Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
26.02.2020

Звітує профспілка

26 лютого відбулася XXVІIІ Звітно-виборна профспілкова конференція НТУ «Дніпровська політехніка»
Профспілковий комітет нашого університету звітував про роботу за період з 18 березня 2015 року по 26 лютого 2020 року.

Під час конференції свої доповіді представили голова первинної профспілкової організації В.В. Сало та голова ревізійної комісії профкому О.В. Денищенко. 
Необхідно відзначити лаконічність, сконцентрованість і конкретну націленість самих доповідей.

Голова первинної профспілкової організації Валерій Вікторович зазначив: «Позитивні здобутки в освітянській сфері – це заслуга і студентських громадських організацій, ректорського корпусу, органів місцевих і обласних влад. Але фактом є те, що у розв’язанні будь-якої проблеми галузі профспілка брала активну участь, займала послідовну, принципову позицію, з якою не може не рахуватися будь-яка владна структура. І немала заслуга в цьому нашого багатотисячного колективу.


Профком ініціював і брав участь в реалізації багатьох заходів, спрямованих на покращення умов праці і навчання, підвищення рівня безпеки праці й соціальної захищеності студентів та співробітників університету, покращення їх дозвілля, організації оздоровлення.
Необхідною умовою ефективної діяльності університету є мікроклімат в колективі. Серед багатьох чинників створення здорового мікроклімату – безумовне дотримання адміністрацією чинного законодавства, а з боку профкому – постійний за цим контроль. Профком не обмежує свою роботу тільки контрольними функціями. Ми намагаємось запобігати порушенням законодавства, розв’язувати проблемні питання ще до виникнення трудового конфлікту».

В обговоренні звітних доповідей взяли участь: голова профбюро факультету будівництва, старший викладач В.М. Мандрікевич; студент, голова ради студентів Інституту природокористування В.В. Сорока; провідний інженер відділу договорів та матеріально-технічного забезпечення І.І. Іонкін; проректор з навчальної роботи Ю.Т.Хоменко; декан факультету інформаційних технологій, професор М.О. Алексєєв; старший викладач, профгрупорг кафедри фізичного виховання та спорту В.О.Родінський.

У своєму виступі ректор, академік НАН України, Г.Г. Півняк відзначив важливість в Україні профспілок, які були й залишаються тією силою, що захищає гідність людей праці. Також він розповів про позитивну роль профспілкової організації й профспілкового комітету в житті нашого університету.

Роботу профспілкового комітету за звітний період визнали задовільною.

Головою первинної профспілкової організації НТУ «Дніпровська політехніка» одноголосно обрали Валерія Сала, заступником голови – Олександра Поліщука, головою ревізійної комісії профкому – Олександра Денищенка.
 


Профспілковий комітет НТУ «Дніпровська політехніка»

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт