Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
19.08.2020

Результати соціологічного моніторингу „Освітній процес в НТУ „Дніпровська політехніка” очима студентів”

Співробітники відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти НТУ „Дніпровська політехніка” протягом кількох місяців проводили соціологічне моніторингове дослідження „Освітній процес в НТУ „Дніпровська політехніка” очима студентів”

За допомогою соціологічного моніторингу ми зафіксували й відстежили за сукупністю показників ставлення студентів до навчального процесу в нашому університеті. Проведене соціологічне опитування засвідчило, що сьогодні найбільш важливою для більшості опитаних студентів залишається орієнтація на результат навчання, тобто затребуваність обраної галузі знань в сучасному суспільстві, можливість успішного працевлаштування після закінчення університету – престижність університету і професії на ринку праці

Серед факторів, що зумовлюють вибір професії, для студентів першого курсу найбільш значущим є престижність професії в суспільстві, найменш значущим – профорієнтаційні заходи в школі, коледжі, поради вчителів та сімейні традиції. Такі чинники як „висока репутація, престиж університету”, “тут цікаво навчатись” або “тут можна отримати професію, яка мені подобається” є значущими як для студентів, які навчаються на бюджетній формі, так і для студентів, які навчаються за контрактом. 

Варто звернути увагу на те, що малоефективними чинниками вибору університету поки що є профорієнтаційні заходи шкіл та поради вчителів, хоча в цьому році майже кожен десятий першокурсник відзначив вплив на рішення про вступ саме профорієнтаційних заходів у школі. Більшість студентів орієнтується на оволодіння системними професійними знаннями, активні способи підготовки до майбутньої професії та прагматичне ставлення до отриманих знань. 

Більшість опитаних студенів не пошкодували про свій вибір університету – 51,3% першокурсників і 41% четвертокурсників відповідно. Стосовно вибору факультету: 47,5% студентів четвертого курсу і 51,9% студентів першого курсу відповідно не пошкодували про свій вибір. Вибором спеціальності задоволені 47,4% першокурсників і 45,1% четвертокурсників. Зазначимо, що переважна кількість респондентів висловила задоволеність якістю освіти в Дніпровській політехніці, але на старших курсах відсоток таких оцінок дещо знижується. 

Серед аспектів навчального процесу, які, на думку студентів першого та четвертого курсів, є найбільш важливими, такі - реальна допомога університету випускникам у працевлаштуванні, оцінка студентами якості викладання, вибір студентами дисциплін для навчання на інших факультетах, спільні з європейськими програмами магістрів і бакалаврів, доступ до комп’ютерів та Інтернет-ресурсів в університеті, обмін студентами та викладачами між закладами вищої освіти інших країн та впровадження активних і нетрадиційних методів викладання, індивідуалізація навчання. 

Можемо впевнено говорити про те, що проявляється виключно прагматичний підхід до освітнього процесу в університеті. Чинники, які, на думку студентів могли б сприяти підвищенню зацікавленості навчанням, такі: навчання за індивідуальним планом, особистість викладача та можливість вибору дисциплін та викладачів. 

Студенти першого курсу і четвертого позитивно оцінюють ставлення викладачів до студентів, якість викладання соціально-гуманітарних дисциплін, систему оцінювання знань студентів, взаємодію адміністрації університету зі студентами, умови підготовки до занять в бібліотеці, організацію самостійної роботи під керівництвом викладачів та якість викладання дисциплін в цілому. 

Більша частина четвертокурсників планує працювати за спеціальністю, яку отримує в університеті, – 55,7%. Планують працювати за суміжною спеціальністю 23% студентів. В умовах відсутності системи централізованого і гарантованого розподілу випускників значна кількість студентів втрачає впевненість в тому, що після закінчення університету зможе знайти роботу за фахом. Тому розуміючи, що після закінчення навчання випускникам важко буде знайти роботу, не маючи відповідного досвіду, усе більший відсоток студентів працевлаштовується вже під час навчання в університеті. Тож, 28,7% четвертокурсників мають постійну роботу, але 23,8% студентів працює не за спеціальністю. 

Можна порекомендувати у роботі із залучення до університету абітурієнтів приділяти більше уваги презентації першої групи пріоритетних критеріїв вибору ЗВО: „престижність університету”, „інтерес до спеціальності” та „затребуваність випускника на ринку праці”. 

У профорієнтаційній роботі серед потенційних абітурієнтів університету необхідно звертати увагу на високу репутацію та престиж Дніпровської політехніки, її високе місце в національних рейтингах університетів та на послуги, які надаються в університеті, або ті, які надаються найкраще. А також на міжнародні зв’язки університету й можливості, які університет може надати для міжнародної освітньої та наукової мобільності. 

Цікаве навчання в НТУ, висококваліфіковані викладачі, висока якість освіти також слід розглядати як впливові чинники підвищення ефективності профорієнтаційної роботи. 

Л. Колісник, керівник Центру соціологічного аудиту НТУ "Дніпровська політехніка"
М. Замковий, методист Центру соціологічного аудиту НТУ "Дніпровська політехніка"

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт