Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
13.08.2018

БАГАТСТВО ТАЛАНТІВ ЮВІЛЯРА ПРИКРАШАЄ НАЙГОЛОВНІШИЙ – ЛЮДЯНІСТЬ

9 серпня 2018 року виповнилося 70 років професору кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», лауреату Державної премії України, заслуженому діячеві науки і техніки України Олександру Миколайовичу Шашенку.

 

Народився шановний ювіляр у місті Лисичанську Луганської області. У 1966 р закінчив Лисичанську середню школу № 5. У 1967 р. Олександр Миколайович вступив до Дніпропетровського гірничого інституту на спеціальність «Шахтне і підземне будівництво» і закінчив його з відзнакою в 1972 р., отримавши кваліфікацію гірничого інженера-будівельника. Після закінчення ДГІ О.М. Шашенко працював в Інституті геотехнічної механіки НАН України. У 1975 р. він вступив до аспірантури ДГІ при кафедрі будівництва шахт і підземних споруд (БШ і ПС). З 1979 року працював асистентом, а з 1984 р. – доцентом кафедри БШ і ПС. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію, в 1988 р. – докторську. У 1989 р. отримав вчене звання професора. З 1990 р. по 2016 р. завідував кафедрою БШ і ПС (нині – кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки).

На всіх напрямках роботи О.М. Шашенко завжди відрізняли глибокі знання, широта наукових поглядів, високий професіоналізм, надзвичайний талант дослідника і організатора, послідовність і конструктивність підходу у вирішенні завдань будь-якої складності, відповідальність і принциповість.

Організаційний талант Олександра Миколайовича на посаді завідувача кафедри яскраво проявився в складний період 1990-х рр., характерний масовим звільненням молодих фахівців з навчальних і науково-дослідних установ. Та завдяки мудрому керівництву завідувача, його надзвичайної енергії, нестандартних рішенням, націленості на далеку перспективу, минулі десятиліття стали дуже плідними. Головним результатом стало збереження наукових і навчально-педагогічних кадрів кафедри. У цей період виконана величезна робота як у сфері вдосконалення програм підготовки гірничих інженерів-будівельників для гірничодобувної галузі та підземного будівництва, розвитку науково-педагогічного і матеріального потенціалу кафедри, так і в збереженні традицій і досвіду її провідних вчених і викладачів. Під керівництвом О.М. Шашенка здійснено перехід на багаторівневу систему навчання (бакалавр, спеціаліст, магістр) і заочну форму. Розроблено програми підготовки за кількома затребуваним спеціалізаціями. З 2006 р. кафедра почала підготовку інженерів-будівельників за фахом «Промислове та цивільне будівництво».

Значні результати досягнуті в частині підготовки кадрів вищої кваліфікації. Послідовна кадрова політика, спрямована на виховання своїх випускників з числа студентів, які виявляють інтерес до наукової роботи, залучення молодих співробітників і випускників інших кафедр і вишів, а також сторонніх висококваліфікованих фахівців для виконання науково-дослідної та навчальної роботи, забезпечили укомплектованість штатів кафедри і є надійним резервом на перспективу. За минулі 26 років на посаді завідувача О.М. Шашенком, за якісним і кількісним складом викладачів і вчених створена кафедра нового покоління, націлена на підготовку кваліфікованих фахівців, фундаментальні і прикладні дослідження. Нині кафедра БГГМ заслужено займає провідні позиції в Україні і відома за її межами високими результатами, досягненнями, їх оригінальністю, як галузі наукових досліджень, так і в підготовці інженерів.

Як професор кафедри, О.М. Шашенко читає лекції з основних спеціалізованих дисциплін. В рамках лекцій розвиває у майбутніх фахівців творчі здібності, дослідницький підхід до вирішення наукових і виробничих завдань.

У науковій сфері О.М. Шашенко продовжив дослідження, розпочаті професорами О.П. Максимовим і Л.Я. Парчевським і заклав фундамент нових наукових напрямів. В його працях отримали подальший розвиток питання геомеханіки, підвищення стійкості виробок шахт і підземних споруд, запропонований принципово новий підхід до проектування витрат на кріплення і підтримання виробок – на основі ймовірносно-статистичних моделей. З розвитком обчислювальної техніки і програмного забезпечення на кафедрі створена своя школа чисельного моделювання геомеханічних процесів, що протікають в масивах гірських порід і ґрунтів на базі розроблених методологічних підходів, методичних і програмних модулів.

О.М. Шашенко– автор нової теорії здимання порід підошви у виробках шахт, як явища втрати пружнопластичної стійкості приконтурного масиву, нової теорії міцності гірських порід, наукового відкриття, засновник української Школи статистичної геомеханіки.

Сьогодні професор О.М. Шашенко – лідер наукової школи геомеханіки і підземного будівництва НТУ «Дніпровська політехніка», генератор ідей і нових напрямів. Завдяки особливим дослідницьким і людським якостям він згуртував групу соратників і учнів в єдиний творчий науковий колектив, здатний реалізовувати складні виробничі, наукові та освітні проекти. Під керівництвом О.М. Шашенка ведуться дослідження за низкою актуальних напрямків, серед яких: створення системи автоматизованого моніторингу гірничих підприємств; застосування нанотехнологій при створенні конструкційних матеріалів для підземного будівництва; вдосконалення методики та апаратури прогнозу газодинамічних явищ і томографії вуглепородного масиву; стійкість природних схилів і штучних укосів; розробка універсального критерію руйнування гірських порід.

Високими досягненнями відзначено роботу колективу кафедри під керівництвом професора О.М. Шашенка з підприємствами компанії ДТЕК. Результати комплексу робіт, виконаних в останні роки і спрямованих на впровадження нової техніки і сучасних технологій для складних гірничо-геологічних умов Західного Донбасу, підвищення ефективності видобутку вугілля, розкриття нових запасів, розташованих за зонами тектонічних порушень, збільшення терміну роботи шахт, поліпшення екологічного стану регіону, представлені на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 р. За тематикою досліджень і підсумками робіт підготовлено кілька кандидатських докторських дисертацій.

О.М. Шашенко підготував 40 кандидатів і 12 докторів наук, є автором близько 400 наукових і методичних робіт, в тому числі 12 монографій і 5 підручників.

І сьогодні О.М. Шашенко надзвичайно затребуваний як вчений і організатор. Він – проректор з міжнародних зв'язків НТУ «Дніпровська політехніка», експерт ДАК України, заступник голови спеціалізованої ради із захисту дисертацій, академік Академії гірничих наук, Академії інженерних наук та Академії будівництва і архітектури України, член міжнародного товариства з геомеханіки ISRM, член редколегій кількох спеціалізованих журналів і збірників наукових праць, член організаційних комітетів міжнародних конференцій і конгресів з питань

геомеханіки і підземного видобутку вугілля.

Плідна наукова, педагогічна та виробнича діяльність О.М. Шашенка відзначена урядовими, галузевими та академічними нагородами. Йому присвоєно звання «Відмінник освіти України», він нагороджений медаллю «За підготовку наукової зміни», повний кавалер знаку «Шахтарська слава» і «Шахтарська доблесть». Університет, де він працює вже понад 40 років, відзначив його заслуги присвоєнням почесного звання «Заслужений професор університету», безліччю нагород і подяк.

Багатогранність особистості і творчий талант Олександра Миколайовича яскраво проявилися в ньому як у авторі циклу художніх творів, що вийшли під псевдонімом Олександра Миколаєва. Як і в науковій діяльності, жанр художніх оповідань найрізноманітніший – детективні, містичні, автобіографічні, пригодницькі, фантастичні, психологічні і споглядально-філософські. Особливістю більшості творів є вплетена в їх сюжет реальна історія міста Дніпра (Катеринослава) і його околиць, історичних будівель і пам'ятників архітектури, їх колишніх мешканців. Стиль автора відрізняють легкість пера, захопливість сюжету, вишуканість і тонкий гумор.

 

Наукова громадськість, колектив НТУ «Дніпровська політехніка», студенти, друзі щиро вітають Олександра Миколайовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров'я, невичерпної енергії, натхнення і нових творчих звершень!


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт