Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Logo 2022Грошелєва Олена Геннадіївна Грошелєва Олена Геннадіївна

Посада: доцент


Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Відповідальна по факультету менеджменту за профорієнтаційну роботу. Куратор від університету секції «Менеджмент», яка працює у Дніпропетровському відділенні Малої академії наук України. Відповідальна за організацію І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади по кафедрі менеджменту. Куратор студентської групи 073-20-2. Технічний працівник приймальної комісії


e-mail: grosheleva.o.g@nmu.one

Закінчила: Національний гірничий університет України в 2003 р. за спеціальністю "Менеджмент організації".

Захистила кандидатську дисертацію в 2008 р.


orcid_logo2.jpg

Дисципліни, що викладаються: Логістичний та організаційний менеджмент, Міжнародний логістичний менеджмент, Контролінг виробничої та логістичної діяльності, Логістичний контролінг у ЗЕД, Управління організаційною поведінкою, Комунікативний менеджмент, Формування ефективної команди, Управління персоналом (англомовна програма), Управління організаційною поведінкою (англомовна програма), Теорія організації (англомовна програма), Планування діяльності підприємства (англомовна програма), Мотиваційний менеджмент та економіка праці (англомовна програма), керівництво кваліфікаційними роботами студентів на здобуття освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр»


Сертифікати

фото 1_cr.jpgфото2_cr.jpgфото3_cr.jpgфото4_cr.jpgфото5_cr.jpgфото6_cr.jpgфото7_cr.jpg

Подяки

фото8_cr.jpg

ПУБЛІКАЦІЇ

1. Грошелева О.Г., Усатенко О.В., Скрипкіна Д.А. Enterprises managerial staff’s competitiveness management. – Колективна монографія. Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 286 с. - Текст англ. - Бібліогр. в кінці розділів. – С. 223-230

2. Грошелева О.Г. Система освіти як ключовий фактор конкурентоспроможності держави. Науково-методичні підходи до викладення управлінських дисциплін в контексті вимог ринку праці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2013 р.: у 2 т. Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. Т.2: Інноваційний розвиток вищої освіти. – 2013. – 123 с. – С. 26 – 30.

3. Усатенко О.В., Грошелева О.Г. Управління виробничою поведінкою персоналу промислового підприємства. Схід: аналітично-інформаційний журнал, №3(129) – Донецьк, 2014. – С. 5 – 11.

4. Усатенко О.В., Грошелева О.Г. Управління виробничою поведінкою персоналу в системі менеджменту підприємства. Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 83. – Дніпропет­ровськ: ПДАБА, 2014. – С. 242 – 252.

5. O. Grosheleva & O. Usatenko. Personal’s industrial behavior management as a tool to improve company’s effectiveness. – Theoretical and practical solutions of mineral resources mining. - Boca Raton, London, New York, Leiden: CRC Press A Balcema Book, 2015 - P. 557-561

6. Grosheleva, O., Ivanova, M., & Usatenko, O. (2020). Motivation system as an integrated part of municipal company’s economic security substantiation. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій, 1(5), 18-29. https://doi.org/10.32750/2020-0102

7. Іванова М.І., Грошелева О.Г., Усатенко О.В. Управління дебіторською заборгованістю промислового підприємства як інструмент забезпечення економічної безпеки. Приазовський економічний вісник, 1 (18), 2020. https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-1-16

8. Іванова М., Грошелева О. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Науковий журнал. – Херсон: 2018. – № 31 (20). – Т. 1. – С. 151–155

Публікації зі студентами

2013

1. Грошелева О.Г., Шевченко І.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства як елемент сталого менеджменту. Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 199-201

2. Грошелева О.Г., Білопольська М.В. Оптимізація виробничо-збутової діяльності підприємства (за матеріалами ПАТ "Новокаховський завод "Укргідромех"). Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 197 – 199

2014

1. Грошелева О.Г., Парафесь О.О. Виникнення та становлення стратегічного управління // Молодь: наука та інновації 2014: ІІ всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 2014 р.: тези допов. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2014. – Секція 15 «Економіка і управління у промисловості». – С. 24-25

2. Грошелева О.Г., Чопенко М.В. Лізинг персоналу – організаційна інновація в менеджменті сучасного підприємства. Інноваційна економіка, інтелектуальна власність та трансфер технологій: матеріали V міжн. наук.-практ. конф. 16-18 квітн. 2014 р. Д.: НГУ, 2014. – С. 104-106.

2015

1. Грошелева О.Г., Шаляхін О.М. Управління трудовими ресурсами підприємства в умовах кризи // Наукова весна 2015: Шоста всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 2015 р.: збірник праць – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2015. – Секція 14 «Економіка і управління у промисловості». – С. – 103-104.

2. Грошелева О.Г., Прядкін В.В. Особливості процесу прийняття управлінських рішень щодо мотивації персоналу // Наукова весна 2015: Шоста всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 2015 р.: збірник праць – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2015. – Секція 14 «Економіка і управління у промисловості». – С. –14-33 – 14-34

3. Грошелева О.Г., Шутько А.О. Особливості формування інвестиційного потенціалу промислового підприємства // Наукова весна 2015: Шоста всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 2015 р.: збірник праць – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2015. – Секція 14 «Економіка і управління у промисловості». – С. –14-35 – 14-36

2016

1. Грошелева О.Г., Бобир А.С. Активізація трудового потенціалу як дієвий важіль підвищення ефективності діяльності підприємства в умовах трансформаційної економіки // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2016 р. – Д: Національна металургійна академія України, 2016 р. – Секція 4 «Методи та технології управління економічними системами в умовах трансформаційної економіки». – С. 126 – 132

2. Грошелева О.Г., Третьяк Д.В. Сучасні підходи до ефективного управління персоналом підприємства в умовах трансформації економіки // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2016 р. – Д: Національна металургійна академія України, 2016 р. – Секція 4 «Методи та технології управління економічними системами в умовах трансформаційної економіки». – С. 133- 138

3. Грошелева О.Г., Фоменко С.В. Формування кадрової політики сучасного промислового підприємства // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2016 р. – Д: Національна металургійна академія України, 2016 р. – Секція 4 «Методи та технології управління економічними системами в умовах трансформаційної економіки». – С. 138 – 142

4. Грошелева О.Г., Корж Д.В. Підвищення ефективності управління сільськогосподарським підприємством за рахунок виходу на зовнішній ринок // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2016 р. – Д: Національна металургійна академія України, 2016 р. – Секція 4 «Методи та технології управління економічними системами в умовах трансформаційної економіки». – С. 142 – 148

5. Горшелева О.Г., Подставна О.О. Управління ціновою політикою підприємства в умовах трансформаційної економіки // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2016 р. – Д: Національна металургійна академія України, 2016 р. – Секція 4 «Методи та технології управління економічними системами в умовах трансформаційної економіки». – С. 148 – 153

6. Грошелева О.Г., Турбар К.В. Особливості управління інвестиційною діяльністю підприємства у сфері вуглевидобування // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2016 р. – Д: Національна металургійна академія України, 2016 р. – Секція 3 «Актуальні питання інноваційно-інвестиційного розвитку економічних систем» - С. 107 – 111

7. І. В. Шевченко Питання ефективності в менеджменті підприємства/ І.В. Шевченко, О. Г. Грошелева // Наукова весна 2016: Матеріали VII-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ, 06-07 квітня 2016 року). – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2016. – С. 491-492.

2018

1. Грошелева О.Г., Нікішаєва Н.В. Управління накладними витратами бюджетної організації/ О.Г. Грошелева, Н.В. Нікішаєва // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 – 13 квітня 2018 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 200-204

2. Subbotina S., Grosheleva O. Market approach to the enterprise’s potential management. Majesty of Marketing: Materials of theInternational conference for the students and junior research staff. -Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 2018. – p. 136 – 138

3. Yavtushenko Y., Grosheleva O. Ways to improve the competitiveness of an industrial enterprise. Majesty of Marketing: Materials of theInternational conference for the students and junior research staff. -Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 2018. p. 152 – 154

2019

1. Романов О.С. Забезпечення стійкого розвитку підприємства на основі ефективного управління його потенціалом. Сьома Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації», 28 – 29 листопада 2019.

2. Arkhypenko T. Representation of an enterprise at the USA market to improve competitiveness of export products (based on the materials of PJSC «Interpipe NTRP»). Majesty of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff. – Dnipro, Dnipro University of Technology, 2019.

3. Karakai O. Factoring as an instrument of improving the efficiency of anti-crisis management by the enterprise. Majesty of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff. – Dnipro, Dnipro University of Technology, 2019.

4. Pokutnii A. Choice and Justification of management decisions to increase the competitiveness of the food industry enterprise. Majesty of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff. – Dnipro, Dnipro University of Technology, 2019. 

© 2006-2022 Інформація про сайт