Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
23.10.2019

Конференція студентів ЗВО Національний технічний університет «Дніпровська Політехніка»

ПРОТОКОЛ No 1

Конференції студентів ЗВО Національний технічний університет

«Дніпровська Політехніка»

від 22.10.2019 року (о 16:30) м. Дніпро

Присутні: 149 делегати
Реєстр зареєстрованих делегатів Конференції студентів додається.

Головуючий конференції: Архипенко Т.А.
Секретар конференції: Великожон Є.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” - 139;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 10.

Лічильна комісія:
Андрющенко К.;                 Драгунов І. ;                    Постол М.

“За” - 139;                      “За” - 136;                  “За” - 140;
“Проти” – 0;                 “Проти” – 4;               “Проти” – 0;
“Утрималися” - 10.        “Утрималися” - 9.    “Утрималися” - 9.

ВИРІШИЛИ:
Обрати Андрющенко К.; Драгунов І. ; Постол М. в лічильну комісію.

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт в.о. Голови Ради студентів НТУ «ДП»;
2. обговорення щодо змін Положення Ради студентів НТУ «ДП»;
3. обрання членів нового складу СВК НТУ «ДП»;
4. обрання членів нового складу КРК НТУ «ДП»;
5. призначення дати виборів НТУ «ДП»;
6. різне.
ГОЛОСУВАЛИ: 

“За” - 120; 
“Проти” - 0; 
“Утрималися” - 29.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження звіту в.о. Голови Ради студентів за 2018-2019
навчальний рік.
Доповідає – Архипенко Т.А., яка зачитала звіт про діяльність Ради студентів на посаді в.о. Голови Ради студентів за 2018-2019 навчальний рік.

ГОЛОСУВАЛИ: 

“За” - 133; 
“Проти” - 0; 
“Утрималися” - 16.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт в.о. Голови Ради студентів Архипенко Т.А. за 2018-2019 навчальний рік. (додається)
2. Про обговорення щодо змін Положення Ради студентів НТУ «ДП».
Доповідає – Шилов К., який зачитав правки нового Положення Ради студентів НТУ «ДП».

ГОЛОСУВАЛИ: 

“За” - 130; 
“Проти” - 0; 
“Утрималися” - 19.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити правки нового Положення Ради студентів НТУ «ДП». (додається)


3. Про обрання нового складу Студентської виборчої комісії.
Доповідає – Архипенко Т.А., яка запропонувала обрати новий склад СВК університету з числа присутніх на конференції студентів.

ГОЛОСУВАЛИ:
1. Інститут Природокористування –
Ященко К. Є.

“За” - 125;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 19.

2. Геологорозвідувальний факультет –
Жижерін В. А.

“За” - 135;
“Проти” - 7;
“Утрималися” - 7.

3. Електротехнічний факультет –
Рутус К. А.

“За” - 133;
“Проти” - 1;
“Утрималися” - 15.

4. Факультет будівництва –
Збаранська М. І.

“За” - 119;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 30.

5. Механіко-машинобудівний факультет –
Бача І.А.

“За” - 126;
“Проти” - 2;
“Утрималися” - 21.

6. Факультет менеджменту –
Четвертак Д. Г.                 Щитовська А. А.

“За” - 71;                                 “За” - 53;
“Проти” - 9;                            “Проти” - 4;
“Утрималися” - 69.               “Утрималися” - 92.

7. Фінансово-економічний факультет –
Мищенко В. С.

“За” - 107;
“Проти” - 4;
“Утрималися” - 38.

8. Інститут Гуманітарних і Соціальних Наук –
Буригін Б. В.

“За” - 97;
“Проти” - 20;
“Утрималися” - 32.

9. Факультет інформаційних технологій –
Гуня В. О.                                   Безкровний А. А.

“За” - 76;                                           “За” - 57;
“Проти” - 15;                                    “Проти” - 35;
“Утрималися” - 58.                        “Утрималися” - 57.

4. Про обрання нового складу Контрольно-ревізійної комісії.
Доповідає – Архипенко Т.А., яка запропонувала обрати новий склад КРК університету з числа присутніх на конференції студентів строком на один рік, до складу входять 3 особи.

ГОЛОСУВАЛИ:
Шилов К. О.;                Єфимов А. Д.;                Постол Н. О. ;                Лукомець В. В..
“За” - 108;                        “За” - 79;                          “За” - 41;                        “За” - 84;
“Проти” – 5;                  “Проти” – 5;                  “Проти” – 18;                  “Проти” – 0;
“Утрималися” - 36.       “Утрималися” - 65.      “Утрималися” - 90.      Утрималися” - 65.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити 3 особи КРК: Шилов К. О.; Єфимов А. Д.; Лукомець В. В..


5. Про визначення дати проведення виборів до органів студентського самоврядування.
Доповідає – Архипенко Т.А., яка запропонувала визначити датою проведення виборів до органів студентського самоврядування 5 або 6 листопада 2019року.

ГОЛОСУВАЛИ:
5 листопада 2019 року                   6 листопада 2019 року
“За” - 107;                                           “За” - 25;
“Проти” - 3;                                   “Проти” - 23;
“Утрималися” - 39.                     “Утрималися” - 101.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити дату проведення виборів до органів студентського
самоврядування Національного технічного університету “Дніпровська
Політехніка” на 2019 - 2020 роки – 5 листопада 2019 року.
     


Рада студентів НТУ «Дніпровська політехніка»

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт