Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
treugolnik.jpg images_cr.pngПерелік вибіркових дисциплін для бакалаврів спеціальності 073
Менеджмент (скорочений термін навчання):
Формування ефективної командиПрограма дисципліниСилабус
СамоменеджментПрограма дисципліниСилабусПерелік вибіркових дисциплін для магістрів спеціальності 073
Менеджмент
Дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills
Професійні та особисті компетентності менеджераПрограма дисципліниСилабус

Фахові навчальні дисципліни
Антикризове управління зовнішньоекономічною діяльністюПрограма дисципліниСилабус
Менеджмент міжнародної маркетингової діяльностіПрограма дисципліниСилабус
Логістичний контролінг у зовнішньоекономічній діяльностіПрограма дисципліниСилабус
Міжнародний логістичний менеджментПрограма дисципліниСилабус
Інформаційні системи підтримки зовнішньоекономічної діяльностіПрограма дисципліниСилабус
Антикризовий менеджментПрограма дисципліниСилабус
Вимірювання та управління стійкістюПрограма дисципліниСилабус
Контролінг процесів виробничої та логістичної діяльностіПрограма дисципліниСилабус
Інформаційні системи підтримки діяльності організаційПрограма дисципліниСилабус

Вибіркові дисципліни бакалаврів другого курсу скороченої форми навчання спеціальності 073 Менеджмент
Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток soft skills:
Діловий та світський етикетПрограма дисципліниСилабус
Лідерство і управлінняПрограма дисципліниСилабус
Креативне управлінняПрограма дисципліниСилабус

Вибіркові дисципліни для здобувачів освітнього рівня Доктор філософії спеціальності 073 Менеджмент
Менеджмент сталого розвиткуПрограма дисципліниСилабус
-Програма дисципліниСилабус
-Програма дисципліниСилабус

Фахові навчальні дисципліни:
КонфліктологіяПрограма дисципліниСилабус
Управління перевезеннямиПрограма дисципліниСилабус
Функціональна логістикаПрограма дисципліниСилабус
Менеджмент трудових процесівПрограма дисципліниСилабус
Управління сталим розвиткомПрограма дисципліниСилабус
Мотиваційний менеджмент та економіка праціПрограма дисципліниСилабус
Управління сталістю в ланцюгах створення вартостіПрограма дисципліниСилабус


Бібліотека кафедри менеджменту 

Робочі програми дисциплін

ОписАвторРП
Креативний менеджментВ.Я. Швецьзагружено.png
МенеджментА.В. Бардась,
А.В. Дуднік
загружено.png
Управління персоналомО.В. Усатенкозагружено.png
Економічні основи управління організацієюО.В. Трифоновазагружено.png
Моделювання та прогнозування в менеджментіО.В. Трифоновазагружено.png
Планування діяльності підприємствС.Ф. Санніковазагружено.png
Статистичні методи в менеджментіС.Ф. Санніковазагружено.png
Теорія організаціїС.Ф. Санніковазагружено.png
Управління потенціалом та розвитком підпримстваС.Ф. Санніковазагружено.png
АЗЕДО.В. Варяниченкозагружено.png
ЗЕДО.В. Варяниченкозагружено.png
МЗЕДО.В. Варяниченкозагружено.png
УОЕІО.В. Варяниченкозагружено.png
Операційний менеджментВ.Л. Загорудькозагружено.png
Управлінський аналіз діяльності підприємствК.С. Богачзагружено.png
Адміністративний менеджментО.В. Варяниченкозагружено.png
Антикризовій менеджментМ.І. Івановазагружено.png
Інвестиційний та інноваційний менеджментМ.І. Івановазагружено.png
КонтролінгВ.Л. Загорудькозагружено.png
Ризик-менеджментМ.І. Івановазагружено.png
Управління якістю та конкурентоспроможністюМ.І. Івановазагружено.png
Бізнес-плануванняО.В. Усатенкозагружено.png
Логістичний менеджментО.Г. Грошелевазагружено.png
Менеджмент організаційО.Г. Грошелевазагружено.png
Публічне адмініструванняО.Г. Грошелевазагружено.png
Психологія управлінняО.В. Усатенкозагружено.png
Управління організаційною поведінкоюО.Г. Грошелевазагружено.png
Комунікативний менеджментВ.І. Чернякзагружено.png
Міжнародні організаціі та ТНКВ.І. Чернякзагружено.png
Мотиваційний менеджмент в ЗЕДВ.І. Чернякзагружено.png
Технології управління проектами розвитку ЗЕДВ.І. Чернякзагружено.png
Управління ефективністю бізнес-процесів організаційВ.І. Чернякзагружено.png
Формування ефективної командиО.В. Усатенкозагружено.png

Конспекти лекцій дисциплін

ОписАвтор
МенеджментА.В. Бардась
Міжнародний менеджментА.В. Бардась
Робоча програма з дисципліни Міжнародний менеджментА.В. Бардась
Основи управлінського консультуванняА.В. Бардась
Корпоративне управлінняА.В. Бардась
Корпоративне управління (презентації)А.В. Бардась

Методичні рекомендації до практик та виконання кваліфікаційної роботи (рівень вищої освіти "магістр")

ОписАвтор
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітня програма Менеджмент організацій і логістикаМ.І. Іванова,
В.Я. Швець.
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітня програма Менеджмент зовнішньоекономічної діяльностіВ.Я. Швець,
О.В. Варяниченко
Програма передатестаційної практики магістрів спеціальності 073 Менеджмент, освітня програма Менеджмент організацій і логістика М.І. Іванова,
В.Я. Швець,
О.В. Трифонова
Програма передатестаційної практики магістрів спеціальності 073 Менеджмент, освітня програма Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності В.Я. Швець,
О.В. Трифонова
О.В. Варяниченко

Методичні рекомендації до практик та виконання кваліфікаційної роботи (рівень вищої освіти "бакалавр")

ОписАвтор
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої практики зі спеціальності для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Ступінь вищої освіти «бакалавр»В.Я. Швець,
О.В. Усатенко,
О.Г. Грошелева
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи ступеня бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент»В.Я. Швець,
О.В. Трифонова,
Г.В. Баранець,
О.В. Варяниченко.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої практики зі спеціальності для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Ступінь вищої освіти «бакалавр»В.Я. Швець,
О.В. Усатенко,
О.Г. Грошелева
Методичні рекомендації щодо організації та проведення навчально-ознайомчої практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Ступінь вищої освіти «бакалавр»В.Я. Швець,
О.В. Усатенко,
О.Г. Грошелева
Програма передатестаційної практики бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» В.Я. Швець,
О.В. Трифонова,
С.Ф. Саннікова.

Методичні рекомендації дисциплін

ОписАвтор
Навчально-методичний посібник і комплекс завдань для самостійного вивчення та оцінки знань студентів (напрямку 6.030601 «Менеджмент») по дисципліні «Економіка підприємства»В.Я.Швець,
В.В. Бойко
Методичні рекомендації з виконання індивідуального завдання з дисципліни «Основи менеджменту і організація праці менеджера»А.В. Бардась,
М.В. Бойченко,
В.Ф. Коміссаров
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародна економіка»В.І. Черняк,
М.М. Мазіна
Методичні вказівки до практичних завдань з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини»Ю.В. Буц.
Методичні вказівки по написанню рефератів з дисципліни «Основи управлінського консультування»А.В. Бардась,
А.В.Дудник
Методичні вказівки по написанню рефератів з дисципліни «Корпоративне управління»А.В. Бардась,
А.В.Дудник
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань для практичних занять з дисципліни «Організація виробництва в галузях промисловості»Ю.В. Буц

Корисні ресурси Національного гірничого університету

Опис
Науковий журнал - Економічний вісник НГУ

Корисні ресурси мережі Інтернет

ОписПортал
Наукова періодика України Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
Універсальна десяткова класифікація (Коди УДК) UDC Consortium
Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
Книжкова палата України
Наукова періодика США The International Journal of Cross Cultural Management
Рейтинги англомовних наукових журналів з менеджменту та управління, поради щодо друку статей в них
© 2006-2021 Інформація про сайт