Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
19.09.2018

На здобуття Державної премії України

18 вересня на засіданні вченої ради НТУ «Дніпровська політехніка» відбулося громадське обговорення роботи "ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ВИРОБНИЦТВА КАБЕЛЬНИХ СИСТЕМ НАДВИСОКИХ НАПРУГ", представленої Інститутом електродинаміки Національної академії наук України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року, у складі авторського колективу: Кондратенко І.П., Гориславець Ю.М., Супруновська Н.І., Гурин А.Г., Щерба М.А., Золотарьов В.В., Чопов Є.Ю., Обозний А.Л. 

Тенденції розвитку електроенергетики України та світу свідчать про зростання обсягів електроспоживання для задоволення потреб як галузей промисловості, так і побутових споживачів. Питомі показники електричних навантажень населених пунктів постійно підвищуються, що спричиняє необхідність реконструкції електричних мереж шляхом збільшення перетинів провідників, або їх кількості та вимагає суттєвих капітальних й експлуатаційних витрат на забезпечення безперебійного електропостачання, проте не вирішує проблему в цілому. 
Сьогодні в Україні деякі міста, підприємства повністю відмовляються від централізованого теплопостачання та здійснюють перехід на електроопалення. Це викликає зростання електричних навантажень в 2-3 рази, а відповідно виникає необхідність аналогічної зміни типорозмірної структури елементів системи електропостачання. Одним із шляхів вирішення проблеми є підвищення рівня напруги розподільчих мереж, до яких відноситься діапазон 6-220 кВ, що дозволить збільшити їх пропускну спроможність, оптимізувати структуру систем електропостачання із задоволенням вимог за безперебійністю та надійністю живлення. Іншою стороною проблеми реалізації високовольтних електричних мереж з підвищеною пропускною спроможністю донедавна була відсутність безпечних кабельних систем високої напруги, а відповідні лінії електропередачі могли бути представлені лише повітряними та знаходили обмежене застосування в умовах міст та мегаполісів, оскільки мали значні габарити та високий рівень небезпеки. Саме тому розробка та впровадження відповідних ергономічних кабельних систем високої та надвисокої напруги стало актуальною комплексною проблемою, особливо в умовах України.
Як зазначено у висновках експертів, у представленій роботі автори на основі теоретичних досліджень і експериментів вирішили комплексну наукову проблему підвищення пропускної спроможності та надійності надвисоковольтних кабелів шляхом урахування нелінійних взаємних залежностей між параметрами їхніх елементів і спрощення технології виготовлення, а також створили наукові основи вирішення нестаціонарних задач тривимірного розподілу електромагнітних, теплових і механічних полів у нелінійних середовищах елементів кабелів.
Учасники обговорення, а в основному, це науковці НТУ «Дніпровська політехніка», зазначили, що автори отримали результати загальнодержавного значення, то ж і рекомендували роботу для присудження Держаної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.


Фото відеостудії «Юність»

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт