Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
25.09.2017

Новітні геомеханічні технології подовжать життєвий цикл шахт

 На фоні енергетичних проблем в Україні якось дивно чути дискусії стосовно того чи потрібна вугільна промисловість, чи треба її розвивати далі. Наразі дуже багато уваги приділяється використанню сонячної й вітроенергії , що   сучасно і більш безпечно, та чи доступно простому народу… Тож  «чорне золото» України  має бути!

 

Науковці Національного гірничого університету і виробничники вугільної промисловості України, а саме «ДТЕК-ЕНЕРГО»,  наполегливо співпрацюють  над  проблемою  оптимізації і подовження експлуатаційного циклу вугільних шахт. Зокрема,  розробили і впроваджують геомеханічно адаптовані ноу-хау. Це стосується  інноваційних технологій переходу високоамплітудних геологічних порушень, розкриття додаткових запасів вугілля, підготовки виробничих дільниць виробками підвищеної стійкості, їх відпрацювання струговими установками з одночасним впровадженням комплексу заходів для диверсифікації основного виробництва на стадії його завершення.

 

 Наукова значущість роботи полягає у встановленні нових закономірностей і створенні адекватних геомеханічних моделей деформування структурно порушеного породного масиву в процесі створення комплексу магістральних і підготовчих виробок вугільної шахти, що дозволило обґрунтувати параметри безпечних, економічно і екологічно адаптованих конструкцій систем комбінованого кріплення та технологій, і вперше у вітчизняній та світовій практиці стало можливим ефективне розкриття, підготовка і відпрацювання вугільних пластів при наявності високоамплітудних геологічних порушень.

 

Практичні результати полягають: у розкритті додаткових 40 млн. т запасів вугілля, подовженні на 15 років життєвого циклу шахти, в розробленні ефективних конструкцій систем кріплення протяжних виробок, технологій їх спорудження й відпрацювання вугільних пластів, у розробці нормативних документів для широкої імплементації наукових рекомендацій у виробництво, в актуалізації програми диверсифікації діяльності шахти на стадії її закриття.

 

Що стало основою спільної наукової роботи «Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій»?

Якщо стисло – це 24 монографії, більше ніж 330 статей, з яких 47 у міжнародних виданнях. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс: згідно базі даних SCOPUS відповідно 6/2, згідно базі даних GoogleShcolar – 186 / 16.

Науково-практичні результати використані при написанні чотирьох підручників та навчальних посібників. Наукова новизна підтверджена дипломом на наукове відкриття. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 26 авторськими свідоцтвами і патентами України. Розроблено п’ять  нормативних документів. За даною тематикою захищено три докторських та 10 кандидатських дисертацій.

ІАЦ НГУ


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт