Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
13.10.2017

Дніпро і Фрайберг: нові горизонти академічного співробітництва

В Державному ВНЗ «Національний гірничий університет» (НГУ) триває чотирирічний освітній проект «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику», який реалізується спільно з Технічним університетом «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ «ФГА», Німеччина) з 2015 року. Проект підтримується Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) Німеччини в рамках програми «Професійно пов’язане партнерство з університетами країн, що розвиваються». 

В рамках проекту до НГУ завітав професор Інституту біологічних наук ТУ «ФГА» Герман Хайльмайєр. Під час візиту відбулась зустріч з керівництвом НГУ та обговорення поточних питань виконання спільного проекту DAAD. Також відбулись робочі зустрічі з викладацьким складом кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища та магістрами-учасниками проекту. Обговорено поточний стан виконання магістерських робіт під подвійним керівництвом.

Під час перебування в НГУ професор Г. Хайльмайєр прочитав 2 лекції для студентів-екологів з тематики фіторемедіації порушених гірничими роботами земель, а також сучасних мікробіологічних технологій вилуговування миш’яку з промислових відходів.
За значний внесок в розвиток міжнародної співпраці між НГУ та ТУ «ФГА» професора Г. Хайльмайєра було урочисто нагороджено медаллю ім. О.М. Терпигорєва. 

Таким чином, можна з впевненістю констатувати, що успішна реалізація в НГУ білатерального проекту ДААД є яскравим прикладом інтеграції нових освітніх програм в єдиний європейський освітній простір та елементом модернізації української системи вищої освіти відповідно до потреб сьогодення і викликів майбутнього.

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт