Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
21.07.2016

Німеччина – надійний європейський партнер України

Про співробітництво Національного гірничого університету з університетами та установами Федеративної Республіки Німеччина розповідає
директор Навчально-наукового центру міжнародного співробітництва НГУ, професор М.В. Рогоза.

Кор. За останні 25 років значно розширилися контакти нашого університету в сфері науки і освіти з організаціями та установами Німеччини, але історія фіксує значно більшу цифру.
Рогоза. Національний гірничий університет – класичний технічний університет, для якого характерне поєднання сучасних наукоємних технологій інформаційного суспільства, бізнес-адміністрування, інженерії й електроенергетики з традиційними технологіями четвертого технологічного укладу, зокрема гірництва. Університет має результативний досвід виконання проектів спільно з національним і міжнародним високотехнологічним бізнесом, підготовки кадрів з використанням унікального обладнання провідних компаній (фірм) Європи. Тож наша співпраця триває з деякими перервами понад 100 років і є традиційно пріоритетною. Німеччина – надійний, передбачуваний, націлений на якісний результат європейський партнер України. Форми співпраці та наукові напрями співробітництва Національного гірничого університету з німецькими колегами отримують постійний динамічний розвиток. Спільні проекти націлено на подальший розвиток економіки Німеччини і України в сфері енергетики, ІТ-індустрії, екології, нанотехнологій та нових матеріалів, раціонального природокористування, біотехнологій, створення наукоємних технологій.

Кор. Хто є нашими головними німецькими партнерами?
Рогоза. Це урядові структури (Посольство ФРН в Україні, Генеральне консульство ФРН в Україні, Служба DAAD, Гете-Інститут); 9 університетів (Коттбусс, Берлін, Фрайберг, Ройтлінген, Есслінген, Аахен, Кобленц-Ландау, Штутгарт, Мюнстер); 7 фондів, асоціацій та організацій; 8 компаній і фірм (Земля Саксонія-Ангальт, Земля Баден-Вюртемберг, Земля Саарланд).Конкретно з Національним гірничим університетом співпрацюють:
Німецька служба академічних обмінів (DААD), відділ науки і економіки Посольства ФРН в Україні, Генеральне Консульство ФРН в м. Дніпро ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ ФГА), Есслінгенський університет прикладних наук (ЕУПН), Ройтлінгенський університет (РУ), Бранденбурзький технічний університет Коттбус-Зенфтенберг (БТУ), Штутгартський університет, Берлінський технічний університет, Університет Кобленц-Ландау, Рейн-Вестфальський технічний університет (м. Аахен), Вестфальський Вільгельм-університет (м. Мюнстер), Гете-Інститут,Організація міжнародної кооперації Німеччини GIZ, Фонд ім. Р. Боша, Фонд ім. Штайнбайса, Асоціація промислових дослідницьких об’єднань Німеччини ім. Отто фон Геріке (AiF),
ТПП Землі Саксонія-Ангальт, Компанія «SodaWerk Stassfurt» (Земля Саксонія-Ангальт), фірми «Bauer Gear Motor», «Danfoss» «HELDELE», «FESTO», «SCHULER», «AUMA», «DIETZ Motoren» (Земля Баден-Вюртемберг),«SaarMontan» (Земля Саарланд), Бюро делегата німецької економіки, Німецький фонд економічної та технологічної співпраці «Брюкке Остойропа».

Кор. Які напрями співробітництва є найбільш характерними?
Рогоза. Такими є: взаємні академічні обміни студентів, докторантів, викладачів; спільні науково-технологічні і освітні проекти; англомовні магістерські програми; публікації наукових статей, монографій, підручників; спільні наукові форуми, школи, тренінги тощо.
Ми використовуємо й новітні прогресивні форми і принципи співробітництва з німецькими колегами, а саме: виконання студентами, докторантами та науковцями університету науково-технічних проектів на замовлення провідних високотехнологічних компаній (фірм) Німеччини за участю німецьких університетів-партнерів.
Рівень підготовки студентів і науковців гірничого університету дозволяє успішно пройти конкурсний відбір і виконувати складні технологічні проекти, котрі отримують широке впровадження і сприяють подальшому інноваційного розвитку економіки як Німеччини, так і України. Студенти і науковці набувають унікальний досвід корпоративної культури та практичної підготовки за актуальними технічними спеціальностями, вищий рівень академічної мобільності.
За активної дії Технічного університету ТУ «Фрайберзька гірнича академія» та участю Національного гірничого університету створено Міжнародний університет ресурсів (IUR) . У його складі: Монтан-Університет (Австрія), Краківська гірничо-металургійна академія (Польща), Санкт-Петербурзький гірничий університет (Росія).
Ми отримали вищий рівень міжнародної академічної кооперації - реалізація міжнародного освітнього проекту «Міжнародний обмін знаннями як складова інноваційного розвитку»: навчання за спільною магістерською програмою ІUR «Прогресивні технології розробки мінеральних ресурсів». Випускники отримують дипломи трьох університетів: Національного гірничого університету, Фрайберзької гірничої академії (Німеччина), Монтан Університету (Австрія). Виконуємо також спільні наукові дослідження при подвійному науковому керівництві.
У цьому ж форматі створено Всесвітній Форум університетів ресурсів зі сталого розвитку за підтримки німецьких партнерів (університетів, фірм) та участю Національного гірничого університету. В активному режимі проходять стажування студентів, науковців і викладачів на взаємозацікавлених умовах з обміном досвідом і знаннями. Особливе значення надається виконанню спільних освітніх і науково-технологічних проектів у форматі вимог загальноєвропейських програм «Еразмус+» і «Горизонт 2020».
Досить регулярно проводяться німецько-українські коопераційні заходи на базі гірничого університету у сфері трансферу технологій та інноваційного підприємництва за участі Посольства ФРН в Україні, Федерального міністерства економіки ФРН, Федерального міністерства міжнародного співробітництва ФРН, Мережі міжнародної технологічної кооперації AiF, Німецького Фонду економічної і технологічної співпраці «Брюкке-Остойропа», Бюро делегата німецької економіки Федерального міністерства міжнародного співробітництва, представників ділових кіл Німеччини.
Ще один аспект – це реалізація психологічної та мовної підготовки студентів, науковців і викладачів в Українсько-Німецькому культурному центрі Національного гірничого університету, який отримав акредитацію і став офіційним партнером Гете-Інституту (на правах Дніпропетровського відділення).


Кор. Наведіть приклади найбільш актуальних і результативних проектів.
Рогоза. За роки співробітництва за участі науковців, аспірантів та студентів Національного гірничого університету виконано більше 20 важливих науково-технічних проектів. Серед них проекти на замовлення провідних фірм і підприємств Землі Баден-Вюртемберг(«Bauer Gear Motor», «Danfoss» «HELDELE», «FESTO», «SCHULER», «AUMA», «DIETZ Motoren») магістрантами та науковцями, які проходили стажування в Есслінгенському університеті прикладних наук. Проекти націлено на створення сучасного високоефективного електротехнічного обладнання і електроприводів нового покоління з використанням нових матеріалів і систем керування. Отримані результати впроваджуються в серійному виробництві зазначених німецьких фірм, а також знаходять впровадження на промислових підприємствах України.
На підприємствах Німеччини і України створено і впроваджуються технології рекультивації відвалів відходів гірничо-видобувних підприємств (партнери: Берлінський технічний університет, фірма «SaarMontan», Національний гірничий університет, ДТЕК «Павлоградвугілля») – приклад класичного трикутника співпраці «освіта – наука – бізнес». Впровадження на гірничих підприємствах Німеччини та України запропонованих технологій призвело до відновлення екологічного стану порушених гірничими роботами територій та підвищення їх соціально-економічного значення в регіональному контексті.
Реалізація освітнього проекту Служби DAAD «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику» (партнер – Технічний університет «Фрайберзька гірнича академія») дала можливість впровадити в навчальний процес гірничого університету інноваційні освітні програми з біомайнінгу та стійкого розвитку територій, організувати стажування студентів в сучасних біохімічних лабораторіях партнерського університету та виконувати магістерські дипломні проекти з подвійним керівництвом професорів університетів-партнерів.
Спільно з університетами Німеччини (Берлінський технічний університет, Університет Кобленц-Ландау) та інших країн виконуються три проекти ТЕМПУС в галузі інформаційних систем і технологій та забезпечення якості вищої освіти. Розроблено і впроваджено дворівневу навчальну програму з електронної комерції для потреб інформаційного суспільства України, інтегровану систему менеджменту університетів та кваліфікаційні рамки з інформатики та менеджменту.
З жовтня 2015 року Національний гірничий університет спільно з 17 університетами Німеччини, Польщі, Греції, Нідерландів та України став співвиконавцем проекту за програмою «Еразмус+» (спадкоємець програми ТЕМПУС) «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі стандартів та принципів керування Європейської Асоціації забезпечення якості вищої освіти».
За останні п’ять років понад 200 студентів, науковців і викладачів Національного гірничого університету навчалися та проходили стажування в університетах-партнерах Землі Саксонія, Землі Баден-Вюртемберг, Землі Бранденбург.


Кор. У підсумку,що вдалося за час нашої співпраці з німецькими колегами і які подальші перспективи?
Рогоза. Серед наших спільних досягнень – створення об’єднаних цільових науково-навчальних полігонів (центрів) колективного користування для обміну досвідом з сучасних проблем сталого розвитку, нанотехнологій, охорони довкілля, біотехнологій, енергозберігаючих технологій, децентралізації енергетики, відновлюваних джерел енергії, геотехнічних систем, машинобудування, інформаційних технологій тощо.
Важливий момент – створення сприятливих умов для взаємної академічної мобільності студентів, докторантів, науково-педагогічних працівників українських та німецьких університетів.
Зазначимо, що німецька сторона сприяла використанню українськими вченими унікальних можливостей провідних наукових центрів Німеччини при виконанні спільних науково-освітніх програм і проектів.
Розроблено і впроваджено німецько-української Інтернет-платформи для університетів , що дозволить поглибити і розвинути партнерські стосунки.
Ми розширили освітні програм з отриманням подвійних (потрійних) дипломів українських і німецьких університетів та університетів-партнерів країн ЄС.
Важливим є використання досвіду Німеччини щодо закриття неперспективних гірничих підприємств, реалізації проектів за тематикою «Post-Mining».
У перспективі – подальший розвиток наукового співробітництва з німецькими університетами-партнерами в рамках програм наукових досліджень й інновацій ЄС «Горизонт 2020», а також використання досвіду і технічних систем німецьких інституцій для створення в Національному гірничому університеті Центру сертифікації товарів і послуг на рівні стандартів ЄС в контексті євроінтеграційних процесів України.


ІАЦ НГУ

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт