Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бардась Артем Володимирович

Logo 2022Посада: професор, директор навчально-наукового інституту економіки.

Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Вчене звання: професор кафедри менеджменту виробничої сфери

 

Здобув вищу освіту за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» у Національному університеті водного господарства та природокористування (1999 рік).

У 2015-2018 роках брав участь у розробці стандартів вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент у складі науково-методичної підкомісії Міністерства освіти і науки України.

Очолює ГЕР 07 «Управління та адміністрування» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Член експертної ради МОН України з проблем секторального розвитку та підприємництва.

Член всеукраїнської громадської організації «Інноваційний університет».

Експерт програми Strengthening Ukrainian Displaced Universities for Sustainability (SUDUS), що реалізована  Програмою Фулбрайта за фінансової підтримки посольства США в Україні.

Учасник конференції Британської Ради Going Global 2019 у м. Берлін, Німеччина, як співорганізатор дискусійної панелі “English medium instruction in HE: instructional asset or liability”, 13-15 травня  2019 р.

Учасник форуму “The Role of the English Language in Higher Education and its Impact on Graduate Employability” у м. Ташкент, Узбекистан, 16-17 жовтня 2019 р.

 

Викладає дисципліни «Менеджмент», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародний менеджмент та логістика», «Ціннісні компетентності фахівця», «Ділова гра «Девелопер», «Основи управлінського консультування», «Корпоративне управління», здійснює керівництво кваліфікаційними роботами бакалаврів та магістрів, керівництво аспірантами.

 

Захистив кандидатську дисертацію у 2004 р. на тему «Розробка оцінки інвестиційної привабливості вугільної шахти із врахуванням внутрішньої економічної ентропії» за спеціальністю 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

Захистив докторську дисертацію у 2011 р. на тему «Теоретико-методологічні засади формування стратегії еколого-економічного управління продуктивними потоками шахт» за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

 

Корпоративна е-пошта: bardas.a.v@nmu.one

 

Scopus Author ID: 55998471400

Web of Science ResearcherID: B-3348-2015

ORCID https://orcid.org/0000-0002-8309-3796

 

Публікації у міжнародній наукометричній базі SCOPUS:

1. Bardas, А. Corporate governance of vertically integrated coal and methane mining holdings Bardas, А. Horpynych, O. Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining, 2014, pp. 457–464

2. Bardas, A.Formation principles of the scientific system of ecological management at the industrial enterprises. Bardas, A. Parshak, O. Annual Scientific-Technical Colletion - Mining of Mineral Deposits 2013, 2013, pp. 99–104.

 

Публікації за фахом:

1.     Бардась А.В. Ділова гра «Девелопер» як інструмент впровадження компетентністного підходу у навчальний процес / А.В. Бардась, О.В. Казимиренко // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2013, №1. – С. 161-169.

2.     Бардась А.В. Механізм формування інноваційної еколого-економічної стратегії вуглевидобувного підприємства / А. В. Бардась, К. С. Богач // Економічний простір 2015 97 – С. 244-252.

3.     Дудник А.В. До питання оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості довкілля міських поселень / А.В. Дудник, А.В. Бардась // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2016, №1. – С. 148-155.

4.     Бардась А.В. Визначення методів менеджменту в контексті сучасних управлінських парадигм / А. В. Бардась, М. В. Бойченко, А. В. Дудник // Економічний простір. - 2013. - № 74. - С. 174-182.

5.     Бардась А. В. До питання формування сучасних парадигм менеджменту / А. В. Бардась, М. В. Бойченко, А. В. Дудник // Економічний простір. - 2013. - № 70. - С. 252-265.

http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/581/Bardas.pdf?sequence=1&isAllowed=y )

6.     Дудник А. До питання еколого-економічного моніторингу у формуванні політики місцевої влади в контексті сталого розвитку міст  / А. Дудник, А Бардась // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2019. - № 5. – С. 181-187.

7.     Півняк Г. Формування державного замовлення на підготовку фахівців інженерних та фізико-математичних спеціальностей / Г. Півняк, О. Азюковський, А. Бардась, М. Трегуб // Вища школа [Текст] – 2017. - № 2. - С.17-32.

Навчальні посібники

1.     Бардась А.В. Менеджмент [текст] : навчальний посібник / А.В. Бардась, М.В. Бойченко, А.В. Дудник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2012. – 381 с. (ISBN 978-966-350-372-1)

2.     Бардась А.В. Менеджмент [текст] : навчальний посібник / А.В. Бардась, М.В. Бойченко, А.В. Дудник : Державний ВНЗ «НГУ». – Дніпропетровськ: Герда, 2014. – 344 с. (ISBN 978-617-7097-10-4). – С. 148-155

3.     Бардась А.В.  Міжнародний менеджмент та логістика [текст] : навчальний посібник / А.В. Бардась, М.В Бойченко, Ґ. Вудажевський, А.В. Дудник. – Дніпро: Герда, 2016. – 296 с. (ISBN 978-617-7097-54-8)

 

© 2006-2022 Інформація про сайт