Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
11.01.2020

Наукова і викладацька діяльність фахівців Політехніки у Казахстані

Завершився візит до КазНДТУ ім. К.І. Сатпаєва (м. Алмати, Казахстан) доктора технічних наук, професора Олени Сдвижкової, зав. кафедри вищої математики НТУ «Дніпровська політехніка» та доктора технічних наук Катерини Бабій, старшого наукового співробітника відділу «Геомеханічні основи технології відкритої розробки корисних копалин» ІГТМ НАН України, за сумісництвом - професора кафедри «Геодезія» НТУ «Дніпровська політехніка». Термін візиту - з 14.11.2019 по 16.12.2019.

Протягом місяця О.Сдвижкова і К.Бабій викладали лекції з різних проблем гірничої справи для магістрантів і докторантів. О.Сдвижкова в своїх лекціях узагальнила досвід виконання багатьох проектів НТУ «Дніпровська політехніка» щодо моделювання геомеханічних процесів навколо гірничих виробок на основі цифрових технологій, які фінансувались вітчизняним бізнесом – компаніями «ДТЕК» та «Донецьксталь». К.Бабій запропонувала слухачам цикл лекцій щодо інноваційних технологій відкритої розробки корисних копалин, зокрема технологій попереднього збагачення руди під час видобутку, які були розроблені в ІГТМ НАН України.

Проведені також практичні семінари щодо статистичної обробки експериментальних даних, кореляційно-регресійного аналізу. 

Для представників компаній «Казцинк», «Казхром», «Казмінерал» був організований семінар, на якому проф. Сдвижкова продемонструвала можливості геомеханічного моделювання за допомогою сучасного програмного забезпечення (програм RS2 та RS3 фірми «RockScience») .

О.Сдижкова і К.Бабій представили здобутки НТУ «Дніпровська політехніка» та ІГТМ НАН України на засіданнях кафедр Гірничої інженерії та Маркшейдерії, де обговорювалися можливості спільної участі у міжнародних грантових програмах та публікацій у міжнародних виданнях. 

За рекомендацією завідуючого кафедри Гірничої інженерії Каная Бахитовича Рисбекова професорам О.Сдвижковій та К.Бабій надано звання почесного члена Академії гірничих наук Казахстану.
О.Сдижкова і К.Бабій були також запрошені до цікавого заходу - «наукового батлу» - студентського змагання щодо найкращого вирішення технічного завдання, що було запропоновано компанією «Єврохім». Наші фахівці взяли участь в обговоренні технологічних рішень, запропонованих командами молодих дослідників.

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт