Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
13.11.2020

Протокол Конференції студентів НТУ «Дніпровська політехніка»


ПРОТОКОЛ № 1
Конференції студентів ЗВО 
Національний технічний університет «Дніпровська Політехніка»

від 12.11.2020 року (о 18:00) м. Дніпро

Присутні: делегати
Реєстр зареєстрованих делегатів Конференції студентів додається.

Головуючий конференції: Мищенко В.С.
Секретар конференції: Великожон Є.В.

ГОЛОСУВАЛИ: 
“За” – 105;                      “За” – 122;
“Проти” - 9;                    “Проти” - 0;
“Утрималися” - 21.        “Утрималися” – 13;

Лічильна комісія:
Коваленко Р.О; Леонова В.О.; Бача І.А.; Турлюн Д.В.; Таран Е.С.

ГОЛОСУВАЛИ: 
Леонова В.О.                 Бача І.А.                              Турлюн Д.В.
“За” - 77;                        “За” - 46;                             “За” - 19;
“Проти” – 0;                  “Проти” – 0;                        “Проти” – 0;
“Утрималися” - 58.        “Утрималися” - 89.           “Утрималися” - 116.

ВИРІШИЛИ
Обрати Коваленко Р.О; Леонова В.О.; Таран Е.С, в лічильну комісію.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт в.о. Голови Ради студентів НТУ «ДП»;
2. обговорення щодо змін Положення Ради студентів НТУ «ДП»;
3. прийняття змін до Положення Ради студентів гуртожитків НТУ «ДП»;
4. обрання членів нового складу СВК НТУ «ДП»;
5. призначення дати виборів НТУ «ДП»;
6. утвердження проведення виборів у форматі, відповідному до карантинних вимог;
7. різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
“За” - 125;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 10.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження звіту в.о. Голови Ради студентів за 2019-2020 навчальний рік. 
Доповідає – Мищенко В.С., який зачитав звіт про свою діяльність на посаді в.о. Голови Ради студентів за 2019-2020 навчальний рік.

ГОЛОСУВАЛИ: 
“За” - 125;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 10.

ВИРІШИЛИ: 
Затвердити звіт в.о. Голови Ради студентів Мищенко В.С. за 2019-2020 навчальний рік. (додається)
2. Про обговорення щодо змін Положення Ради студентів НТУ «ДП». 
Доповідає – Мищенко В., який зачитав правки нового Положення Ради студентів НТУ «ДП».

ГОЛОСУВАЛИ: 
“За” - 123;
“Проти” - 5;
“Утрималися” -7 .

ВИРІШИЛИ:
Затвердити правки нового Положення Ради студентів НТУ «ДП». (додається)
3. Прийняття змін до Положення Ради студентів гуртожитків НТУ «ДП».
Доповідає – Денисенко К., який зачитав правки нового Положення Ради студентів гуртожитків НТУ «ДП».

ГОЛОСУВАЛИ: 
“За” - 125;
“Проти” - 3;
“Утрималися”  7.

4. Про обрання нового складу Студентської виборчої комісії.
Доповідає – Мищенко В., яка запропонував обрати новий склад СВК університету з числа присутніх на конференції студентів.

ГОЛОСУВАЛИ:
1. Інститут Природокористування – 

Постол Н.О.

“За” - 101;
“Проти” - 5;
“Утрималися”  29.

2. Геологорозвідувальний факультет – 

Панченко О.С.

“За” - 71;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 64.

3. Електротехнічний факультет – 

Пікущий О.А.

“За” - 90;
“Проти” - 0;
“Утрималися” – 45.

4. Факультет будівництва – 

Аксьонова О.В,                 Сплендор М.С.

“За” - 65;                            “За” - 30;
“Проти” - 0;                       “Проти” - 0;
“Утрималися” - 70.           “Утрималися” - 105.

Обраний: Аксьонова О.В, 

5. Механіко-машинобудівний факультет – 

Бача І.А.

“За” - 97;
“Проти” - 0;
“Утрималися” - 38.

6. Факультет менеджменту – 

Даценко Д.А.                       Голубович В.В.

“За” - 51;                              “За” - 49;
“Проти” - 0;                         “Проти” - 0;
“Утрималися” - 84.             “Утрималися” - 86.

Обраний: Даценко Д.А. 

7. Фінансово-економічний факультет – 

Таран Є.С.                             Флоря Н.В.

“За” - 45;                              “За” - 55;
“Проти” - 0;                         “Проти” - 0;
“Утрималися” - 90.             “Утрималися” - 80.

Обраний: Флоря Н.В.

8. Юридичний факультет (Інститут Гуманітарних і Соціальних Наук) – 

Богатирь Б.В.

“За” - 65;
“Проти” - 0;
“Утрималися” – 70.

9. Факультет інформаційних технологій – 

Проценко К.В.,                      Медведенко Л.А.,                  Почаєвець А.Ж.

“За” - 61;                                “За” – 11;                                  “За” - 28;
“Проти” - 0;                          “Проти” – 0;                               “Проти” - 0;
“Утрималися” - 74.               “Утрималися” - 124.                “Утрималися” - 107.

Обраний: Проценко К.В.

5. Про визначення дати проведення виборів до органів студентського самоврядування.
Доповідає – Мищенко В.С., яка запропонував визначити датою проведення виборів до органів студентського самоврядування 26 листопада 2020 року. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
“За” – 107; 
“Проти” - 0; 
“Утрималися” - 28. 

ВИРІШИЛИ:
Затвердити дату проведення виборів до органів студентського самоврядування Національного технічного університету “Дніпровська Політехніка” на 2020 - 2021 роки – 26 листопада 2020 року. 

6. Про обрання нового складу Контрольно-ревізійної комісії. 
Доповідає – Мищенко В., яка запропонував обрати новий склад СВК університету з числа присутніх на конференції студентів.

Кандидати:

Панченко О.С.,                      Медведенко Л.А.., 

“За” - 46;                                “За” – 35; 
“Проти” - 0;                           “Проти” – 0; 
“Утрималися” - 89.               “Утрималися” - 100. 

Маркін Д.С.,                            Горб С.В. 

“За” - 26;                                 “За” – 22; 
“Проти” - 0;                            “Проти” – 0; 
“Утрималися” - 109.              “Утрималися” - 113. 

Обрані: Панченко О.С., Медведенко Л.А.., Маркін Д.С.

Головуючий конференції                                                                               В.С. МИЩЕНКО

     Секретар конференції                                                                                   Є. В. ВЕЛИКОЖОНРектору Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка»
Півняку Г.Г.

Конференція студентів Державного ЗВО НТУ «ДП» від 12.11.20 р.

Шановний Геннадію Григоровичу!

Конференція студентів ЗВО Національний технічний університет «Дніпровська Політехніка» від 12.11.20 р. визначила 26 листопада 2020 року датою проведення виборів до органів студентського самоврядування нашого університету.
Враховуючи вищезазначене, звертаємось до Вас з проханням посприяти в технічній організації виборів: 
- друк бюлетенів для таємного голосування;
- встановлення кабінок для таємного голосування;
- надання скриньки для таємного голосування;
- встановлення необхідної кількості столів та стільців в приміщенні для голосування;
- висвітлення інформації про виборчий процес за допомогою Прес-центру.

Заздалегідь вдячні за співпрацю!

Головуючий конференції                                                                               В.С. МИЩЕНКО

     Секретар конференції                                                                                   Є. В. ВЕЛИКОЖОНРада студентів НТУ "Дніпровська політехніка"


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт