С. Сташіца (м. Краків, Польща), Інституту мінеральної сировини і енергетики, м. Краків, ТУ «Сілезька політехніка», ТУ «Краківська політехніка», Економічного університету (м. Краків), Головного інституту гірництва (м. Катовіце), Науково-виробничого об’єднання «Геобіт - Пандеа» та іншими партнерськими організаціями.


Згадані вищі навчальні заклади за рейтинговими показниками входять до еліти вищих навчальних закладів Польщі. У цих університетах представлений весь цикл спеціальностей, які є у Національному гірничому університеті, що створює важливе підґрунтя для розвитку співпраці у сфері освітніх та науково-дослідних проектів.

Обговорено ряд загальних питань, а також обумовлені напрями співпраці, притаманні лише для кожного конкретного закладу, який відвідала наша делегація.


Основними питаннями ділових зустрічей стали: обговорення напрямів та коректування спільних дій при подальшій співпраці; організація програми подвійних дипломів; участь у програмах європейської та Північно-Американської наукової співпраці (Horіzont 2020, НАТО та ін.); участь у програмах на замовлення українських та польських закладів; обмін досвідом за основними напрямами наукових досліджень та забезпечення навчального процесу; встановлення можливості стажування, забезпечення академічної мобільності науковців та викладачів згідно до вимог МОН України на базі партнерських інституцій; спільна публікація монографій, підручників та іншої літератури, спільне цитування наукових статей.


Слід відзначити, що НГУ запропоновано абсолютно новий підхід за напрямом співпраці щодо програм подвійних дипломів. За програмами підготовки партнерських вишів передбачається рекрутація студентів на базі НГУ. Причому викладання дисциплін розподіляється наступним чином:

- 80 % - викладачами Національного гірничого університету, інших вищих навчальних закладів України та професорами із Польщі;

- 20 % - на теренах Польщі – викладачами партнерського вищого навчального закладу.


Мова навчання: польська та українська. Захист дипломного проекту відбувається на терені Польщі, польською мовою. Кожного року узгоджується програма навчання та графік проведення занять на території Польщі й України.


У Національному гірничому університеті триває активна фаза розвитку нового етапу співробітництва з польськими ВНЗ і партнерськими організаціями.

ІАЦ НГУ


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт