Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
03.11.2017

Про Національну безпеку України й актуальні проблеми правового забезпечення

На базі юридичного факультету Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» відбувся Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Національна безпека України: актуальні проблеми правового забезпечення», присвячений 70-річчю академіка НАПрН України, професора кафедри цивільного, господарського та екологічного права Володимира Івановича Андрейцева.

У роботі зібрання взяли участь майже 40 фахівців провідних юридичних шкіл країни, зокрема, Євразійської асоціації правничих шкіл та правників, Хмельницького університету управління та права, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Університету митної справи та фінансів Університету митної служби України, а також група магістрів спеціальності "Право" нашого університету.

Учасники представили доповіді щодо результатів досліджень сучасних проблем безпеки в сфері екологічних, земельних, надрових, продовольчих, енергетичних, природоресурсних, гуманітарних, оборонних, кримінальних, адміністративних та інших видів правовідносин, які виконано представниками провідних науково-правничих шкіл України. 

Шановного ювіляра разом з учасниками зібрання привітав ректор університету академік НАН України Геннадій Півняк.


Інформація юридичного факультету
Фото відеостудії «Юність»


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт