Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Швець Василь Якович

Швець Василь Якович


Посада: Завідувач кафедри менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

111.jpg 222.jpg

Базова освіта: вища освіта за спеціальністю «Облік і аудит» кваліфікація «економіст з бухгалтерського обліку та аудиту», Дніпродзержинський державний технічний університет 1997р. (диплом ЛБ В С №017575 від 26.12.1997)

Викладає дисципліни: «Креативний менеджмент», «Професійні та особисті компетентності менеджера», керівництво кваліфікаційними роботами.

Захистив кандидатську дисертацію «Удосконалення механізму створення та підвищення ефективності функціонування акціонерних підприємств» у 1999р. за спеціальністю 08.07.01 - «Економіка промисловості» (диплом ДК № 003188 від 12.05.1999 р.).

Отримав звання доцента у 2002р. (атестат ДЦ №005543 від 17.10.2002 р.).

Захистив докторську дисертацію «Управління розвитком виробничо-господарського комплексу міста» у 2004р. за спеціальністю 08.00.03- «Організація управління, планування і регулювання економікою» (диплом ДД №003415 від 10.03.2004 р.).

Отримав звання професора у 2007р. (атестат 12 ПР №004742 від 19.04.2007р.).

У березні 2009 року нагороджений золотою медаллю Міжнародної Кадрової Академії «За заслуги в освіті».

З червня 2011 року обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри менеджменту виробничої сфери Державного ВНЗ «Національний Гірничий Університет». За заслуги перед Україною нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, Грамотою Верховної Ради України, грамотами «Подяка Президента України» і «Подяка кабінету Міністрів України», а також подяками голови Обласної державної адміністрації та Обласної ради, Орденами Святого Володимира та Преподобного Нестора – Літописця, орденом Республіки Казахстан «Достик» («Дружба») II ступеня.

В 2012 році нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

З 2013 року призначений Головою експертної ради з менеджменту і торгівлі Державної акредитаційної комісії України, членом Науково-методичної комісії з менеджменту і адміністрування МОН України.

У січні 2017 року нагороджений вищою нагородою ДВНЗ «НГУ» - медаллю «За відданість університету».

У вересні 2017 року започатковано секцію «Менеджмент» в рамках відділення «Економіка» Малої Академії Наук.

Голова редакційної ради наукового періодичного видання «Економічний вісник Національного гірничого університету».

Голова обласного осередку Громадської організації «Спілка економістів України».

Член спеціалізованих вчених рад Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України та Д 08.080.01 при Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка».

Член Ради Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (в березні 2021 року був обраний черговий раз на наступний термін).

e-mail: svy@nmu.one

профіль Scopus:

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=d5b15fbc744b059ae0619aab86549744&sot=al&sdt=al&sl=46&s=AUTHLASTNAME%28EQUALS%28Shvetz%29%29+AND+AUTHFIRST%28V.%29&st1=Shvetz&st2=V.&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=false&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=true&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=8175ed1697f088a01f94a74bb713d6a8

профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7261-5993

профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=e3SEvloAAAAJ&hl=uk

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-3150-2019


e-mail: svy@nmu.one


orcid_logo2.jpgscholar.google


Публікації у міжнародній наукометричній базі SCOPUS:

1. Shvetz V., Palekhov D., Schmidt М., Palekhova L. Building upknowledge on sustainable development at higher education institutions. Scientific Bulletin of National Mining University, 2015. № 4. Р. 137-141.

2. Shvetz V., Palekhov D., Schmidt М., Palekhova L. Partnership between technical universities for promoting knowledge about sustainability standards within the curriculum of higher education. Scientific Bulletin of National Mining University, 2016. № 2. P. 152-157.

3. Shvets V., Palekhovа L., Palekhov D., Simon S. (2018) Energy efficiency criteria as a focus for market-driven strategies of large companies in transition economies. Scientific Bulletin of National Mining University, 2018. № 6. P.P. 157-164.

4. Shvets V., Petrunia Yu., Petrunia V. Business environment of the country: approaches to evaluation in the context of management processes. Scientific Bulletin of National Mining University, 2019. №4. P. 114-119.

5. Shvets V., Tryfonova O., Solomina H., Petrova Ya. Theoretical and Methodological foundations for the evaluation of management efficiency of joint snvestment institutions. Scientific Bulletin of National Mining University, 2020. № 5. P. 178-183.

Міжнародна наукометрична база (ESCI) by Web of Science:

1. Shvets V., Baranets H., Tryfonova O. Evaluation of the conditions of effective logistic strategy implementation of an enterprise on the basis of functional and cost analysis. Baltic Journal of Economic Studies, 2018. № 5. P. 405-411.

Публікації за фахом:

1. Shvets V., Palekhova L., Yakovenko T. Universities in facilitating transfer of science and technology in energy efficiency. In: NESEFF-NETZWERKTREFFEN, 2016. Brandenburgische Techiche Universität Cottbus-Senftenberg.

2. Швець В.Я., Іванова М.І., Саннікова С.Ф. Особливості мотивації персоналу в контексті оплати праці. Причорноморські економічні студії, 2017. Вип. 13-1. С. 219-223.

3. Pivnyak G.G., Shvets V.Ya., Palekhova L.L. Sustainable development strategy as the key factor for competitiveness of technical universities. Economics Bulletin of the National Mining University, 2017. № 1 (57). Р. 9-14.

4. Швець В., Палєхова Л., Палєхов Д. Адаптивний менеджмент для цілей циркулярної економіки. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. Серія: Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку, 2017. Вип. 99. С. 208-212. ISSN 2415-7031

5. Shvets V., Palekhovа L. An adaptive management approach in the context of climate change. In: NESEFF-NETZWERKTREFFEN, 2018. Brandenburgische Techiche Universität Cottbus-Senftenberg.

6. Швець В.Я., Іванова М.І., Варяниченко О.В. Формування напрямів стратегічного розвитку підприємств металургійної промисловості України-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Економічний дискус, 2019. Вип. 4. С. 49–56.

7. Швець В. Концепція оцінки адекватності пенсійного забезпечення. Нобелівський вісник, 2020. №1(13). С. 93-98.

8. Швець В. Фінансова стійкість пенсійного забезпечення під час пандемії Ковід-19. Європейський вектор економічного розвитку, 2020. № 2 (29). С. 94–101.

9. Shvets V., Palekhovа L. Towards sustainable development of industry: prospects for Ukraine. Sustainability in the industrial sector: Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus: Accent, 2021. P. 7-18.

10. Shvets V., Palekhovа L. Managing sustainability via balancing the energy trilemma. Sustainability in the industrial sector: Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus: Accent, 2021. P. 49-56.

11. Shvets V., Rizo Z. Ukrainian public policies to support the energy sustainability under global stress. Sustainability in the industrial sector: Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus: Accent, 2021. P. 115-118.

12. Shvets V., Kolesnykova K. Mainstreaming biodiversity in industry development. Sustainability in the industrial sector: Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus: Accent, 2021. P. 147-156.

13. Shvets V., Honcharenko Y. Disclosure as governance: Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) in Ukraine. Sustainability in the industrial sector: Proceedings of the Study Seminar at NTU Dnipro Polytechnic - BTU Cottbus-Senftenberg, 24th Dec. 2020 - 18th Jan. 2021. Ed.: Shvets V., Paliekhova L. Dnipro-Cottbus: Accent, 2021. P. 173-178.

© 2006-2023 Інформація про сайт