Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Logo 2022images_cr.png


Графік консультацій_самостійна робота_кафедра менеджменту_2023-2024
ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2023 РОКУ ВСТУПУ на 2024/2025 навчальний рік
Фахові навчальні дисципліни:
♦ Формування ефективної команди Програма дисципліни Силабус
♦ Самоменеджмент Програма дисципліни Силабус
♦ Менеджмент у неприбутковій сфері Програма дисципліни Силабус
♦ Міжнародна економічна інтеграція Програма дисципліни Силабус

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2022 РОКУ ВСТУПУ на 2024/2025 навчальний рік
Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills
♦ Основи лідерства Програма дисципліни Силабус
♦ Діловий та світський етикет Програма дисципліни Силабус
♦ Креативне управління Програма дисципліни Силабус
♦ Керівництво та влада Програма дисципліни Силабус

Фахові навчальні дисципліни:
♦ Конфліктологія Програма дисципліни Силабус
♦ Управління перевезеннями Програма дисципліни Силабус
♦ Функціональна логістика Програма дисципліни Силабус
♦ Управління комерційною діяльністю Програма дисципліни Силабус
♦ Управління сталим розвитком Програма дисципліни Силабус
♦ Менеджмент якості Програма дисципліни Силабус
♦ Управління сталістю в ланцюгах створення вартості Програма дисципліни Силабус
♦ Мотиваційний менеджмент в зовнішньоекономічній діяльності Програма дисципліни Силабус
♦ Event - менеджмент Програма дисципліни Силабус


ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ)
                                                                        РІВНЕМ
                      ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2021 РОКУ ВСТУПУ на 2024/2025 навчальний рік
                       Навчальні дисципліни, які спрямовані на розвиток Soft Skills
♦ Міжкультурні комунікації в бізнес-середовищі                      Програма дисципліни Силабус
♦ Управління емоційним інтелектом Програма дисципліни Силабус 
Фахові навчальні дисципліни:
♦ Управління потенціалом та розвитком підприємства Програма дисципліни Силабус
♦ Бізнес-планування Програма дисципліни Силабус
♦ Регулювання зовнішньоекономічної діяльності Програма дисципліни Силабус
♦ Міжнародний бізнес Програма дисципліни Силабус
♦ Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності Програма дисципліни Силабус
♦ Управління ризиками та обґрунтування рішень в логістиці Програма дисципліни Силабус
♦ Економіка логістики Програма дисципліни Силабус
♦ Трансфер інновацій у логістичних системах Програма дисципліни Силабус
♦ Основи корпоративного управління Програма дисципліни Силабус
♦ Інструменти фінансового аналізу в управлінні Програма дисципліни Силабус
♦ Управління витратами Програма дисципліни Силабус

Перелік вибіркових дисциплін для магістрів спеціальності 073
Менеджмент
Дисципліни, спрямовані на розвиток Soft Skills
♦ Професійні та особисті компетентності менеджера    Програма дисципліни   Силабус  

Фахові навчальні дисципліни
♦ Антикризовий менеджмент та адаптивне управління зовнішньоекономічною діяльністю Програма дисципліни                           Силабус           
♦ Антикризове управління
Програма дисципліни Силабус
♦ Контролінг процесів виробничої та логістичної діяльності
Програма дисципліни Силабус
♦ Стратегічне управління сталим розвитком
Програма дисципліни Силабус
♦ Логістичний контролінг у ЗЕД Програма дисципліни Силабус
♦ Міжнародний логістичний менеджмент Програма дисципліни Силабус
♦ Інформаційні системи підтримки діяльності організацій Програма дисципліни Силабус
♦ Інформаційні системи підтримки зовнішньоекономічної діяльності Програма дисципліни Силабус
♦ Крос-культурне управління в міжнародній діяльності Програма дисципліни Силабус
♦ Менеджмент міжнародної маркетингової діяльності Програма дисципліни Силабус

Вибіркові дисципліни для здобувачів освітнього рівня Доктор філософії спеціальності 073 Менеджмент
Менеджмент сталого розвитку Програма дисципліни Силабус
Зелена логістика Програма дисципліни Силабус
Корпоративне управління у бізнес-структурах Програма дисципліни Силабус
Управління розвитком агломерацій Програма дисципліни Силабус

Бібліотека кафедри менеджменту 

Методичні рекомендації до практик та виконання кваліфікаційної роботи (рівень вищої освіти "магістр")

Опис Автор
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітня програма Менеджмент організацій і логістика М.І. Іванова,
В.Я. Швець.
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітня програма Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності В.Я. Швець,
О.В. Варяниченко
Програма передатестаційної практики магістрів спеціальності 073 Менеджмент, освітня програма Менеджмент організацій і логістика М.І. Іванова,
В.Я. Швець,
О.В. Трифонова
Програма передатестаційної практики магістрів спеціальності 073 Менеджмент, освітня програма Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності В.Я. Швець,
О.В. Трифонова
О.В. Варяниченко

Методичні рекомендації до практик та виконання кваліфікаційної роботи (рівень вищої освіти "бакалавр")

Опис Автор
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої практики зі спеціальності для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Ступінь вищої освіти «бакалавр» В.Я. Швець,
О.В. Усатенко,
О.Г. Грошелева
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи ступеня бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент» В.Я. Швець,
О.В. Трифонова,
Г.В. Баранець,
О.В. Варяниченко.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої практики зі спеціальності для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Ступінь вищої освіти «бакалавр» В.Я. Швець,
О.В. Усатенко,
О.Г. Грошелева
Методичні рекомендації щодо організації та проведення навчально-ознайомчої практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Ступінь вищої освіти «бакалавр» В.Я. Швець,
О.В. Усатенко,
О.Г. Грошелева
Програма передатестаційної практики бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» В.Я. Швець,
О.В. Трифонова,
С.Ф. Саннікова.

Корисні ресурси Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Опис
Науковий журнал - Економічний вісник НТУ "Дніпровська політехніка"

Корисні ресурси мережі Інтернет

Опис Портал
Наукова періодика України Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
Універсальна десяткова класифікація (Коди УДК) UDC Consortium
Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
Книжкова палата України
Наукова періодика США The International Journal of Cross Cultural Management
Рейтинги англомовних наукових журналів з менеджменту та управління, поради щодо друку статей в них

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт