Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Logo 2022 Порядок вивчення дисциплін студентами кафедри менеджменту

І курс

Українська мова, Введення в спеціальність, Історія України, Вища математика для менеджерів, Економічна теорія, Інформатика та комп'ютерна техніка, Комп'ютерні мережі і телекомунікації, Основи екології, Психологія особистості, Комп’ютерний аналіз даних, Правознавство, Фізичне виховання, Іноземна мова

ІІ курс

Соціологія, Вища математика, Економетрія, Статистика, Системи технологій, Економіка підприємства, Фінанси, гроші та кредит, Міжнародні економічні відносини, Підприємницьке право, Маркетинг, Основи менеджменту та організація праці менеджера, Ділова іноземна мова, Фізичне виховання

ІІІ курс

Основи екології, Політологія, Фізичне виховання, Теорія економічного аналізу, Системи технологій, Фінанси підприємств, Бухгалтерський облік і аудит, Основи зовнішньоекономічної діяльності, Основи охорони праці та безпека життєдіяльності, Цивільна оборона, Моделювання в менеджменті, Статистика підприємства, Регулювання та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, Дисципліни за вибором студента

VІ курс

Логістика, Контролінг, Операційний менеджмент, Управління персоналом, Інформаційні системи в менеджменті, Цивільна оборона, Основи охорони праці та безпека життєдіяльності, КП з операційного менеджменту, Основи інвестиційного управління, Організація виробництва в галузях промисловості, Планування діяльності підприємства, Управлінський аналіз діяльності підприємства, Функціональна логістика, Комплексний КП бакалавра, Дисципліни за вибором студента

V курс

Студенти спеціальностей «Менеджмент організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» поглиблено вивчають менеджмент, міжнародну економіку, економіку підприємства, стратегічне планування та управління, митне регулювання, керівництво персоналом, інновації, контролінг, страхування, стратегію підприємства, інвестиції, зовнішньо-економічну діяльність, митне регулювання, ділову іноземну мову та ін.

В процесі підготовки студенти спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» вивчають інноваційний менеджмент, логістичну підтримку інноваційної діяльності, інфраструктуру інноваційної діяльності, управління ризиками в інноваційній діяльності, моделювання інноваційних процесів, управління венчурним бізнесом, консалтінг, ділову іноземну мову та ін.Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт