Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
23.10.2020

Ректор Дніпровської політехніки Г.Г.Півняк відзначає 80-річний ювілей!

«Вісник НАН України» 

ОБДАРОВАНИЙ ЖИТТЄДАЙНОЮ ЕНЕРГІЄЮ 

У жовтні відзначається 80-річчя академіка НАН України, професора, доктора технічних наук, ректора Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», заслуженого діяча науки і техніки України, двічі лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата премії ім. О. Лебедєва НАН України Геннадія Григоровича Півняка. 
Безымянный.jpg
На землі є особливі люди, в яких сконцентрована величезна енергія творення, що об’єднує, надихає, магнетично веде за собою. З яких надр вона народжується? На мою думку, вона накопичується з покоління в покоління, і , як кажуть, з Волі Божої, дається найдостойнішому з роду. Такий дар отримав і Геннадій Григорович Півняк, який з’явився на світ у шахтарському місті Олександрія, у сім’ї педагогів Григорія Давидовича і Зінаїди Павлівни.

Згадується, як мама Геннадія Григоровича любила повторювати: «У мене такий хороший син! Його неважко було виховувати, він ніби народився вихованим, дисциплінованим. Змалку уважний і працелюбний». 

Тож все невипадково. Слава, досвід й успіх – приходять до людини, якщо вона вміє самовіддано працювати, найперше, піклуючись про людей, а не про себе. Яскравий доказ тому діяльність академіка НАН України Г. Г. Півняка, який на посаді ректора понад 30 років провів Дніпровську політехніку через найважчі роки суспільних потрясінь. Від колег і студентів Геннадія Григоровича неодноразово можна почути: «Нам потрібен саме такий ректор!». Його погляд завжди спрямований на перспективу. Тому колектив університету завжди почувався впевнено – Півняк знає що і як робити! 

Його можна назвати обранцем долі. Зі студентської лави мріяв про серйозну наукову діяльність і наука обирає талановитого юнака. Серед багатьох здібних студентів його виділив професор С.А. Волотковський, науковий керівник Геннадія Півняка. З легкої руки вчителя, але завдяки неймовірній старанності, а ще особливій інтуїції, сьогодні світ знає Г.Г. Півняка як видатного ученого в галузі електроенергетики, засновника наукової школи гірничої та металургійної електроенергетики, представники якої здійснюють фундаментальні та прикладні дослідження у сфері регулювання електроспоживання й управління енергозбереженням, створенні сучасних технічних засобів для реалізації інформаційних технологій в електропостачанні підприємств і на транспорті. 

Становлення вченого і фахівця відбулося у період створення та впровадження потужних науково-технічних проектів для підприємств електротехнічної, металургійної і вугільної промисловості. Ці проекти мали велике державне значення, передбачали розробку і освоєння виробництва силових перетворювачів для електроприводу, атомної енергетики, електротехнологій і транспортних систем. Як член Національної академії наук України (Відділення фізико-технічних проблем енергетики) він виконує фундаментальні наукові дослідження в галузі гірничої та металургійної електроенергетики відповідно до урядових програм та програм Академії наук.  

Починаючи з середини 90-х як ректор і провідний вчений одного з найстаріших вищих навчальних закладів України Г.Г. Півняк невпинно й активно розвиває контакти з зарубіжними колегами, відомим університетами, науковими установами Німеччини, Польщі, Франції, США й Канади. Це дозволило науковцям НТУ й особисто йому отримати великий досвід виконання міжнародних наукових проектів, розвитку інтеграційних зв'язків науки, освіти й інновацій. Тож авторитет нашого науковця високо оцінюють зарубіжні колеги. 

Академік Г.Г. Півняк збагатив науку дослідженнями, що мають першочергове значення для розвитку енергетики, створення сучасних технологічних комплексів і устаткування. Його наукова діяльність присвячена вирішенню фізико-технічних проблем перетворення і регулювання параметрів електромагнітної енергії, розробці наукових основ створення нових технологій, устаткування та засобів управління, що забезпечують ефективність і безпеку гірничо-металургійного виробництва. У цьому науковому напрямі Г.Г. Півняком виконано фундаментальні дослідження й отримано результати, що визнані в Україні і за кордоном. Він створив загальну теорію, принципи побудови і методи синтезу потужних систем електромагнітної передачі енергії підвищеної частоти. А також розвинув теорію електротехнологічних високодобротних систем струму підвищеної частоти як специфічного класу резонансних високодобротних нелінійних електричних мереж, розрахунку перехідних і сталих режимів передачі електромагнітної енергії на підвищеній частоті в неоднорідних мережах з розподіленими параметрами і нестаціонарними точками відбору потужності. 

Спільно зі своїми учнями розробив наукові основи створення енергетично ефективних систем електропостачання підприємств з використанням комплексних критеріїв надійності та якості в умовах, що передують переходу до децентралізованих принципів побудови електричних мереж. Розвинув теорію електромагнітної сумісності систем електропостачання підприємств з нелінійними навантаженнями, що полягає в отриманні нових залежностей інтергармонічного спектру та амплітудно-частотних характеристик параметрів режиму. Це дозволило розраховувати додаткові втрати активної потужності, забезпечити відповідну якість та ефективність електропостачання. Активно співпрацює з провідними зарубіжними електроенергетичними компаніями та науково-освітніми центрами. 

У наукових роботах Г.Г. Півняка і його учнів досліджено проблеми автоматизації складних електроенергетичних комплексів та ефективного енергозабезпечення, електромеханічні системи складної структури, системи автоматизованого електроприводу технологічних установок. Розроблено наукові основи створення інформаційних технологій та інтелектуальних систем у гірничо-металургійному виробництві, запропоновано когенераційні й теплонасосні технології використання викидного тепла на гірничих підприємствах. 

Геннадій Григорович належить до плеяди унікальних особистостей. За що б він не брався – все йому вдається робити добре. Думаю це тому, що він людина небайдужа, по-батьківськи любить студентів, уважний до колег і надзвичайно відповідальний. 

Значне місце в житті Г.Г.Півняка займає педагогічна діяльність. Він читає лекції, веде курсове та дипломне проектування, підготовку наукових кадрів. Державна премія України в галузі науки і техніки за підручник "Перехідні процеси в системах електропостачання" свідчить про високий рівень його педагогічної майстерності. 

За час перебування академіка Г.Г. Півняка на посаді ректора в НТУ «Дніпровська політехніка» університет піднявся на високий щабель авторитету не лише в Україні, а і в світі. За його безпосередньою участю створено сучасні інноваційні структури: Науково-освітній центр «Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики» як грант США, Науково-навчальний центр «Проблеми використання енергетичного потенціалу геотехнічних систем України», Навчально-науковий інститут гірничої та металургійної електроенергетики МОН та НАН України, стартап-школа, бізнес-інкубатор, навчально-науково-виробничі комплекси з проблем енергетики, безпеки, інфокомунікацій, вугілля та машинобудування за підтримки провідних виробничих компаній. На базі НТУ «Дніпровська політехніка» результативно діють Дніпровський центр наукового парку, Міжнародний університет ресурсів (IUR), Міжнародний центр інженерної педагогіки (IGIP), Центр колективного користування науковим обладнанням «Інноваційна геоенергетика», Центр високих технологій (за участю КБ «Південне»), Центр хімічних та біотехнічних технологій (спільно з ДП «ДВО «Павлоградський хімічний завод»), Центр компетенцій з мехатроніки (за участю компанії «Інтерпайп»). 

Наукові дослідження та підготовка кадрів в університеті здійснюються спільно з високотехнологічним бізнесом у контексті ключових напрямів четвертої промислової революції. Незмінно високим є рейтинг університету, результативно діють міжнародні програми на міждисциплінарній основі, подвійного диплому, дуальної освіти. Впроваджено європейські принципи організації навчального процесу та забезпечення якості вищої освіти. Університет має міцні відносини з понад 100 зарубіжними партнерами майже 50 країн Європи, Азії, Америки. 

Академік Г.Г.Півняк – віце-президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, перший заступник голови Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України. Член Всесвітнього гірничого конгресу (WMC) та президент Національного комітету Всесвітнього гірничого конгресу, член Європейського співтовариства з інженерної освіти, експерт Комітету ЄЕК ООН. Член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки та Комітету з Державної премії України в галузі освіти. Член редколегій провідних зарубіжних видань, член організаційних комітетів міжнародних науково-технічних конференцій з проблем електроенергетики й екосистем (Швейцарія, Німеччина, Великобританія, Польща, Бразилія, США, Канада). Почесний доктор Краківської гірничо-металургійної академії (Польща) і Технічного університету «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина). Заслужений працівник нафтогазової промисловості Польщі. 

Професійна науково-педагогічна діяльність, громадська робота Г.Г. Півняка зорієнтовані на інноваційний розвиток економіки, утвердження сучасного демократичного суспільства, зростання міжнародного авторитету країни.

Геннадій Григорович має 129 свідоцтв на винаходи та патенти з проблем електроенергетики, автор трьох наукових відкриттів. Автор і співавтор понад 500 наукових статей, майже 100 підручників, посібників і монографій у визнаних вітчизняних та зарубіжних виданнях з високим індексом цитування. Під його науковим керівництвом підготовлено і захищено 19 докторських та 31 кандидатську дисертацію.  

Хотілося зазначити, що творче натхнення нашого ювіляра як керівника високого рангу і як ученого завжди підтримувала його сім’я. Дружина Галина Андріївна – надійне крило, домашній затишок, спільна любов до театру і музики. Гідне продовження подружжя – сини Віталій і Андрій, шестеро онуків. Світ тримається на таких сім’ях! 

Наукова громадськість, колеги і учні сердечно вітають Геннадія Григоровича з ювілеєм, бажають йому здоров'я, нових творчих успіхів, невичерпної енергії, здійснення всіх задумів і творчих планів для розвитку вітчизняної науки й освіти, зміцнення і процвітання України.  

Кириленко Олександр Васильович, 
академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт