Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
28.08.2018

Цікавий і корисний досвід

Викладачі кафедри основ конструювання механізмів і машин Дніпровської політехніки (ОКММ) взяли участь у відкритій лекції студентки п’ятого курсу ПДАБА. 

Natalia Azyoma розповіла про свою подорож в DSAA – школа дизайну і прикладного мистецтва у невеликому містечку Ля Суттерен (Франція), яка займається проблемами еко-дизайну, орієнтовного на етичні цінності сучасного світу. 

Емоційна доповідь Наталі зацікавила з перших слів. Ми почули розповідь про структури школи, її розташування, контингент студентів і викладачів. Навчання української студентки проходила в рамках програми, яка в європейських країнах відповідає рівню магістра. Кількість студентів та викладачів на курсі розподіляється таким чином: на одного викладача два студенти. Здебільшого робота зі студентами проводиться в консультативній формі. Професійні дисципліни – це виконання проектів під керівництвом та за участю викладачів. Практичні заняття часто проходять у форматі «workshop» з виїздом на місце дослідження. 

Під час практики для підготовки дизайнерів широко використовуються проектні роботи групового й індивідуального характеру. Тобто у студентів розвивають здатність працювати в команді, генерувати ідеї, застосовувати методи штурмового аналізу, вилучати здорові, корисні та життєздатні ідеї, а також відповідати за свою діяльність та діяльність команди. 

Особливість групових проектів – участь студентів різних спеціалізацій. Група має один обєкт діяльності, але кожен студент працює над своєю частиною, відповідно до своєї спеціалізації, але при цьому тісно взаємодіє зі своїми колегами, враховуючи їх вимоги та думку. Під час підготовки проектів бувають дні відкритих дверей, виїзди на об’єкти, спілкування з людьми, які працюють в галузі, для якої готується проект, контактують з майбутніми чи існуючими споживачами. Такий підхід якнайкраще готує майбутніх фахівців до їх професійної діяльності. 

Наталія Азьома зауважила, що всі проекти націлені на вирішення реальних проблем людства, регіону, закладу. Студенти зацікавлені в підготовці таких проектів, адже вони активно беруть участь у повсякденній діяльності.


Цікаво, що проекти з дисциплін загальнонаукового спрямування виконуються не в школі дизайну, а в спеціалізованих (залежно від дисципліни) закладах. На захисті проектів присутні представники бізнесу. Вони активно беруть участь в обговоренні представлених ідей та висловлюють свою думку щодо життєздатності представлених проектів.

Викладачів кафедри ОКММ зацікавило питання оцінювання студентів. Наталя розповіла, що для кожного студента або групи (у разі групового проекту) видається окремий листок-завдання, де представлено об’єкт дослідження, мета, задачі, план, передісторія, деякі міркування в напрямку проекту та критерії оцінювання. Оцінювання відбувається викладачем, а в разі групового проекту – групою викладачів, які видавали завдання. Проекти завжди доводяться до логічного завершення (буває й доробляються). 

Доповідь, побудована на прикладах робіт, несподівано виявилася корисною й цікавою. Ми зрозуміли, що у Франції готують не дизайнерів-декораторів, які перероблюють простір, а дизайнерів-дослідників, які вивчають проблеми з різних аспектів і комплексно їх вирішують.
Викладачі кафедри занотували для себе думки студентки, яка відчула різницю в підготовці фахівців в Україні та Франції. Отримана інформація знадобиться під час підготовки майбутніх фахівців за спеціалізацією «Промислова естетика та сертифікація виробничого обладнання» спеціальності 132 Матеріалознавство на кафедрі Основ конструювання механізмів і машин НТУ «Дніпровська політехніка».


Тетяна Письменкова

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт