Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
19.06.2017

Розширюємо нашу видавничу діяльність за кордоном

За результатами наукових досліджень опубліковано англійською мовою збірник наукових праць «Сталий розвиток промислових регіонів» за загальною редакцією академіка НАН України Г. Г. Півняка, професора Р.О. Дичковського, професора О.Г. Вагонової (кафедра прикладної економіки та підприємництва спільно з видавництвом Trans Tech Publications (Швейцарія). 

Збірник входить до міжнародної наукометричної бази Thomson Reuters, та має індекс цитування у Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) www.theiet.org; Chemical Abstracts Service (CAS) www.cas.org; Google Scholar scholar.google.com; Cambridge Scientific Abstracts (CSA) www.csa.com; ProQuest www.proquest.com.; 

Ulrichsweb www.proquest.com/products-services/Ulrichsweb.html; EBSCOhost Research Databases www.ebscohost.com/; Index Copernicus Journals Master List www.indexcopernicus.com; WorldCat (OCLC) www.worldcat.org. 

Технічну редакцію та супровід здійснили проф. Веденська Т. Ю., доц. Пілова Д. П., доц. Волотковська Ю. О. та асист. Донець Н. І.

Збірник присвячений 120-річчю заснування Національного гірничого університету. Статті, які увійшли до нього, охоплюють рішення актуальних наукових проблем теоретичного і методологічного обґрунтування напрямків сталого розвитку промислових регіонів України.

Р. S. Ми й надалі співпрацюватимемо із видавництвом Trans Tech Publications і запрошуємо усіх зацікавлених до співпраці.


Інформація надана кафедрою прикладної економіки та підприємництва факультету менеджменту НГУ


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт