Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
31.05.2017

Хроніка міжнародної діяльності за 2017 рік

Звіт про роботу навчально-наукового центру міжнародного співробітництва НГУ

Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва НГУ у 2017 році має такі досягнення:


- Наукове стажування та проведення спільних наукових досліджень доцентом каф. ПЗКС Гуліною І.Г., компанія Mine&Construction&Recycling, м. Хшанув, Польща (січень-лютий 2017 р.)
- Наукове стажування в рамках стипендій Нагороди ім. Івана Виговського завідувача лабораторією кафедри історії і політичної теорії Зимницької С.П., НТУ «Краківська гірничо-металургійна академія», ТУ «Вроцлавська політехніка», Польща (лютий-травень 2017 р.)
- Наукове стажування з петрографії та геології доцента каф. загальної і структурної геології Нікітенка І.С., Геологічний консорціум «Геобіт», м. Хшанув, Польща (січень 2017 р.)
- Участь начальника НДЧ проф. Дичковського Р.О. у робочому візиті до Польщі у складі делегації ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля». Польська гірничодобувна група PGG, Головний інститут гірництва (м. Катовіце),ТУ «Вроцлавська політехніка»  (лютий 2017 р.)

- Участь у роботі 26-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Школа підземної експлуатації» доцента каф. ПРР Тимошенка Є.В. і студентів ГФ Саллі В.С., Кузнецова С.А., Зінчука М.В., НТУ «Краківська гірничо-металургійна академія», Польща (лютий 2017 р.)
- Робочий візит до НГУ делегації Ройтлінгенського університету у складі: проф. Г. Грулер, віце-президент; проф. Г. Шулерус, проф. Ф. Труккенмюллер, проф. Е. Зьонмец. Пан М. Альбер та доцента Есслінгенського університету прикладних наук Н.Нойбергера (Земля Баден-Вюртемберг, ФРН), лютий 2017 р.
- Стажування в рамках урядового гранту Франції «Про аспірантуру під подвійним керівництвом» в Лабораторії хімії матеріалів Університету м. Пуат’є аспірантки кафедри геології та розвідки родовищ корисних копалин Солдатенко Є.В. (лютий – червень 2017 р.)
- Робочий візит до Інституту мінеральної сировини та енергетики Польської академії наук (м. Краків) доцента каф. ЕЕіЕК Бєлкіної І.А. (Участь у розробці проектної заявки у програмі «Raw Material Manager Programm – International Master Degree» (лютий 2017 р.)
- Робочий візит до НГУ делегації Краківського економічного університету у складі: д-р К. Гвуц, директор Школи публічного адміністрування; пан М. Можджень, менеджер проекту DOBRE (лютий 2017 р.)
- Робочий візит до НГУ професора М. Травато, Університет Палермо, Італія (лютий – березень 2017 р.)

- Робочий візит до Цзилинського університету, Китай професора каф. ТРРКК Кожевникова А.О. (березень 2017 р.)
- Наукове стажування асистента каф. мінералогії та петрографії Сливної О.В., Геологічний консорціум «Геобіт», м. Хшанув, Польща (березень 2017 р.)
- Робочий візит до НГУ віце-президента компанії FSL International, США пана М. Ла Річчіа (березень 2017 р.)
- Робочий візит до НГУ Надзвичайного та Повноважного Посла ФРН пана Е. Райхеля та Генерального консула ФРН в м. Дніпро пана В. Мьоссінгера (березень 2017 р.)
- Участь директора Українсько-Іспанського культурно-лінгвістичного центру Гунько Т.В. у роботі І Територіальних зборів керівників центрів міжнародних екзаменів DELE та ІІ Міжнародної конференції з обміну досвідом для викладачів іспанської мови та офіційних екзаменаторів DELE, Варшавська філія Інституту Сервантеса, Польща (березень 2017 р.)
- Робочий візит ректора НГУ академіка НАН України Півняка Г.Г. та начальника НДЧ проф. Дичковського Р.О. до ТУ «Вроцлавська політехніка», Вищої банківської школи Вроцлаву, ТУ «Сілезька політехніка» (м. Глівіце), НТУ «Краківська гірничо-металургійна академія». Головного інституту гірництва (м. Катовіце), Польща (березень 2017 р.)

- Культурно-освітнє та мовне стажування доцента каф. філософії та педагогіки Пазинич Ю.М. в ТУ «Вроцлавська політехніка», Польща (березень 2017 р.)
- Стажування в Ройтлінгеньскому університеті, Німеччина студента гр. СІіт-13-1 Волотковського А.О. (березень-червень 2017 р.)
- Робочий візит доцента каф. ВГР Черепа А.Ю. до ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (узгодження питань щодо поточних планів розвитку співробітництва; участь у роботі екзаменаційної комісії щодо захисту магістерських робіт студентів МУР; участь у роботі міжнародної комісії МУР щодо відбору кандидатів на навчання на 2017-2019 роки), Німеччина (березень – квітень 2017 р.)
- Робочий візит до Вільнюського технічного університету ім. Гедемінаса, Литва в.о. декана фінансово-економічного факультету доц. Грибіненко О.М. (квітень 2017 р.)
- Викладацька робота для студентів-старшокурсників ЕТФ професора кафедри машин, електропривода та вимірювань ТУ «Вроцлавська політехніка», Польща д-ра Г. Кособуцького (квітень 2017р.)
- Участь у роботі IV Краківської наукової конференції з транспорту «KOKONAT» зав. кафедри управління на транспорті проф. Тарана І.О. та студенток ММФ Антоненко К.В., Смілик Л.В., Резвової К.Ю., ТУ «Краківська політехніка», Польща (квітень 2017 р.)

- Участь доцента каф. екології та технологій навколишнього середовища Клімкіної І.І. у роботі Краківської літньої школи «Відновлення рідкоземельних елементів та навколишнього середовища», НТУ «Краківська гірничо-металургійна академія», Польща (квітень 2017 р.)
- Робочий візит до компанії «Georgian Manganese LLC» (м. Чіатура, Грузія) зав. каф. ВГР проф. Собка Б.Ю. та зав. каф. екології та технологій навколишнього середовища доц. Павліченка А.В. (квітень 2017 р.)
- Робочий візит до НГУ делегації Університету Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва) у складі: д-р С. Піворас, професор факультету політичних наук та дипломатії; пан Ю. Юозайтіс, викладач факультету політичних наук та дипломатії; пані Е. Янушкевічене, співробітник міжнародного відділу; па. Є. Плотнікова, співробітник міжнародного відділу квітень (2017р.)

- Наукове стажування в рамках програми ERASMUS+ доцента кафедри загальної та структурної геології Нікітенка І.С., ТУ «Вроцлавська політехніка», Польща (травень 2017 р.)
- Участь у роботі польсько-українсько-німецького семінару «Проект тандему як найкраща форма вивчення мов та розвитку міжкультурних компетенцій» делегації НГУ у складі Галушко Т.В., ст. викл. каф. перекладу; Хуртак І.В., ст. викл. каф. перекладу; студентки ЕТФ Гудожник А.В., Каракай В.В., Малиш С.Ю., Терещенко В.А., Тістечок О.В., Дудник В.І., Лахмастова К.С., Хворова А.А., ТУ «Вроцлавська політехніка», Польща (травень 2017 р.)
- Викладацька робота в рамках програм академічної мобільності ERASMUS+ с.н.с. каф. будівництва, геотехніки і геомеханіки Логунової О.О., ТУ «Вроцлавська політехніка», Польща (травень 2017 р.)

- Проведення заключного семінару в рамках проекту «Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ та перший законодавчий огляд в Україні» експертами Федерального відомства ФРН з охорони навколишнього середовища, Федерального Міністерства з економічного розвитку та міжнародної кооперації ФРН та міжнародними експертами Швейцарії, Румунії, Сербії, Угорщини, Киргизстану (усього 10 осіб), (травень 2017 р.)
- Робочий візит декана факультету природничих наук Університету Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва) проф. С. Міцкевічюса (травень 2017 р.)
- Стажування в рамках програм академічної мобільності в Геологічного консорціумі «Геобіт», м. Хшанув, Польща групи викладачів НГУ: Щелкунов А.О., доц. каф. філософії і педагогіки; Шайхлісламова І.А., доц. каф. АОТ; Фальштинський В.С., доц. каф. ПРР; Бобров О.В., доц. каф. СЕП; Ципленков Д.В., доц. каф. ВДЕ; Терещук Р.М., доц. каф. БГіГ; Григор’єв О.Є, доц. каф. БГіГ; Янко В.В., доц. каф. БГіГ (травень 2017 р.)
- Участь у робочій зустрічі учасників проекту ERASMUS+ QUAERE делегації НГУ у складі проф. Алєксєва М.О., декана ФІТ, доц. Удовик І.М., зав. каф. ПЗКС, проф. Ус С.А., каф. САУ, Університет Патр, м. Патри, Греція (травень 2017 р.)
- Стажування студентів факультету будівництва Паульса І.М. та Іванової С.О. в НТУ «Краківська гірничо-металургійна академія», Польща (травень – червень 2017 р.)
- Стажування в рамках програм академічної мобільності в Геологічний консорціум «Геобіт», м. Хшанув, Польща групи викладачів НГУ: Щелкунов А.О., доц. каф. філософії і педагогіки; Шайхлісламова І.А., доц. каф. АОТ; Фальштинський В.С., доц. каф. ПРР; Бобров О.В., доц. каф. СЕП; Ципленков Д.В., доц. каф. ВДЕ; Терещук Р.М., доц. каф. БГіГ; Григор’єв О.Є, доц. каф. БГіГ; Янко В.В., доц. каф. БГіГ (травень 2017 р.)
- Проведення чергової акредитації Українсько-Німецького культурного центру комісією Гете-Інституту у складі: пан Є. Сіряков, пані Н. Нефф (травень – червень 2017 р.)

Інформація надана ННЦ МС


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт