Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 
Logo 2022 Наукові результати кафедри менеджменту За останні 5 років співробітниками кафедри:

- захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук - Лозинський І.Є., Трифонова О.В., Бойченко М.В., Іванова М.І.

- захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук - Папіж Ю.С., Кравець О.Ю., Дубєй Ю.В., Мосін О.О., Тимошенко О.О., Богач К.С.;

- присвоєно 1 вчене звання професора - Бардасю А.В.;

- присвоєно 4 вчених звань доцента - Варяниченко О.В., Івановій М.І., Папіж Ю.С., Кравець О.Ю.


Cпівробітництво з МАН:

МАН Диплом.jpg

Починаючи з 2017-2018 навчального року кафедра менеджменту розпочала співробітництво із Малою академією наук України. На базі кафедри в рамках напрямку «Економіка» відкрито секцію «Менеджмент». Цього року підготовлено учні працювали над такими темами:

- Промисловий туризм як стратегічний напрямок розвитку туристичного бізнесу у

промисловому регіоні

- Метологічні основи взаємодії людей у багатонаціональних командах

- Формування управлінських рішень з сегментування ринку та позиціонування

товарів народного споживання

- Оцінка трудового колективу закладу середньої освіти

- Деякі аспекти менеджменту людського капіталу

- Потенціал розвитку готельного бізнесу у Дніпропетровській області

- Управління прибутковістю підприємств в сучасних умовах господарювання

- Управління інновціями в сучасних умовах господарювання

- Стратегічне управління інноваціями на підприємствах агропромислового

комплексу

- Особливості застосування сучасних методів мотивації персоналу
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт