Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
27.12.2019

Підсумки року

Сьогодні, 26 грудня, ректор Геннадій Півняк і керівники всіх підрозділів НТУ «Дніпровська політехніка» представили головні результати своєї роботи. 
IMG_7700.JPG
Ректор Політехніки зазначив, що наші досягнення забезпечують основу для подальшої ефективної освітньої та наукової діяльності закладу освіти. НТУ «Дніпровська політехніка» здійснює власний розвиток як університет нового типу, здатний забезпечувати проривні зміни в Україні у відповідних галузях знань за моделлю поєднання освіти, науки й інновацій. 
IMG_7670.JPG
Світовий прогрес у новітніх технологіях створює особливі виклики для університету, вимагає впровадження у всі сфери діяльності університету засад четвертої промислової революції – «Індустрія 4.0». Стратегія розвитку Дніпровської політехніки як навчально-наукового центру передбачає створення інноваційної наукової продукції (технології, засоби, системи), розвиток напрямів наукових досліджень, встановлення сучасних відносин у системі «науковець – університет». 
IMG_7664.JPG
Міжнародна діяльність університету в умовах інтенсивної глобалізації світу набуває особливого значення. Вона поєднує його освітню і наукову складові як основу для взаємовідносин з партнерськими закордонними ЗВО на платформі міжнародно визнаних цінностей, пріоритетів та стандартів, на яких базуються такі програми, як Еразмус+, Горизонт 2020, Жана Моне, Марії Склодовської-Кюрі та інші. Показовим у цьому сенсі став міжнародний проект «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України», який було ініційовано Британською Радою і звершено у березні поточного року. Його реалізація дозволила підняти на новий рівень такі стратегічні складові діяльності університету, як маркетингова, інформаційна, міжнародна та розвиток персоналу, підвищити рівень знання англійської мови співробітниками, набути досвід роботи в міжнародних проектах високого рівня. Це, безумовно, вагомі результати цього напряму. 
IMG_7641.JPG
Результати вступу 2019 року дозволили сформувати пропозиції щодо Умов прийому 2020 року з метою удосконалення нормативної бази майбутньої вступної кампанії за участю МОН і профільного комітету Верховної Ради України.

Стратегічним напрямом розвитку НТУ «Дніпровська політехніка» залишається не лише подальше відкриття нових спеціальностей та освітніх програм, що мають попит на ринку освітніх послуг і затребувані роботодавцями. Важливими кроками, що наповнюють реальною цінністю нові освітні програми, має бути підвищення якості освітніх послуг університету, розвиток дуальної освіти, розробка англомовних освітніх програм підготовки та стажування, широке залучення до навчання іноземних студентів, співпраця з роботодавцями, кооперація із закордонними університетами-партнерами та участь у міжнародних грантових програмах. 
IMG_7664.JPG
Філософія якості наукової та викладацької праці, постійне удосконалення методичних підходів до навчання студентів, постійний саморозвиток науково-педагогічних працівників повинні стати наріжним каменем нової корпоративної культури нашого університету. Продовження формування в університеті корпоративної культури, спрямованої на забезпечення динамічного розвитку зумовлює успішні показники університету та позитивне сприйняття університету представниками зацікавлених сторін. 

Наш університет формуємо три якості, необхідні студенту для успішного життя: відкритість, зацікавленість, компетентність. 
IMG_7502.JPG
Ми рухаємося впевнено і виважено, в необхідному напрямі, достойно зустрічаючи 120 річницю нашого університету. Принцип нашої діяльності – працювати з випередженням, а дії та результати повинні відповідати Часу. Тому визначені першочергові в усіх напрямах діяльності задачі мають стратегічне значення для майбутнього університету, який стрімко трансформується й оновлюється. 

Ці задачі ми повинні виконати з високим якісним результатом!

ІАЦ НТУ "Дніпровська політехніка"
Фото - кіноцентр "Юність"

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт