Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
21.12.2018

Нове лабораторне обладнання для наших студентів

Кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки отримала шість нових лабораторних установок, за допомогою яких можливо не тільки якісно, а ще й наочно та на сучасному технічному рівні продемонструвати та власноруч перевірити основні закони механіки. Кафедра протягом багатьох років виконує викладання фундаментальних загальнонаукових дисциплін, які входять до числа нормативних для більшості спеціальностей (теоретична механіка, опір матеріалів, технічна механіка, прикладна механіка, будівельна механіка, механіка машин, основи механіки твердого тіла та ін.). 

У 2018 році кафедрою ініційовано відкриття нової спеціалізації «Ліфтові системи та промислове вантажопідйомне обладнання» в рамках спеціальності 132 «Матеріалознавство», яка є цілком затребуваною на ринку освітніх послуг. Нове лабораторне обладнання дозволить підвищити якість викладання дисциплін кафедри.

Установка «Маятник Максвела» дозволяє ознайомитися зі складним рухом твердого тіла, вивчити закон збереження енергії на прикладі руху маятника Максвела і продемонструвати перехід потенціальної енергії в кінетичну енергію і навпаки.

Установка «Маятник універсальний» забезпечує можливість вивчення законів коливання математичного і фізичного (оборотного) маятників й дозволяє експериментально визначити прискорення сили тяжіння методами математичного і фізичного маятників, а також центр мас фізичного маятника.

Установка «Маятник Обербека» призначена для вивчення законів обертального руху твердого тіла, дозволяє перевірити експериментально основний закон динаміки обертального руху тіла й експериментально визначити момент інерції системи вантажів.

Установка «Уніфілярний підвіс» призначена для дослідження крутильних коливань і вимірювання моменту інерції тіл складної форми, а також для визначення швидкості польоту «кулі» методом крутильного балістичного маятника. За її допомогою можна визначити період коливання і момент інерції крутильного маятника, момент інерції тіл складної форми, швидкість польоту «кулі».

Установка «Гіроскоп», що призначена для вивчення гіроскопічного ефекту, дозволяє визначити момент інерції маховика гіроскопа, а також отримати залежність прецесії гіроскопа від кутової швидкості обертання маховика гіроскопа і моменту сил, прикладених до горизонтальної осі гіроскопу.

Установка «Модуль Юнга і модуль зсуву» призначена для вивчення пружних деформацій пластини і пружини, дозволяє визначити модуль Юнга пластини методом згинання і пружини за допомогою пружинного маятника.


Інформацію надано кафедрою будівельної, теоретичної та прикладної механіки

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт